Tag Archives: xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP

Cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP từ ngày 3/4/2023

Tên sản phẩm: Cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP Mục đích vay vốn Đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng […]