Tên sản phẩm: Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định của Chính Phủ

Đặc tính của sản phẩm:

Mục đích vay

Cho vay vốn sử dụng vào các mục đích hợp pháp, ngoại trừ các mục đích sau:

 • Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.
 • Để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm.
 • Để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.
 • Để mua vàng miếng.
 • Để trả nợ khoản vay tại chính tổ chức tín dụng cho vay trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong dự toán xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
 • Để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác và trả nợ khoản vay nước ngoài, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
  1. Là khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh;
  2. Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ;
  3. Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Đồng tiền cho vay

 • VNĐ/ngoại tệ, đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay

Thời hạn vay

 • Ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Lãi suất cho vay

 • Thực hiện theo thông báo lãi suất của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
 • Kênh phân phối: Chi nhánh Ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *