Category Archives: Kế Toán

Dịch vụ thu ngân sách nhà nước

Tên gọi: “Dịch vụ Thu ngân sách nhà nước” Thuộc tính dịch vụ Khái quát dịch vụ Ngân hàng cung cấp dịch vụ thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của NSNN cho Kho bạc nhà nước, Tổng cục thế, Tổng cục Hải quan cho khách hàng là tổ chức thực hiện […]

Dịch vụ nhờ thu tự động qua VNPay – Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt nam

Tên gọi: “Dịch vụ Nhờ thu tự động qua VNPay” Nội dung dịch vụ: Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại quầy giao dịch của Ngân hàng và ủy quyền Ngân hàng tự động trích tài khoản thanh toán tiền hóa đơn cước điện thoại trả sau cho các Nhà cung cấp dịch […]

Thu hộ séc trong nước

Tên gọi: “Thu hộ séc trong nước” Thuộc tính dịch vụ Khái quát dịch vụ Ngân hàng cung cấp dịch vụ thu hộ séc do một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác phát hành khi khách hàng thực hiện đúng các quy định của Ngân hàng về việc thu hộ séc. Tiện […]