ĐVCNT phải lập hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn cung ứng hàng hóa, dịch vụ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Ngân Hàng có quyền yêu cầu ĐVCNT xuất trình các hóa đơn này để kiểm tra tính hp lệ, hp pháp của giao dịch thẻ và làm chứng từ tra soát hoặc giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

Hàng tuần, ĐVCNT tập hợp toàn bộ hóa đơn giao dịch liên dành cho ngân hàng nộp cho Chi nhánh thanh toán, giữ lại 01 liên hóa đơn dành cho ĐVCNT để làm chứng từ phục vụ cho việc đối chiếu, tra soát.

Riêng đối với ĐVCNT chấp nhận giao dịch MOTO, hàng ngày ĐVCNT phải tập hợp chứng từ xác nhận giao dịch đặt phòng của Agoda/Expedia/Traveloka gửi Chi nhánh thanh toán làm cơ sở để Ngân Hàng tạm ứng thanh toán cho ĐVCNT.

Trường hợp có bất kỳ nghi vấn nào về thẻ hoặc khách hàng sử dụng thẻ, ĐVCNT không được chấp nhận thanh toán thẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *