Thông tin về việc triển khai chào bán

Mã trái phiếu: AGRIBANK223001

Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu

Tồng số lượng trái phiếu chào bán: 100.000.000 trái phiếu

Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 10.000.000.000.000 đồng

Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu

Số lượng dăng ký mua tối thiếu: 01 trái phiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *