Tên gọi: “Quản lý vốn tập trung”

Nội dung dịch vụ

Quản lý vốn tập trung là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp có quy mô lớn kiểm soát vốn của từng đơn vị thành viên.

Đặc tính dịch vụ

Tiện ích

Tổng công ty và các đơn vị thành viên mở tài khoản tại Ngân hàng

  • Tài khoản trung tâm mở tại chi nhánh giữ tài khoản của Tổng Công ty; Các đơn vị thành viên mở tài khoản phụ tại các chi nhánh của Ngân hàng.
  • Doanh nghiệp kiểm soát được tình hình thu chi của các đơn vị thành viên hàng ngày, tránh được tình trạng thừa thiếu vốn cục bộ tại các đơn vị thành viên.
  • Vốn được tập trung về tài khoản của Tổng công ty để sinh lời tốt hơn và hưởng thêm nhiều ưu đãi của ngân hàng.
  • Cuối ngày làm việc, hệ thống Ngân hàng tự động chuyển số dư vượt hạn mức từ tài khoản đơn vị thành viên về tài khoản chính hoặc ngược lại theo thỏa thuận giữa khách hàng và Ngân hàng.
  • Nếu doanh nghiệp sử dụng thêm Chương trình kết nối thanh toán với khách hàng và quản lý luồng tiền CMS của Ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi luồng tiền tại các tài khoản khác nhau một cách kịp thời, cho phép khách hàng thực hiện vấn tin tỷ giá, vấn tin các khoản nợ vay, tài khoản tiền gửi, giao dịch chuyển tiền trong và ngoài hệ thống Ngân hàng.

Kênh phân phối: Chi nhánh, Phòng Giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *