Nhóm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp trong ngân hàng là một phần quan trọng của hệ thống tài chính, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và phục vụ các tổ chức kinh doanh, từ doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến các tập đoàn lớn.

Để thúc đẩy sự phát triển và thành công của doanh nghiệp, các ngân hàng đã phát triển một loạt sản phẩm và dịch vụ dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp.

Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu về nhóm dịch vụ này và khám phá những yếu tố quan trọng trong việc tối ưu hóa quan hệ ngân hàng-doanh nghiệp.

TRẮC NGHIỆM SẢN PHẨM DỊCH VỤ KHDN TẠI ĐÂY CẬP NHẬT 07/2024

VBARD chúc bạn hoàn thành tốt bài kiểm tra của mình. Bạn lưu ý, các câu hỏi có thể tự thay đổi ngẫu nhiên, không theo thứ tự sau mỗi lần truy cập website.

LƯU Ý: BÀI THI TRẮC NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT DỮ LIỆU MỚI NHẤT VÀO NGÀY 07/03/2024

LINK TẢI FILE TÀI LIỆU WORD VÀ EXCEL ÔN THI TẠI ĐÂY

NHẬN TÀI LIỆU FULL TẠI ĐÂY

0%
0 votes, 0 avg
464
Created by Seth Klarman

Agribank

khdn-fix-2024-03-09

1 / 48

Tiền gửi có kỳ hạn được quy định tại Quyết định 987/QĐ-NHNo-NCPT ngày 18/5/2020 của Tổng Giám đốc bao gồm sản phẩm tiền gửi nào sau đây:

2 / 48

Đối tượng gửi tiền có kỳ hạn tại Agribank bao gồm những đối tượng nào trong những đối tượng dưới đây:

3 / 48

Phát biểu nào đúng về đối tượng khách hàng của Sản phẩm "Tiền gửi Đầu tư tự động" của Agribank

4 / 48

Việc rút trước hạn một phần tiền gửi đối với Sản phẩm "Tiền gửi rút gốc linh hoạt" của Agribank:

5 / 48

Đồng tiền áp dụng đối với sản phẩm "Đầu tư tự động" của Agribank là:

6 / 48

Các thành viên tham gia cấp tín dụng liên chi nhánh cho khách hàng phải thuộc một trong các trường hợp nào sau đây?

7 / 48

Lãi suất rút trước hạn đối với sản phẩm "Tiền gửi rút gốc linh hoạt" của Agribank được quy định như thế nào?

8 / 48

Đối với sản phẩm: “Tiền gửi có kỳ hạn Trả lãi sau định kỳ" của Agribank, khách hàng là tổ chức có thể lựa chọn hình thức gia hạn nào sau đây?

9 / 48

Đối tượng áp dụng đối với cho vay theo hạn mức dự phòng

10 / 48

Tài sản bảo đảm được quy định tại Agribank bao gồm:

11 / 48

Theo Hướng dẫn thực hiện Quy định về tiền gửi có kỳ hạn trong hệ thống Agribank tại Quyết định số 2208/QĐ-NHNo-KHNV ngày 18/10/2019, khi giao dịch tiền gửi chung có kỳ hạn:

12 / 48

Khách hàng tổ chức có thể đăng ký sử dụng sản phẩm "Tiền gửi rút gốc linh hoạt" của Agribank qua kênh giao dịch nào sau đây?

13 / 48

Thời hạn hiệu lực của hạn mức cho vay theo hạn mức dự phòng ?

14 / 48

Lãi chậm trả được tính trên số tiền lãi trong hạn theo phân kỳ trả nợ tương ứng thời giam chậm trả nhưng không vượt quá

15 / 48

Số tiền gửi tối thiểu áp dụng đối với Sản phẩm "Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ" đối với khách hàng tổ chức trong hệ thống Agribank là:

16 / 48

Theo Hướng dẫn thực hiện Quy định về tiền gửi có kỳ hạn trong hệ thống Agribank tại Quyết định số 2208/QĐ-NHNo-KHNV ngày 18/10/2019, đối với việc nhận, chi trả tiền gửi có kỳ hạn bằng phương tiện điện tử, khách hàng:

17 / 48

Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm cơ sở xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ?

18 / 48

Giấy tờ xác minh thông tin của tổ chức khi gửi tiền có kỳ hạn tại Agribank bao gồm:

19 / 48

Agribank không được cấp tín dụng trong trường hợp nào sau đây

20 / 48

Khách hàng Pháp nhân vay vốn tại Agribank bao gồm (chọn câu đúng nhất)

21 / 48

Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm cơ sở xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ để áp dụng các chương trình tín dụng ưu đãi tại Agribank

22 / 48

Theo quy định về Sản phẩm "Tiền gửi tích lũy" của Agribank, số tiền gửi mỗi lần tối thiểu là bao nhiêu?

23 / 48

Theo Hướng dẫn thực hiện Quy định về tiền gửi có kỳ hạn trong hệ thống Agribank tại Quyết định số 2208/QĐ-NHNo-KHNV ngày 18/10/2019, ý nào sau đây là sai khi thực hiện thay đổi nội dung ủy quyền đối với giao dịch tiền gửi có kỳ hạn

24 / 48

Đối tượng áp dụng cho vay theo hạn mức dự phòng ?

25 / 48

Cho vay theo hạn mức dự phòng ?

26 / 48

Các hình thức bảo đảm cấp tín dụng được quy định tại Agribank bao gồm

27 / 48

Trường hợp khách hàng có nợ quá hạn thì Agribank thu nợ như sau

28 / 48

Tài sản hình thành trong tương lai nào dưới dây Agribank có thể nhận làm bảo đảm

29 / 48

Đối với Cho vay dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp/cụm công nghiệp, mức cho vay tối đa trong trường hợp Dự án đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và Khách hàng có nhu cầu vay vốn để thanh toán chi phí đền bù giải phóng mặt bằng là bao nhiêu?

30 / 48

Số lần rút gốc trước hạn tối đa mà khách hàng tổ chức có thể thực hiện khi sử dụng sản phẩm "Tiền gửi rút gốc linh hoạt" của Agribank là bao nhiêu?

31 / 48

Đối với sản phẩm "Tiền gửi rút gốc linh hoạt" của Agribank, khách hàng tổ chức phải chịu phí rút/đóng tài khoản trước hạn nếu không thông báo cho Agribank trước tối thiểu bao nhiêu ngày làm việc trước ngày rút tiền?

32 / 48

Theo Quyết định số 978/QĐ-NHNo-NCPT ngày 18/5/2020 của Tổng Giám đốc, Ban hành Quy định về một số sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, đối với khách hàng tổ chức gửi tiền có kỳ hạn tại Agribank, khách hàng chịu phí đóng sớm khi số ngày gửi tiền thực tế nhỏ hơn bao nhiêu ngày?

33 / 48

Việc xác định lĩnh vực hoạt động làm cơ sở xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ để áp dụng các chương trình tín dụng ưu đãi tại Agribank căn cứ vào

34 / 48

Khi dùng sản phẩm "Tiền gửi rút gốc linh hoạt" của Agribank, khách hàng được phép:

35 / 48

Theo quy định của Agribank, ngày đến hạn của tài khoản "Tiền gửi tích lũy" được xác định khi nào?

36 / 48

Khách hàng không được vay ngoại tệ (USD) trong trường hợp nào

37 / 48

Việc xác định lĩnh vực hoạt động làm cơ sở xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ để áp dụng các chương trình tín dụng ưu đãi tại Agribank căn cứ vào?

38 / 48

Đối tượng cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP bao gồm?

39 / 48

Phát biểu nào đúng về quy định lãi suất đối với sản phẩm “Tiền gửi Tích lũy” (TGTL) của Agribank?

40 / 48

Thời hạn gửi tiền đối với sản phẩm "Đầu tư tự động" của Agribank là:

41 / 48

Số tiền gửi tối thiểu áp dụng đối với Sản phẩm "Tiền gửi rút gốc linh hoạt" đối với khách hàng tổ chức trong hệ thống Agribank là bao nhiêu?

42 / 48

Thời hạn cho vay tối đa đối với dự án xây dựng trang trại nuôi lợn để cho thuê là bao nhiêu năm?

43 / 48

Khi dùng sản phẩm "Tiền gửi rút gốc linh hoạt" của Agribank, khách hàng phải chịu phí đóng sớm khi số ngày gửi tiền thực tế nhỏ hơn bao nhiêu ngày?

44 / 48

Theo Hướng dẫn thực hiện Quy định về tiền gửi có kỳ hạn trong hệ thống Agribank tại Quyết định số 2208/QĐ-NHNo-KHNV ngày 18/10/2019, số dư tiền gửi thực tế là:

45 / 48

Theo quy định của Agribank, lần gửi sau cùng khi gửi "Tiền gửi Tích lũy" phải được thực hiện trước ngày đến hạn của tài khoản tối thiểu bao lâu?

46 / 48

Thời hạn gửi tiền đối với sản phẩm "Tiền gửi rút gốc linh hoạt" của Agribank:

47 / 48

Sản phẩm Tiền gửi Đầu tư tự động (ĐTTĐ) của Agribank là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng, trả lãi sau toàn bộ do Agribank cung cấp tới khách hàng, theo đó khách hàng ủy quyên cho Agribank tự động đầu tư sô tiên tạm thời nhàn rỗi từ tài khoản thanh toán (TKTT) sang tài khoản Tiền gửi ĐTTĐ. Hết thời hạn gửi tiền, toàn bộ số tiền gốc và lãi của tài khoản Tiền gửi ĐTTĐ được tự động chuyển về TKTT của Khách hàng khi gửi tiền.

48 / 48

Theo Hướng dẫn thực hiện Quy định về tiền gửi có kỳ hạn trong hệ thống Agribank tại Quyết định số 2208/QĐ-NHNo-KHNV ngày 18/10/2019, phát biểu nào sau đây đúng:

Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp là gì?

Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp là tập hợp các hoạt động và sản phẩm tài chính mà ngân hàng cung cấp để phục vụ các doanh nghiệp. Điều này bao gồm các sản phẩm tài khoản, dịch vụ vay, và nhiều loại dịch vụ hỗ trợ khác.

Vai trò của dịch vụ khách hàng doanh nghiệp là gì?

Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp thu hút và giữ chân khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và xây dựng uy tín thương hiệu.

Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các giao dịch tài chính hàng ngày.

1-dich-vu-nhom-khach-hang-doanh-nghiep
Nhóm dịch vụ khách hàng Doanh Nghiệp

Lợi ích của dịch vụ khách hàng doanh nghiệp là gì?

Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và ngân hàng, bao gồm việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tiết kiệm thời gian và chi phí, tạo uy tín và thương hiệu, thu hút và giữ chân khách hàng.

Các sản phẩm và dịch vụ dành cho doanh nghiệp là gì?

Các sản phẩm và dịch vụ dành cho doanh nghiệp bao gồm tài khoản doanh nghiệp, các sản phẩm vay vốn doanh nghiệp, dịch vụ thanh toán doanh nghiệp, và dịch vụ quản lý tài chính doanh nghiệp. Các sản phẩm này đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của doanh nghiệp.

Tư vấn và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp như thế nào?

Tư vấn và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp bao gồm việc cung cấp thông tin và hỗ trợ về sản phẩm và dịch vụ, giải quyết thắc mắc và khiếu nại của khách hàng, và đảm bảo rằng doanh nghiệp có đầy đủ thông tin để sử dụng dịch vụ một cách hiệu quả.

Giải quyết khiếu nại của khách hàng doanh nghiệp như thế nào?

Giải quyết khiếu nại của khách hàng doanh nghiệp là một quy trình quan trọng. Nó bao gồm việc tiếp nhận khiếu nại, xác minh khiếu nại, giải quyết khiếu nại và thông báo kết quả cho khách hàng.

Điều này đảm bảo rằng các khiếu nại của doanh nghiệp được giải quyết một cách công bằng và nhanh chóng.

LỜI KẾT

Như vậy, nhóm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp trong ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và phục vụ các tổ chức kinh doanh.

Chúng bao gồm nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính, từ tài khoản doanh nghiệp đến vay vốn, thanh toán, quản lý tài chính và nhiều dịch vụ khác.

Sự phát triển của các dịch vụ này nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất và hiệu quả hoạt động kinh doanh, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, và tạo ra cơ hội phát triển bền vững.

Để lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ khách hàng doanh nghiệp tốt, doanh nghiệp cần xem xét các yếu tố như uy tín, sản phẩm và dịch vụ, chất lượng dịch vụ khách hàng và chi phí.

Để sử dụng hiệu quả dịch vụ này, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về sản phẩm, lựa chọn kênh tư vấn và chăm sóc khách hàng phù hợp, và thường xuyên liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ.

Nếu có khiếu nại hoặc không hài lòng với dịch vụ khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng, doanh nghiệp cần tuân theo quy trình khiếu nại của ngân hàng để giải quyết vấn đề.

Việc duyệt nhanh và hiệu quả các khiếu nại này là một phần quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ và tạo sự tin tưởng trong doanh nghiệp.

donate-info
Ủng hộ Tác giả nếu bạn muốn.

3 thoughts on “BỘ ĐỀ NGHIỆP VỤ SẢN PHẨM DỊCH VỤ NHÓM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 50 CÂU HỎI 07/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *