Cách tính tỷ giá mua bán ngoại tệ là một quá trình quan trọng trong giao dịch hối đoái.

Tỷ giá là gì?

Tỷ giá là giá trị của một đơn vị ngoại tệ so với một đơn vị ngoại tệ khác. Nó thường được biểu diễn dưới dạng cặp tiền tệ, ví dụ: EUR/USD, USD/JPY.

Tỷ giá mua và bán là gì?

 • Tỷ giá mua là giá mà ngân hàng hoặc tổ chức tài chính sẵn sàng mua một đơn vị ngoại tệ từ bạn.
 • Tỷ giá bán là giá mà họ sẵn sàng bán một đơn vị ngoại tệ cho bạn.

Cách tính tỷ giá mua và bán?

Tỷ giá mua và bán thường có sự chênh lệch, gọi là spread. Spread là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán. Tính tỷ giá bán = tỷ giá mua + spread.

Tỷ giá hối đoái là gì?

Tỷ giá hối đoái là giá trị của một đồng tiền được thể hiện bằng đồng tiền của một quốc gia khác. Ví dụ, tỷ giá hối đoái của EUR là 25.249 VND. Điều này có nghĩa 1 EUR có thể đổi được 25.249 VND.

Cách tính tỷ giá hối đoái

Có hai cách tính tỷ giá hối đoái:

Cách tính tỷ giá hối đoái theo phương pháp trực tiếp (direct exchange method)

Theo phương pháp này, tỷ giá hối đoái được tính bằng cách chia số lượng đơn vị tiền tệ của quốc gia thứ hai cho số lượng đơn vị tiền tệ của quốc gia thứ nhất.

Ví dụ, tỷ giá hối đoái của EUR/VND được tính như sau:

 • Tỷ giá hối đoái = Số lượng đơn vị tiền tệ của quốc gia thứ hai / Số lượng đơn vị tiền tệ của quốc gia thứ nhất
 • Tỷ giá hối đoái EUR/VND = 1 EUR / 25.249 VND
 • Tỷ giá hối đoái EUR/VND = 0,03947

Vậy, theo phương pháp này, 1 EUR có thể đổi được 0,03947 VND.

Cách tính tỷ giá hối đoái theo phương pháp gián tiếp (indirect exchange method)

Theo phương pháp này, tỷ giá hối đoái được tính bằng cách chia số lượng đơn vị tiền tệ của quốc gia thứ nhất cho số lượng đơn vị tiền tệ của quốc gia thứ hai.

Ví dụ, tỷ giá hối đoái của EUR/VND được tính như sau:

 • Tỷ giá hối đoái = Số lượng đơn vị tiền tệ của quốc gia thứ nhất / Số lượng đơn vị tiền tệ của quốc gia thứ hai
 • Tỷ giá hối đoái VND/EUR = 25.249 VND / 1 EUR
 • Tỷ giá hối đoái VND/EUR = 25.249

Vậy, theo phương pháp này, 1 VND có thể đổi được 0,003947 EUR.

Cách tính tỷ giá mua bán ngoại tệ

Tỷ giá mua bán ngoại tệ là tỷ giá mà các tổ chức kinh tế, cá nhân mua hoặc bán ngoại tệ tại một thời điểm nhất định. Tỷ giá mua bán ngoại tệ thường được chia thành hai loại: tỷ giá mua và tỷ giá bán.

 • Tỷ giá mua là tỷ giá mà các tổ chức kinh tế, cá nhân mua ngoại tệ của các ngân hàng thương mại.
 • Tỷ giá bán là tỷ giá mà các tổ chức kinh tế, cá nhân bán ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại.

Cách tính tỷ giá mua bán ngoại tệ được dựa trên phương pháp trực tiếp hoặc phương pháp gián tiếp.

Ví dụ, tỷ giá mua bán EUR/VND được tính như sau:

 • Tỷ giá mua EUR/VND
 • Tỷ giá mua EUR/VND = 0,03947 – Phí giao dịch
 • Tỷ giá bán EUR/VND
 • Tỷ giá bán EUR/VND = 0,03947 + Phí giao dịch

Trong đó, phí giao dịch là khoản phí mà các ngân hàng thương mại thu khi thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ. Phí giao dịch thường được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên số tiền giao dịch.

Lưu ý khi tính tỷ giá hối đoái

Khi tính tỷ giá hối đoái, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Tỷ giá hối đoái có thể thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như cung cầu ngoại tệ, lãi suất, lạm phát, tình hình kinh tế – chính trị,…
 • Tỷ giá hối đoái được tính theo đơn vị tiền tệ của quốc gia thứ nhất / đơn vị tiền tệ của quốc gia thứ hai.
 • Tỷ giá mua và tỷ giá bán thường chênh lệch nhau một chút.

FAQs – Cách tính tỷ giá mua bán ngoại tệ

Công thức tính tỷ giá

Tỷ giá hối đoái là giá trị của một đồng tiền được thể hiện bằng đồng tiền của một quốc gia khác. Tỷ giá hối đoái được thể hiện bằng một tỷ lệ, trong đó số đếm là số đơn vị nội tệ cần thiết để đổi lấy một đơn vị ngoại tệ.

Có hai loại tỷ giá hối đoái chính:

 • Tỷ giá hối đoái danh nghĩa: là tỷ giá hối đoái được tính dựa trên giá trị danh nghĩa của hai đồng tiền.
 • Tỷ giá hối đoái thực: là tỷ giá hối đoái được tính dựa trên giá trị thực của hai đồng tiền, bao gồm cả yếu tố lạm phát.

Công thức tính tỷ giá hối đoái danh nghĩa là:

 • Tỷ giá hối đoái danh nghĩa = Số đơn vị nội tệ đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ

Ví dụ: Tại thời điểm ngày 18 tháng 1 năm 2024, tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam (VND) và đồng Đô la Mỹ (USD) là 23.649 VND/USD. Điều này có nghĩa là 23.649 VND có thể đổi được 1 USD.

Công thức tính tỷ giá hối đoái thực là:

 • Tỷ giá hối đoái thực = Tỷ giá hối đoái danh nghĩa * Tỷ lệ giá cả

Trong đó:

Tỷ lệ giá cả là tỷ lệ giữa giá cả của hàng hóa và dịch vụ ở một quốc gia so với giá cả của hàng hóa và dịch vụ ở một quốc gia khác.

Ví dụ:

Giả sử giá một chiếc bánh mì ở Việt Nam là 20.000 VND, trong khi giá một chiếc bánh mì ở Mỹ là 5 USD. Tỷ lệ giá cả giữa Việt Nam và Mỹ là 20.000 VND/5 USD = 4.000 VND/USD.

Nếu tỷ giá hối đoái danh nghĩa giữa Việt Nam và Mỹ là 23.649 VND/USD, thì tỷ giá hối đoái thực giữa hai quốc gia này là:

 • Tỷ giá hối đoái thực = 23.649 VND/USD * 4.000 VND/USD = 94.596

Tỷ giá hối đoái thực cao hơn 1 nghĩa là đồng nội tệ của quốc gia đó đang bị định giá cao.

Điều này có thể khiến hàng hóa và dịch vụ của quốc gia đó trở nên đắt đỏ hơn đối với người tiêu dùng ở các quốc gia khác.

Ngược lại, tỷ giá hối đoái thực thấp hơn 1 nghĩa là đồng nội tệ của quốc gia đó đang bị định giá thấp. Điều này có thể khiến hàng hóa và dịch vụ của quốc gia đó trở nên rẻ hơn đối với người tiêu dùng ở các quốc gia khác.

Tỷ giá hối đoái là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế và du lịch.

Làm thế nào để tính chi phí khi chuyển đổi ngoại tệ?

Để tính chi phí, bạn có thể sử dụng công thức sau:

 • Chi phí chuyển đổi = Số lượng ngoại tệ chuyển đổi × (Tỷ giá bán – Tỷ giá mua)

Ảnh hưởng của biến động thị trường đến tỷ giá?

Thị trường ngoại hối thường xuyên biến động do nhiều yếu tố như tình hình kinh tế, chính trị, và sự biến động của các thị trường tài chính khác.

Làm thế nào để kiểm tra tỷ giá thời gian thực?

Có nhiều trang web và ứng dụng cung cấp tỷ giá thời gian thực. Bạn có thể sử dụng các công cụ này để kiểm tra tỷ giá mua bán ngoại tệ theo thời gian thực.

LỜI KẾT

Nhớ rằng, các ngân hàng và tổ chức tài chính có thể áp dụng phí và chi phí khác nhau, và tỷ giá cũng có thể thay đổi tùy theo từng nguồn cung cấp.

Điều này làm cho việc so sánh các lựa chọn trước khi quyết định giao dịch trở nên quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *