Tên sản phẩm: Bảo lãnh vay vốn

Mục đích phát hành bảo lãnh vay vốn

Ngân hàng cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc trả nợ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ trả nợ vay.

Đặc tính nội bật của sản phẩm

Phạm vi bảo lãnh

Ngân hàng cam kết bảo lãnh đối với nghĩa vụ trả nơ gốc, lãi vay và các chi phí có liên quan đến khoản vay vốn giữa khách hàng với TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các tổ chứ do Nhà nước sở hữu được cho vay theo quy định của Pháp luật.

Phương thức cấp bảo lãnh

Từng lần hoặc hạn mức

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm đối với nghĩa vụ hoàn trả số tiền trả thay khi phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Phí bảo lãnh

Thực hiện theo thông báo của Ngân hàng từng thời kỳ.

Kênh phân phối: Trực tiếp tại chi nhánh/PGD Ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *