Điều kiện phát hành thẻ ghi nợ

Đối với chủ thẻ chính

Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, cụ thể:

  • Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
  • Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ.
  • Có tài khoản thanh toán mở tại Ngân Hàng.

Đối với chủ thẻ phụ

Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, cụ thể:

  • Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
  • Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.
  • Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ.

Được chủ thẻ chính cam kết chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ.

Trường hợp đối tượng được sử dụng thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *