Tên gọi: “Dịch vụ Sổ phụ điện tử”

Nội dung dịch vụ

  • Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng theo chỉ định của chủ tài khoản cho Đơn vị nhận sổ phụ qua phương thức điện tử.

Đặc tính dịch vụ

Tiện ích

  • Tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý tài khoản ngân hàng.
  • Có thể tích hợp vào phần mềm quản lý nội bộ của đơn vị để quản lý dòng tiền tức thời và xử lý hạch toán tự động.
  • Chủ tài khoản có thể cung cấp thông tin tài khoản tại Ngân hàng cho bên thứ 3 (không phải là chủ tài khoản) theo nhu cầu quản lý của đơn vị.
  • Được Ngân hàng hỗ trợ xây dựng mẫu cung cấp thông tin riêng, phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị.

Biểu phí: theo biểu phí hiện hành của Ngân hàng.

Điều kiện áp dụng

Đối với chủ tài khoản tiền gửi, tiền vay:

  • Có yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản khách hàng với chi nhánh mở và quản lý tài khoản bằng Hợp đồng sử dụng dịch vụ hoặc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin.

Đối với Đơn vị nhận sổ phụ:

  • Phải tuân thủ, đảm bảo các điều kiện về công nghệ, kỹ thuật cần thiết và ký hợp đồng kết nối dữ liệu với Ngân hàng.

Kênh phân phối: Quầy giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *