Tên sản phẩm: “Dịch vụ kiểm tra và gửi chứng từ yêu cầu thanh toán theo L/C”

Đặc tính dịch vụ

Khái quát dịch vụ

Dịch vụ kiểm tra và gửi chứng từ yêu cầu thanh toán theo L/C là dịch vụ theo đó Ngân hàng kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ so với điều kiện của L/C và thông lệ quốc tế.

Ngân hàng gửi bộ chứng từ yêu cầu tiền và thanh toán cho KH khi có báo có của Ngân hàng nước ngoài.

Tiện ích dịch vụ

  • KH có thể xuất trình chứng từ ở bất kỳ chi nhánh nào của Ngân hàng
  • Bộ chứng từ được xử lý nhanh chóng và chính xác.
  • KH được tư vấn miễn phí trong việc lập bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện, điều khoản L/C nhằm đảm bảo an toàn trong thanh toán, và được hỗ trợ trong việc theo dõi hành trình của bộ chứng từ.
  • KH nhanh chóng nhận được tiền hàng với chi phí thấp nhất do Ngân hàng có quan hệ đại lý với gần 1.000 ngân hàng trên toàn cầu.
  • KH có thể chiết khấu bộ chứng từ với tỷ lệ chiết khấu cao.
  • Sử dụng dịch vụ, KH có thêm lựa chọn sản phẩm cho vay ưu đãi xuất khẩu và các ưu đãi khác của Ngân hàng.

Điều kiện áp dụng

  • Ngân hàng sẽ tiếp nhận bộ chứng từ xuất trình theo các thư tín dụng quy định tự do chiết khấu, hoặc chỉ định Ngân hàng làm ngân hàng xuất trình bộ chứng từ.
  • Bộ chứng từ KH xuất trình trong thời hạn hiệu lực của L/C.
  • Đồng tiền thanh toán theo Quy định hiện hành của NHNN về quản lý ngoại hối.
  • Tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối, Luật phòng chống rửa tiền, các quy định về Tuân thủ của các quốc gia.

Phí dịch vụ

Theo Biểu phí hiện hành của Ngân hàng

Kênh phân phối

KH sử dụng dịch vụ tại chi nhánh của Ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *