Bên mua bảo hiểm có những quyền gì?

Bên mua bảo hiểm có các quyền sau:

  • Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm để giao kết hợp đồng bảo hiểm.
  • Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm.
  • Đơn phương đình chỉ hợp đồng bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi gian dối.
  • Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.
  • Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm cho người khác (phải được sự đồng ý của doanh nghiệp bảo hiểm và người được bảo hiểm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *