Tên sản phẩm:“Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn trả lãi trước toàn bộ”

Tiện ích sản phẩm

 • KH được lựa chọn kỳ hạn theo quy định nhưng tối đa dưới 01 năm, được nhận lãi trừ vào giá chứng chỉ khi mua với mức lãi suất cạnh tranh, hấp dẫn và được bảo đảm an toàn, bí mật mọi thông tin cá nhân, được bảo hiểm tiền gửi (trừ khách hàng là tổ chức, người mua chứng chỉ vô danh).
 • KH được chuyển nhượng, xác nhận số dư, cầm cố vay vốn hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại Ngân hàng/TCTD khác, được chiết khấu theo quy định.
 • Chứng chỉ ghi danh: Là chứng chỉ có ghi tên người sở hữu.
 • Chứng chỉ vô danh: Không ghi tên người sở hữu. Chứng chỉ vô danh thuộc sở hữu của người nắm giữ giấy tờ có giá.
 • Chứng chỉ ghi sổ: Chi nhánh nơi phát hành mở cho chủ sở hữu một TK và giao cho chủ sở hữu một chứng chỉ với nội dung phù hợp, đúng quy định của Ngân hàng.

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính chung

 • Kỳ hạn: Theo quy định của từng đợt phát hành song tối đa dưới 01 (một) năm.
 • Đồng tiền: Việt Nam đồng (VND).
 • Mệnh giá tối thiểu, mệnh giá tối đa: Tuỳ thuộc vào quy định của Ngân hàng cho từng đợt phát hành, tối thiểu là 100.000 VND, các mệnh giá lớn hơn mệnh giá tối thiểu phải là bội số của mệnh giá tối thiểu. Không hạn chế mệnh giá tối đa.

Thanh toán gốc

 • KH thực hiện rút gốc một lần tại Chi nhánh Ngân hàng phát hành giấy tờ có giá
 • Thanh toán đúng hạn: KH được thanh toán toàn bộ gốc.
 • Thanh toán sau hạn: Nếu đến hạn, KH chưa rút vốn, Ngân hàng không chuyển sang kỳ hạn tiếp theo. Số tiền gốc được hưởng LS tiền gửi không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian sau hạn.
 • Thanh toán trước hạn: Ngân hàng không thanh toán trước hạn (trừ trường hợp quy định tại từng đợt phát hành hoặc được Tổng Giám đốc Ngân hàng chấp thuận bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của chủ sở hữu chứng chỉ và Tờ trình của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nơi phát hành). Trường hợp được thanh toán trước hạn, khách hàng phải trả lại tiền lãi đã nhận, số lãi trả cho khách hàng được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn đối với số tiền và thời gian thực gửi.

Lãi

 • Phương pháp điều chỉnh lãi suất: LS cố định.
 • Cách tính lãi: Số tiền lãi = Mệnh giá * Lãi suất * Kỳ hạn
 • Trả lãi: Ngân hàng bán giấy tờ có giá thấp hơn mệnh giá và KH được thanh toán số tiền bằng mệnh giá khi đến hạn thanh toán.
 • Kênh phân phối: Trực tiếp tại quầy giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *