Điều kiện phát hành thẻ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản

Đối với cá nhân

 • Khách hàng là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, cá nhân có quốc tịch nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có tài khoản thanh toán tại Chi nhánh Phát hành (CNPH).
 • Có thu nhập ổn định đảm bảo trả nợ đúng hạn; không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro tại Ngân Hàng và các Tổ chức Tín dụng (TCTD) khác tại thời điểm thẩm định phát hành thẻ tín dụng.
 • Giám đốc CNPH quyết định vịệc áp dụng hay không áp dụng biện pháp kiểm tra thông tin tín dụng (CIC) của khách hàng.
 • Thực hiện đày đủ các quy định hiện hành về bảo đảm tiền vay của Chính phủ, NHNN và Ngân Hàng.
 • Ngoài ra, đối với cá nhân người nước ngoài phải làm việc hợp pháp tại các tổ chức trong nước hoặc các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và có thời hạn cư trú/làm việc còn lại ở Việt Nam ít nhất bằng thời hạn hiệu lực của thẻ cộng thêm (+) 45 ngày.

Đối với pháp nhân

 • Khách hàng là pháp nhân Việt Nam có năng lực pháp luật dân sự, bao gồm:
 • Doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.
 • Họfp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã.
 • Các tổ chức khác là pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.
 • Có tài khoản thanh toán tại CNPH.
 • Kinh doanh có hiệu quả, năm trước liền kề có lãi, không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro tại Ngân Hàng và các TCTD khác tại thời điểm thẩm định phát hành thẻ tín dụng.
 • Giám đốc CNPH quyết định việc áp dụng hay không áp dụng biện pháp kiểm tra thông tin tín dụng (CIC) của khách hàng.
 • Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về bảo đảm tiền vay của Chính phủ, NHNN và Ngân Hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *