Tag Archives: cận thị

Cách làm giảm độ cận thị để “thoát kiếp” đeo kính hiệu quả nhất

cách làm giảm độ cận thị

Cách làm giảm độ cận thị không chỉ có mỗi một phương pháp là phẫu thuật cận thị. Thực tế, không hiếm trường hợp độ cận đã được giảm đi

5 cách đơn giản giảm cận thị hàng nghìn trẻ em hiện nay

Bệnh cận thị rất phổ biến hiện nay, đặc biệt là trẻ em đang độ tuổi cắp sách đến trường. Khi bị cận không chỉ khiến các em gặp nhiều