Hồ sơ phát hành thẻ ghi nợ đối với cá nhân

Phát hành lần đầu

 • Giấy đề nghị phát hành thẻ ghi nợ kiêm Hợp đồng
 • Bản sao CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực được xác nhận đã đối chiếu khớp đúng với bản gốc.
 • Các giấy tờ xác minh thời hạn cư trú tại Việt Nam (đối với khách hàng là người nước ngoài), như: Hộ chiếu, Thị thực, Giấy chứng nhận tạm trú, Thẻ tạm trú, Thẻ thường trú, Hợp đồng lao động,v.v…
 • Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn

Phát hành lại

 • Giấy đề nghị phát hành thẻ ghi nợ kiêm Hợp đồng.
 • Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn.

Hồ sơ phát hành thẻ đối với Tổ chức/đơn vị phát hành thẻ trả lương qua tài khoản

 • Giấy đề nghị phát hành/phát hành lại thẻ ghi nợ nội địa.
 • Bản sao CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực của từng cán bộ được Tổ chức/đơn vị xác nhận theo danh sách đã đối chiếu khớp đúng với bản gốc.
 • CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực và Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của Tổ chức/đơn vị cho cá nhân thuộc Tổ chức/đơn vị đại diện giao dịch với Ngân Hàng.
 • Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ.
 • Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn.
 • Các giấy tờ xác minh thời hạn cư trú tại Việt Nam (đối với khách hàng là người nước ngoài), như: Hộ chiếu, Thị thực, Giấy chứng nhận tạm trú, Thẻ tạm trú, Thẻ thường trú, Hợp đồng lao động,v.v…

Phê duyệt Hồ sơ phát hành thẻ

Chi nhánh Phát hành (CNPH) thực hiện kiểm tra các điều kiện phát hành thẻ ghi nợ theo quy định; Căn cứ Hồ sơ phát hành thẻ của khách hàng, CNPH quyết định chấp thuận hoặc từ chối phát hành thẻ.

Trường hợp chấp thuận

Ký Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ với khách hàng (nếu có), giao Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn và hẹn khách hàng đến nhận thẻ và mã PIN sau 03 (ba) ngày làm việc đối với trường hợp phát hành nhanh; sau 05 (năm) ngày làm việc đối với trường hợp phát hành thường kể từ ngày Hồ sơ được phê duyệt và đăng ký phát hành thẻ trên hệ thống.

Trường hợp từ chối

Thông báo lý do từ chối phát hành thẻ và trả lại bộ Hồ sơ phát hành thẻ cho khách hàng.

Đăng ký phát hành thẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *