Tên sản phẩm: Cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP

Mục đích vay vốn

Đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định.

Đặc tính sản phẩm

Mức cho vay

Mức cho vay đối với Chủ đầu tư và Người mua nhà thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng, trường hợp Người mua nhà có tài sản bảo đảm bổ sung mức cho vay tối đa bằng 85% tổng mức đầu tư của phương án.

Loại tiền cho vay, trả nợ: VNĐ

Lãi suất cho vay

Cho vay với lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5-2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân.

Các chủ đầu tư dự án bất động sản, người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng được tạo điều kiện trả nợ; tiếp tục dành vốn tín dụng cho các dự án bất động sản đủ điều kiện pháp lý, có khả năng tiêu thụ sản phẩm và đảm bảo kế hoạch trả nợ; nhất là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân và các loại hình bất động sản phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội có hiệu quả cao, có khả năng trả nợ và phát triển theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1164/CĐ-TTg ngày 14/12/2022 về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở.

Thời gian cho vay

  • Ngân hàng nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, Ngân hàng.
  • Thời hạn giải ngân từ ngày 03/4/2023 đến khi doanh số giải ngân của chương trình đạt 30.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31/12/2030.
  • Kênh phân phối: Chi nhánh Ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *