Tên sản phẩm: Giao dịch ngoại tệ giao ngay

Lợi ích

  • Nhanh chóng đáp ứng nhu cầu mua bán ngoại tệ;
  • Thủ tục nhanh chóng, đơn giản;

Đặc tính sản phẩm

Định nghĩa

Là giao dịch giữa Ngân hàng với khách hàng trong việc mua bán một lượng ngoại tệ với đồng Việt Nam hoặc với một ngoại tệ khác theo tỷ giá giao ngay tại ngày giao dịch.

Tỷ giá giao ngay:

  • Tỷ giá giao ngay giữa VND và USD được xác định theo tỷ giá trung tâm do Ngân hàng nhà nước công bố và trong phạm vi biên độ do Ngân hàng nhà nước quy định;
  • Tỷ giá giao ngay giữa VND với ngoại tệ khác USD và giữa các loại ngoại tệ với nhau do các bên tự thỏa thuận.
  • Số lượng ngoại tệ giao dịch: Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng quyết định số lượng ngoại tệ mua bán với khách hàng phù hợp với quy định của NHNN, Ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *