Tên sản phẩm: Cho vay đầu tư Tài sản cố định theo dự án

Mục đích vay vốn

  • Đầu tư tài sản cố định như máy móc, thiết bị, nhà xưởng,.. phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.

Đặc tính của sản phẩm

Loại tiền vay

  • VND và/hoặc ngoại tệ

Thời gian cho vay

  • Trung/dài hạn.

Mức cho vay

  • Đối với cho vay trung hạn: Mức cho vay tối đa 75% tổng nhu cầu vốn, số còn lại là vốn đối ứng của khách hàng;
  • Đối với cho vay dài hạn: Mức cho vay tối đa 70% tổng nhu cầu vốn, số còn lại là vốn đối ứng của khách hàng;

Bảo đảm tiền vay

  • Áp dụng/không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay.

Lãi suất

  • Cố định hoặc thả nổi theo thỏa thuận giữa Ngân hàng và khách hàng.

Phương thức giải ngân

  • Giải ngân một lần hoặc nhiều lần.

Phương thức trả nợ

  • Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.
  • Kênh phân phối: Trực tiếp tại chi nhánh/PGD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *