Tên sản phẩm: “Dịch vụ ứng trước tiền bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu”

Đặc tính dịch vụ

Khái quát dịch vụ

Dịch vụ ứng trước tiền bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu là dịch vụ theo đó Ngân hàng ứng tiền trước cho KH tại thời điểm KH xuất trình bộ chứng từ gửi đi nhờ thu theo quy định hiện hành của Ngân hàng về chiết khấu chứng từ.

Tiện ích dịch vụ

  • KH có thể xuất trình bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức nhờ thu để đề nghị ứng trước tại bất kỳ Chi nhánh nào của Ngân hàng trong cả nước.
  • Tỷ lệ chiết khấu cao; Thủ tục chiết khấu đơn giản, nhanh chóng.
  • Sử dụng dịch vụ, KH có thêm lựa chọn sản phẩm cho vay ưu đãi xuất nhập khẩu và các ưu đãi khác của Ngân hàng.

Điều kiện áp dụng

Khách hàng đề nghị ứng trước tiền cho bộ chứng từ nhờ thu theo Đề nghị kiêm Hợp đồng ứng trước tiền;

Khách hàng đã được Ngân hàng phê duyệt Hợp đồng tín dụng (vay vốn từng lần ngắn hạn/hoặc vay vốn theo phương thức hạn mức tín dụng và còn đủ số dư hạn mức tín dụng) tại thời điểm ứng trước;

Khách hàng có tài khoản tại Ngân hàng, đủ điều kiện được cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng và không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro tại Ngân hàng và TCTD khác tại thời điểm thẩm định ứng trước tiền;

Toàn bộ vận đơn gốc được xuất trình qua Ngân hàng;

Khách hàng xuất trình tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã thông quan (tờ khai giấy hoặc tờ khai điện tử);

Bộ chứng từ nhờ thu không được có nguồn gốc từ lô hàng xuất khẩu đã được Ngân hàng trước đây cho vay vốn để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu mà nguồn trả nợ chính là tiền hàng xuất từ lô hàng này, trừ trường hợp số tiền ứng trước được dùng vào mục đích thu hồi nợ vay tại Ngân hàng.

Tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối, Luật phòng chống rửa tiền, các quy định về Tuân thủ của các quốc gia.

Phí dịch vụ

Theo Biểu phí hiện hành của Ngân hàng

Kênh phân phối

KH sử dụng dịch vụ tại chi nhánh của Ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *