Category Archives: Kế Toán

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN NGÂN QUỸ 250 CÂU HỎI 04/2024

1-nghiep-vu-ke-toan-ngan-quy

Trắc nghiệm kế toán ngân quỹ trong ngân hàng là một phần quan trọng của quá trình đào tạo và đánh giá kiến thức và kỹ năng của các nhân viên ngân hàng, đặc biệt là trong bộ phận kế toán và tài chính. Nó tập trung vào việc hiểu và áp dụng các nguyên […]

Thu, chuyển trả kinh phí công đoàn

Tên gọi: “Thu, chuyển trả kinh phí công đoàn” Nội dung dịch vụ Ngân hàng cung cấp dịch vụ thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh từ các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động trên toàn quốc vào tài khoản thu kinh phí công đoàn của Tổng Liên đoàn […]

Dịch vụ Sổ phụ điện tử

Tên gọi: “Dịch vụ Sổ phụ điện tử” Nội dung dịch vụ Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng theo chỉ định của chủ tài khoản cho Đơn vị nhận sổ phụ qua phương thức điện tử. Đặc tính dịch vụ Tiện ích Tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý […]