Tag Archives: liên hiệp hợp tác xã

Cho vay đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tên sản phẩm: Cho vay đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Đối tượng cho vay: Hợp tác xã, liên hệ hợp tác xã. Đặc tính của sản phẩm: Mục đích cho vay: Phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật. […]