Quy trình Chấp nhận thanh toán thẻ tại ĐVCNT

Kiểm tra thẻ

ĐVCNT có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của thẻ và chủ thẻ trước khi thực hiện giao dịch, cụ thể:

Kiểm tra tình trạng của thẻ đảm bảo còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên thẻ.

Kiểm tra, đối chiếu các yếu tố trên thẻ.

Trường hợp nghi vấn về tính hợp lệ, hợp pháp của thẻ hoặc chủ thẻ, ĐVCNT không được chấp nhận thanh toán thẻ.

Chấp nhận thanh toán thẻ giao dịch thông thường

Đối với thẻ từ và thẻ chip

Thực hiện quẹt thẻ (đối với thẻ từ) hoặc đưa vào đầu đọc thẻ (đối với thẻ chip) qua POS.

 • Trong mọi trường hợp, ĐVCNT tuyệt đối không được phép nhập bằng tay các thông tin của thẻ vào POS để thực hiện giao dịch (trừ trường hợp Ngân Hàng có quy định cho phép thực hiện loại hình giao dịch này).
 • Kiểm tra, đối chiếu đảm bảo khớp đúng giữa họ tên chủ thẻ, chữ ký, số thẻ in/dập nổi trên thẻ với họ tên chủ thẻ, số thẻ hiển thị trên màn hình POS.
 • Yêu cầu chủ thẻ nhập mã PIN (đối với giao dịch yêu cầu nhập mã PIN).
 • Nhập số tiền giao dịch vào POS.

ĐVCNT chỉ được phép chấp nhận thanh toán thẻ khi hóa đơn in ra từ POS hiển thị số phê duyệt (Approve code). Tuyệt đối không được chấp nhận thanh toán thẻ trong các trường hợp sau:

 • POS từ chối cấp phép.
 • POS hiển thị thông tin “Pick up”, trong trường hợp này ĐVCNT phải thực hiện thu hồi thẻ bằng biện pháp thích hợp và lập Biên bản thu giữ thẻ tại ĐVCNT.

In và đề nghị chủ thẻ ký vào 03 (ba) liên hóa đơn giao dịch do POS in ra. Đối chiếu chữ ký trên hóa đơn, đảm bảo khớp đúng với chữ ký mẫu trên băng chữ ký mặt sau của thẻ.

Giao chủ thẻ liên hóa đơn dành cho khách hàng, nộp Chi nhánh thanh toán liên hóa đơn dành cho ngân hàng và lưu liên hóa đơn dành cho ĐVCNT làm chứng từ giải quyết tra soát, khiếu nại sau này.

Đối với thẻ không tiếp xúc

 • Giao dịch viên nhấn phím Enter trên POS.
 • Lựa chọn đồng tiền.
 • Nhập số tiền giao dịch.
 • Khách hàng chạm (touch) thẻ vào biểu tượng không tiếp xúc trên thiết bị POS và đặt thẻ song song với bề mặt thiết bị (khoảng cách tối đa là 4 cm).
 • Yêu cầu chủ thẻ nhập mã PIN (đối với giao dịch yêu cầu nhập mã PIN).
 • Giao dịch thành công. Giao dịch viên in hóa đơn giao dịch.

ĐVCNT chỉ được phép chấp nhận thanh toán thẻ khi hóa đơn in ra từ POS hiển thị số phê duyệt (Approve code). Tuyệt đối không được chấp nhận thanh toán thẻ trong các trường hợp sau:

 • POS từ chối cấp phép.
 • POS hiển thị thông tin “Pick up”, trong trường hợp này ĐVCNT phải thực hiện thu hồi thẻ bằng biện pháp thích hợp và lập Biên bản thu giữ thẻ tại ĐVCNT.

In và đề nghị chủ thẻ ký vào 03 (ba) liên hoá đơn giao dịch do POS in ra.

Đối chiếu chữ ký trên hoá đơn, đảm bảo khớp đúng với chữ ký mẫu trên băng chữ ký mặt sau của thẻ.

Chủ thẻ không phải ký hóa đơn đối với các giao dịch có số tiền nhỏ

Giao chủ thẻ liên hoá đơn dành cho khách hàng, nộp Chi nhánh thanh toán liên hóa đơn dành cho ngân hàng và lưu liên hóa đơn dành cho ĐVCNT làm chứng từ giải quyết tra soát, khiếu nại sau này.

Đối với giao dịch nội địa Samsung Pay

Chủ thẻ chạm màn hình điện thoại hiển thị thẻ vào đầu đọc thiết bị chấp nhận thẻ. Trên màn hình thiết bị chấp nhận thẻ hiển thị thông tin số Token thực hiện thanh toán.

Thực hiện nhập số tiền thanh toán và nhập mã PIN (Là mã PIN của thẻ vật lý sử dụng để tạo Token).

Nhấn phím Enter trên thiết bị chấp nhận thẻ.

Giao dịch thành công, in hóa đơn, khách hàng thực hiện ký hóa đơn xác nhận giao dịch. Thông tin trên hóa đơn giao dịch là thông tin của Token.

Đối với giao dịch MOTO (Không có mặt chủ thẻ tại nơi thanh toán)

Sau khi nhận được chứng từ xác nhận đặt phòng của Agoda/Expedia/Traveloka bao gồm: Số thẻ, ngày hết hạn hiệu lực, giá trị thanh toán, mã số bảo mật (CVV2/CVC2), giao dịch viên tại ĐVCNT thực hiện nhập dữ liệu bằng tay (Key Enter) trên bàn phím thiết bị POS của ĐVCNT để thực hiện thanh toán.

Trong mọi trường họp, nghiêm cấm ĐVCNT thực hiện giao dịch Key Enter khi không có chứng từ xác nhận đặt phòng của Agoda/Expedia/Traveloka.

Đối với giao dịch hoàn trả (Refund)

Khi ĐVCNT và chủ thẻ thoả thuận hoàn trả một phần hay toàn bộ giao dịch đã hoàn thành trước đó, ĐVCNT tuyệt đối không được hoàn lại cho chủ thẻ bằng tiền mặt mà phải thực hiện việc hoàn trả bằng cách lập Bảng kê giao dịch hoàn trả tại POS.

Bảng kê giao dịch hoàn trả gồm 02 liên: 01 liên lun tại ĐVCNT, 01 liên nộp cho Chi nhánh thanh toán. số tiền hoàn trả phải nhỏ hon hoặc bằng số tiền giao dịch gốc.

ĐVCNT gửi Bảng kê giao dịch hoàn trả cho Chi nhánh thanh toán trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày lập Bảng kê giao dịch hoàn trả.

Đối với giao dịch nhờ thu

Giao dịch nhờ thu phát sinh trong các trường hợp sau:

 • Nhập số tiền giao dịch gốc nhỏ hơn so với thực tế.
 • Thu tiền hàng hóa, dịch vụ/phí phát sinh còn thiếu sau khi chủ thẻ đã rời khỏi ĐVCNT.
 • Các giao dịch nhờ thu khác (nếu có).

ĐVCNT lập và gửi Giấy đề nghị nhờ thu và các chứng từ liên quan cho Chi nhánh thanh toán để thực hiện giao dịch nhờ thu.

Giao dịch hủy (Void)

Trường hợp muốn hủy giao dịch vừa thực hiện (do giao dịch thực hiện nhiều lần, số tiền nhập chưa chính xác,v.v…), ĐVCNT phải thực hiện chức năng giao dịch hủy (Void) trên POS.

Chức năng giao dịch hủy chỉ thực hiện được trước khi thực hiện chức năng tổng kết giao dịch tại POS (Settlement).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *