Tên gọi: Kết nối thanh toán với khách hàng và quản lý luồng tiền-CMS

Nội dung dịch vụ

Khách hàng mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng, có nhu cầu thực hiện giao dịch qua hệ thống kết nối thanh toán với Ngân hàng.

Đặc tính

Tiện ích

  • Dịch vụ cho phép khách hàng thực hiện vấn tin tỷ giá, vấn tin các khoản nợ vay, tài khoản tiền gửi, giao dịch chuyển tiền trong nước và gửi thông tin chuyển tiền ra nước ngoài;
  • Hỗ trợ các thông tin giao dịch và màn hình giao dịch theo tiếng Việt và tiếng Anh;
  • Có phân quyền theo người sử dụng như nhân viên hoặc người kiểm soát;
  • Quản lý giao dịch theo mã tiền tệ, có thể xử lý giao dịch giữa hai loại tiền tệ khác nhau;
  • Các lỗi xuất hiện khi thao tác giao dịch sẽ được thông báo bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
  • Có thể thiết lập các mẫu liệt kê giao dịch trên tài khoản theo ý muốn.

Loại tiền tệ: VND, USD.

Hạn mức

Chi nhánh quyết định căn cứ đánh giá năng lực khách hàng.

Phí

Áp dụng theo biểu phí Ngân hàng từng thời kỳ.

Hồ sơ, Thủ tục:

Khách hàng ký kết Hợp đồng sử dụng dịch vụ với chi nhánh Ngân hàng.

Chương trình và mật khẩu đăng nhập hệ thống

Ngân hàng cài đặt miễn phí phần mềm CMS cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng vận hành hệ thống, căn cứ danh sách khách hàng Ngân hàng cung cấp User ID, Password và Token Card cho khách hàng.

Phạm vi sử dụng: trong nước.

Kênh phân phối: Chi nhánh, Phòng Giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *