Điều kiện cấp hạn mức thấu chi thẻ ghi nợ

Đối với cho vay thấu chi không có bảo đảm bằng tài sản, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có thẻ ghi nợ còn hiệu lực hoặc đăng ký phát hành thẻ ghi nợ tại Chi nhánh Phát hành (CNPH) nơi cấp hạn mức thấu chi.
  • Không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro tại Ngân Hàng và các TCTD khác tại thời điểm thẩm định cho vay thấu chi.
  • Giám đốc CNPH quyết định việc áp dụng hay không áp dụng biện pháp kiểm tra thông tin tín dụng (CIC) của khách hàng.
  • Sử dụng dịch vụ chi trả lương, trợ cấp xã hội qua tài khoản thanh toán tại CNPH;
  • Được tổ chức quản lý lao động hoặc cơ quan lao động – thương binh và xã hội có thẩm quyền xác nhận mức lương/trợ cấp xã hội hàng tháng và cam kết phối hợp với CNPH đôn đốc chủ thẻ thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.

Đối với cho vay thấu chi có bảo đảm bằng tài sản, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có thẻ ghi nợ còn hiệu lực hoặc đăng ký phát hành thẻ ghi nợ tại CNPH nơi cấp hạn mức thấu chi.
  • Có thu nhập ổn định đảm bảo trả nợ đúng hạn; không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro tại Ngân Hàng và các TCTD khác tại thời điểm thẩm định cho vay thấuchi.
  • Giám đốc CNPH quyết định việc áp dụng hay không áp dụng biện pháp kiểm tra thông tin tín dụng (CIC) của khách hàng.
  • Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về bảo đảm tiền vay của Chính phủ, NHNN và Ngân Hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *