Tên sản phẩm: Bảo lãnh về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực thiện dự án đầu tư

Mục đích phát hành bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực thiện dự án đầu tư:

Cam kết với bên nhận bảo lãnh để bảo đảm nghĩa vụ ký quỹ của bên được bảo lãnh (nhà đầu tư) để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất..

Đặc tính sản phẩm

Phạm vi bảo lãnh

Ngân hàng cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ tài chính mà bên được bảo lãnh có nghĩa vụ thực hiện với bên nhận bảo lãnh.

Phương thức cấp bảo lãnh

Từng lần hoặc hạn mức

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm đối với nghĩa vụ hoàn trả số tiền trả thay khi phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Phí bảo lãnh

Thực hiện theo thông báo của Ngân hàng từng thời kỳ.

Kênh phân phối: Trực tiếp tại chi nhánh/PGD Ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *