Tên sản phẩm: Cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02

Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội do Bộ xây dựng công bố trong từng thời kỳ.

Tiện ích sản phẩm

Mục đích cho vay

Trả các chi phí chưa thanh toán phát sinh kể từ ngày 07/1/2023 (không bao gồm chi phí thuế) để thực hiện xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội theo quy định.

Điều kiện vay vốn

  • Đúng đối tượng và mục đích được vay vốn hỗ trợ
  • Có cam kết chưa được vay vốn hỗ trợ tại ngân hàng để thực hiện dự án
  • Có đủ vốn tự có tối thiểu 30%/tổng mức đầu tư của dự án, phương án.

Lãi suất

  • Áp dụng lãi suất ưu đãi theo quy định từng thời kỳ;
  • Thời gian áp dụng mức lãi suất ưu đãi: Tối đa 05 năm nhưng không vượt quá thời điểm 01/6/2021.
  • Kênh phân phối: Chi nhánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *