Category Archives: Kế Toán

Thu, chuyển trả kinh phí công đoàn

Tên gọi: “Thu, chuyển trả kinh phí công đoàn” Nội dung dịch vụ Ngân hàng cung cấp dịch vụ thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh từ các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động trên toàn quốc vào tài khoản thu kinh phí công đoàn của Tổng Liên đoàn […]

Dịch vụ Sổ phụ điện tử

Tên gọi: “Dịch vụ Sổ phụ điện tử” Nội dung dịch vụ Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng theo chỉ định của chủ tài khoản cho Đơn vị nhận sổ phụ qua phương thức điện tử. Đặc tính dịch vụ Tiện ích Tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý […]

Kết nối thanh toán với khách hàng và quản lý luồng tiền-CMS

Tên gọi: Kết nối thanh toán với khách hàng và quản lý luồng tiền-CMS Nội dung dịch vụ Khách hàng mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng, có nhu cầu thực hiện giao dịch qua hệ thống kết nối thanh toán với Ngân hàng. Đặc tính Tiện ích Dịch vụ cho phép khách hàng […]