Tên sản phẩm: Cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 3a/2008/NQ-CP

Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp , HTX trên địa bàn các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết 3a/2008/NQ-CP.

Đặc tính nổi bật của sản phẩm

Mục đích vay vốn

Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn các huyện nghèo.

Ưu đãi lãi suất

Áp dụng mức lãi suất 50% lãi suất tiền vay đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ (Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay đối với các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản).

Kênh phân phối: Trực tiếp tại chi nhánh/PGD của Ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *