Thông tin về việc triển khai chào bán

Tên trái phiếu: Trái Phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2023 đáo hạn năm 2031

Mã trái phiếu: AGRIBANK233101

Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/ trái phiếu

Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 100.000.000 trái phiếu

Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 10.000.000.000.000 đồng

Giá chào bán: 100.000 đồng/ trái phiếu

Số lượng dăng ký mua tối thiểu: 01 trái phiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *