Tên sản phẩm: Giao dịch hoán đổi ngoại tệ

Lợi ích

  • Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn nhờ tận dụng linh hoạt các nguồn vốn dư thừa tạm thời và trong tương lai;
  • Quản lý dòng tiền hiệu quả trong tương lai;
  • Phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá;
  • Kỳ hạn linh hoạt tùy thuộc nhu cầu thanh toán của khách hàng.

Đặc tính sản phẩm:

Định nghĩa

Là giao dịch giữa Ngân hàng và khách hàng, bao gồm một giao dịch mua và một giao dịch bán cùng một lượng ngoaị tệ với Đồng Việt Nam hoặc với một ngoại tệ khác, trong đó ngày thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại ngày giao dịch.

Giao dịch hoán đổi bao gồm hai giao dịch giao ngay hoặc hai giao dịch kỳ hạn, hoặc một giao dịch giao ngay và một giao dịch kỳ hạn. Giao dịch hoán đổi giữa Đồng Việt Nam và ngoại tệ phải có ít nhất một giao dịch là giao dịch kỳ hạn.

Tỷ giá giao dịch

Tỷ giá giao ngay trong giao dịch hoán đổi giữa VND và USD được xác định theo tỷ giá trung tâm do Ngân hàng nhà nước công bố và trong phạm vi biên độ do Ngân hàng nhà nước quy định; tỷ giá giao ngay trong giao dịch hoán đổi giữa VND với ngoại tệ khác USD và giữa các loại ngoại tệ với nhau do các bên tự thỏa thuận;

Tỷ giá kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi giữa VND và USD do các bên trong giao dịch thỏa thuận nhưng không vượt quá mức tỷ giá được xác định trên cơ sở: tỷ giá giao ngay tại ngày giao dịch, kỳ hạn của giao dịch và chênh lệch giữa hai mức lãi suất hiện hành là lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố và lãi suất mục tiêu USD của Cục dự trữ liên bang Mỹ; tỷ giá kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi giữa VND với ngoại tệ khác USD và giữa các loại ngoại tệ với nhau do các bên tự thỏa thuận.

Kỳ hạn giao dịch của giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi giữa Đồng Việt Nam với các ngoại tệ tối thiểu từ 03 ngày làm việc đến 365 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.

Số lượng ngoại tệ giao dịch

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng quyết định số lượng ngoại tệ mua bán với khách hàng phù hợp với quy định của NHNN, Ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *