Tên gọi: “Dịch vụ cung cấp thông tin tài khoản”

Thuộc tính dịch vụ

Khái quát dịch vụ

Cung cấp thông tin tài khoản khách hàng như vấn tin số dư, đối chiếu, kiểm tra, in sao kê, vấn tin lịch sử giao dịch.

Tiện ích

  • Khách hàng được cung cấp thông tin chính xác.
  • Mọi thông tin về tài khoản của khách hàng được bảo mật cao nhất.
  • Ngân hàng có thể cung cấp thông tin tài khoản trong khoảng thời gian theo yêu cầu của khách hàng.
  • Nhờ hệ thống mạng lưới rộng lớn, nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, thông tin tài khoản được cung cấp cho khách hàng thuận tiện, nhanh chóng.

Phí

  • Theo Biểu phí hiện hành của Ngân hàng.

Hồ sơ, thủ tục

  • Khách hàng cần cung cấp các thông tin cần thiết như: Họ tên, Số tài khoản hay Số Chứng minh Nhân dân (khách hàng cá nhân); Số tài khoản và Họ tên cán bộ giao dịch với ngân hàng (khách hàng là Tổ chức)
  • Kênh phân phối sản phẩm: Khách hàng có thể vấn tin số dư và lịch sử giao dịch tại Quầy giao dịch Ngân hàng, hoặc thực hiện vấn tin tự động tại máy ATM, Mobile Banking, Internet Banking.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *