Điều kiện đối với Tổ chức phát hành thẻ liên kết thương hiệu

Đối với thẻ liên kết sinh viên, Tổ chức liên kết phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có Thỏa thuận hợp tác với Ngân Hàng/ Chi nhánh Phát hành (CNPH).
 • Cam kết lắp đặt thiết bị Chấp nhận thẻ tại đơn vị nhằm phục vụ cho việc thu học phí và các khoản thu khác (nếu có).
 • Áp dụng Mu thiết kế thẻ theo quy định của Ngân Hàng. (Sau khi thống nhất giữa 02 bên)

Đối với thẻ liên kết thương hiệu, Tổ chức liên kết phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có uy tín, thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường.
 • Có quy mô lớn, hoạt động kinh doanh ổn định và có tình hình tài chính lành mạnh.
 • Có mạng lưới hoạt động, hệ thống cửa hàng, đại lý phân phối rộng khắp.
 • Có Thỏa thuận hợp tác với Ngân Hàng/CNPH gồm các nội dung sau:
 • Thời hạn hiệu lực của Thỏa thuận hợp tác tối thiểu là 03 (ba) năm.
 • Số lượng thẻ liên kết trong thời hạn hợp tác tối thiểu theo thỏa thuận.
 • Sử dụng dịch vụ phát hành thẻ trả lương qua tài khoản tại CNPH.
 • Cam kết lắp đặt thiết bị Chấp nhận thẻ của Ngân Hàng tại các điểm kinh doanh.
 • Áp dụng Mầu thiết kế thẻ theo quy định của Ngân Hàng. (Sau khi thống nhất giữa 02 bên)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *