Tên sản phẩm: Cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp, HTX là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn NSNN, công trái quốc gia, trái phiếu, vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trên diện tích đất được xác định để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định để cho thuê, cho thuê mua.

Doanh nghiệp, HTX sản xuất công nghiệp, dịch vụ đầu tư xây dựng nhà ở để bố trí cho người lao động của chính doanh nghiệp, HTX đó mà không thu tiền thuê nhà hoặc có thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá khung giá cho thuê nhà ở xã hội do UBND cấp tỉnh ban hành.

Tiện ích sản phẩm

Điều kiện cho vay

  • Có danh mục dự án đầu tư xây dựng thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
  • Có dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.
  • Đã được cấp Giấy phép xây dựng theo quy định;
  • Có mức tối thiểu tham gia vào dự án, phương án 30% tổng mức đầu tư.

Mức cho vay

  • Tối đa 70% tổng mức đầu tư của dự án và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Thời hạn cho vay

  • Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua: Tối thiểu 15 năm và tối đa 20 năm
  • Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán: Tối thiểu 05 năm và tối đa 10 năm.
  • Kênh phân phối: Chi nhánh/PGD của Ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *