Tag Archives: Cho vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh

Cho vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh

Tên sản phẩm: Cho vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh Mục đích vay vốn Thanh toán các chi phí thường xuyên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Đặc tính của sản phẩm Loại tiền vay VND và/hoặc ngoại tệ Thời gian cho vay: Ngắn hạn Mức […]