Tag Archives: Kỳ phiếu dài hạn trả lãi định kỳ

Kỳ Phiếu Dài Hạn Trả Lãi Định Kỳ

Tên sản phẩm:“Kỳ phiếu dài hạn trả lãi định kỳ” Tiện ích sản phẩm: KH được lựa chọn các loại kỳ hạn với lãi suất ưu đãi, nhận lãi tại nhiều thời điểm theo định kỳ trả lãi Kỳ phiếu, được hưởng LS tiền gửi không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian sau […]