Tên sản phẩm: Cho vay đối với khách hàng vay vốn theo Nghị định 67

Đối tượng cho vay

 • Chủ tàu đặt hàng đóng mới tàu, nâng cấp tàu phục vụ hoạt động khai thác hải sản.

Đặc tính của sản phẩm

Mục đích cho vay

 • Cho vay để đóng mới tàu có công suất 400CV trở lên hoặc nâng cấp tàu có công suất máy chính dưới 400CV để khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ
 • Cho vay vốn lưu động để khai thác hải sản xa bờ và chủ tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ.

Mức cho vay

Đối với đóng tàu mới dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ bao gồm cả máy móc, trang thiết bị hàng hải, máy móc thiết bị bảo quản hải sản; bảo quản hàng hóa; bốc xếp hàng hóa:

 • Trường hợp đóng mới tàu mới vỏ thép, vỏ vật liệu mới: Tối thiểu 5% tổng nhu cầu vốn
 • Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ: Tối thiểu 30% tổng nhu cầu vốn

Đối với đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ bao gồm cả máy móc, trang thiết bị hàng hải; thiết bị phục vụ khai thác, ngư lưới cụ, trang thiết bị bảo quản hải sản

 • Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, vật liệu mới có tổng công suất từ 400CV đến dưới 800CV: Tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn
 • Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, vật liệu mới có tổng công suất từ 800CV trở lên: Tối thiểu 5% tổng nhu cầu vốn
 • Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ: Tối thiểu 30% tổng nhu cầu vốn
 • Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ đồng thời gia cố bọc vỏ thép, bọc vỏ vật liệu mới cho tàu: Tối thiểu 30% tổng nhu cầu vốn

Đối với nâng cấp tàu vỏ gỗ, vỏ vật liệu mới có tổng công suất máy chính dưới 400CV thành tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên và nâng cấp công suất máy chính đối với tàu có công suất máy chính từ 400CV trở lên: Tối thiểu 30% tổng nhu cầu vốn

Đối với cho vay vốn lưu động phục vụ hoạt động khai thác hải sản xa bờ và cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ, mức cho vay được xác định căn cứ vào giá trị cung cấp dịch vụ hậu cần (đối với tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản) hoặc căn cứ vào chi phí cho một chuyến đi biển (đối với tàu khai thác hải sản)

 • Đối với cho vay vốn lưu động: Tối thiểu 30% tổng nhu cầu vốn

Lãi suất vay

Đối với cho vay đóng mới, nâng cấp tàu, lãi suất cho vay là 7%/năm trong đó, Ngân sách nhà nước sẽ cấp bù phần chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất chủ tàu phải trả, cụ thể:

Đối với đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ

 • Trường hợp đóng tàu vỏ thép: Lãi suất chủ tàu phải trả 1%/năm
 • Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ: Lãi suất chủ tàu phải trả 3%/năm

Đối với đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ

 • Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, vật liệu mới có tổng công suất từ 400CV đến dưới 800CV: Lãi suất chủ tàu phải trả 2%/năm
 • Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, vật liệu mới có tổng công suất từ 800CV trở lên: Lãi suất chủ tàu phải trả 1%/năm
 • Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ: Lãi suất chủ tàu phải trả 3%/năm
 • Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ đồng thời gia cố bọc vỏ thép, bọc vỏ vật liệu mới cho tàu: Lãi suất chủ tàu phải trả 3%/năm

Đối với nâng cấp tàu vỏ gỗ, vỏ vật liệu mới có tổng công suất máy chính dưới 400CV:

 • Lãi suất chủ tàu phải trả 3%/năm

Đối với trường hợp gia cố vỏ bọc thép; bọc vỏ vật liệu mới; mua ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị khai thác, máy móc trang thiết bị bảo quan sản phẩm, trang thiết bị bốc xếp hàng hóa:

 • Lãi suất chủ tàu phải trả 3%/năm

Đối với cho vay vốn lưu động

 • Áp dụng lãi suất cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Kênh phân phối: Chi nhánh Ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *