Tên sản phẩm:“Kỳ phiếu dài hạn trả lãi trước toàn bộ”

Tiện ích

 • KH được lựa chọn kỳ hạn theo quy định của Ngân hàng, được nhận lãi trừ vào giá khi mua với mức lãi suất cạnh tranh, hấp dẫn và được bảo đảm an toàn, bí mật mọi thông tin cá nhân, được Bảo hiểm tiền gửi (trừ khách hàng là tổ chức, người mua kỳ phiếu vô danh).
 • KH được chuyển nhượng, cầm cố vay vốn hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại Ngân hàng/TCTD khác, được chiết khấu theo quy định.
 • Kỳ phiếu ghi danh: Là kỳ phiếu có ghi tên người sở hữu
 • Kỳ phiếu vô danh: Không ghi tên người sở hữu. Kỳ phiếu vô danh thuộc sở hữu của người nắm giữ giấy tờ có giá
 • Kỳ phiếu ghi sổ: Chi nhánh nơi phát hành mở cho chủ sở hữu một TK và giao cho chủ sở hữu một kỳ phiếu với nội dung phù hợp, đúng quy định của Ngân hàng.

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính chung

Kỳ hạn

 • Có kỳ hạn, tối thiểu 1 năm.
 • Đồng tiền: Việt Nam đồng (VND).
 • Mệnh giá tối thiểu: 100.000 VND.
 • Mệnh giá lớn hơn: là bội số của mệnh giá tối thiểu, không khống chế mệnh giá tối đa.

Thanh toán

 • Thanh toán gốc: KH thực hiện rút gốc một lần tại quầy giao dịch chi nhánh (CN) Ngân hàng phát hành kỳ phiếu (với kỳ phiếu ghi danh) hoặc có thể rút tại CN Ngân hàng khác (với kỳ phiếu vô danh).
 • Thanh toán đúng hạn: KH được thanh toán toàn bộ số tiền gốc đã ghi trên kỳ phiếu.
 • Thanh toán sau hạn: Nếu đến hạn, KH chưa rút vốn, Ngân hàng không chuyển sang kỳ hạn tiếp theo. Số tiền gốc được hưởng LS tiền gửi không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian sau hạn.
 • Thanh toán trước hạn: Ngân hàng không thanh toán trước hạn (trừ trường hợp quy định tại từng đợt phát hành hoặc được Tổng Giám đốc Ngân hàng chấp thuận bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của chủ sở hữu kỳ phiếu và Tờ trình của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nơi phát hành). Trường hợp được thanh toán trước hạn, khách hàng phải trả lại tiền lãi đã nhận, số lãi trả cho khách hàng được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn đối với số tiền và thời gian thực gửi.

Lãi

 • Phương pháp điều chỉnh lãi suất: LS cố định
 • Cách tính lãi: Số tiền lãi = Mệnh giá x Lãi suất x Kỳ hạn
 • Trả lãi: Ngân hàng bán giấy tờ có giá thấp hơn mệnh giá và KH được thanh toán số tiền bằng mệnh giá khi đến hạn thanh toán.
 • Kênh phân phối: Trực tiếp tại quầy giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *