Tag Archives: chế độ dinh dưỡng mắt cận

5 cách đơn giản giảm cận thị hàng nghìn trẻ em hiện nay

Bệnh cận thị rất phổ biến hiện nay, đặc biệt là trẻ em đang độ tuổi cắp sách đến trường. Khi bị cận không chỉ khiến các em gặp nhiều