Khi nào doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm?

Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm, các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường hoặc không phải trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm phải được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểmđược doanh nghiệp bảo hiểm giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng.

Một số trường hợp phổ biến doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường bao gồm:

  • Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực.
  • Người được bảo hiểm chết do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng.
  • Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *