Tên sản phẩm: Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch

Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo quy định tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tiện ích sản phẩm

Mục đích vay vốn

 • Thực hiện phương án, dự án SXKD nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch bao gồm cung ứng vật tư đầu vào (cây, con giống, thức ăn chăn nuôi,…);
 • Sản xuất (xây dựng nhà máy, chuồng trại, ao nuôi,…);
 • Tiêu thụ (thu mua, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,..)

Lãi suất cho vay

 • Khách hàng thực hiện 1 trong 3 khâu (cung ứng vật tư đầu vào hoặc sản xuất hoặc tiêu thụ): giảm 0,5%/năm so với lãi suất cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định hiện hành của Ngân hàng.
 • Khách hàng thực hiện 2 trong 3 khâu (cung ứng vật tư đầu vào – sản xuất hoặc sản xuất – tiêu thụ hoặc cung ứng vật tư – tiêu thụ): giảm 1%/năm so với lãi suất cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định hiện hành của Ngân hàng.
 • Khách hàng thực hiện cả 3 khâu (cung ứng vật tư đầu vào – sản xuất – tiêu thụ): giảm 1,5%/năm so với lãi suất cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định hiện hành của Ngân hàng.

Phí dịch vụ

 • Miễn phí chuyển tiền trong hệ thống Ngân hàng, giảm 50% mức phí quy định hiện hành của Ngân hàng đối với chuyển tiền ngoài hệ thống.

Tài sản bảo đảm

 • Không có tài sản bảo đảm/có tài sản bảo đảm một phần

Cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm

Điều kiện khách hàng
 • Khách hàng không có nợ xấu tại Ngân hàng và các TCTD khác trong 02 năm gần nhất đến thời điểm đề nghị cấp tín dụng.
 • Xếp hạng A trở lên theo xếp hạng tín dụng nội bộ của Ngân hàng
 • Khách hàng có BCTC được kiểm toán
Cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm theo các mức sau
 • Tối đa 01 tỷ đồng đối với HTX
 • Tối đa 02 tỷ đồng đối với HTX nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ khai thác hải sản xa bờ và HTX hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc SXKD trong lĩnh vực nông nghiệp.
 • Tối đa 03 tỷ đồng đối với liên hiệp HTX nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ.
Cấp tín dụng có bảo đảm một phần bằng tài sản
 • Tối đa 70% giá trị của dự án, phương án theo mô hình liên kết đối với khách hàng trực tiếp sản xuất nông nghiệp
 • Tối đa 70% giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc tiêu thụ sản phẩm là kết quả của việc sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong khu/vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ;
 • Tối đa 80% giá trị của dự án, phương án theo mô hình liên kết đối với khách hàng đầu mối ký hợp đồng thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.
 • Tối đa 80% giá trị của dự án, phương án SXKD ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Kênh phân phối: Chi nhánh Ngân hàng nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ khai thác hải sản xa bờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *