Thẩm định, ký Hợp đồng và lắp đặt thiết bị POS

Tại chi nhánh thanh toán

Khảo sát

Chịu trách nhiệm khảo sát, tiếp cận, thu thập thông tin, thiết lập quan hệ với các ĐVCNT tiềm năng, phù hợp với đối tượng, điều kiện theo quy định.

Chỉ được lắp đặt thiết bị POS cho đơn vị/khách hàng có địa điểm kinh doanh cùng địa bàn với chi nhánh (cùng tỉnh/thành phố nơi chi nhánh đóng trụ sở), trừ các ĐVCNT kinh doanh theo chuỗi; Không được phép tiếp cận, lắp đặt POS tại ĐVCNT do chi nhánh khác cùng hệ thống đang quản lý.

Tiếp nhận Giấy đăng ký tham gia chấp nhận thanh toán thẻ của ĐVCNT; Kiểm tra, đối chiếu thông tin của ĐVCNT với danh sách ĐVCNT có độ rủi ro cao (ĐVCNT đen) theo thông báo của Trung Tâm Thẻ trên Chương trình.

Riêng đối với ĐVCNT E-Merchant, chi nhánh phối hợp với Trung Tâm Thẻ kiểm tra các điều kiện về môi trường kết nối đáp ứng theo chuẩn kết nối của Ngân Hàng.

Thẩm định, kiểm tra các điều kiện trở thành ĐVCNT theo quy định.

Ký Hợp đồng thanh toán thẻ

Thực hiện ký quỹ, cụ thể như sau:

  • ĐVCNT là E-Merchant, ĐVCNT chấp nhận giao dịch MOTO thực hiện thanh toán qua Agoda/Expedia/Traveloka (VB 1648 chỉnh sửa): Mức ký quỹ tối thiểu 50.000.000 VND.
  • Các ĐVCNT khác: Mức ký quỹ do Giám đốc Chi nhánh Thanh toán quyết định.

Nhập thông tin

Giấy đề nghị thiết lập thông số kỹ thuật POS/thông số kết nối ĐVCNT trên Chương trình để Trung Tâm Thẻ thực hiện thiết lập thông số kỹ thuật POS, thông số kết nối E-Merchant vào hệ thống thẻ.

Chi nhánh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đăng ký trên Chương trình. Chi nhánh chủ động truy cập Chương trình để nhận thông số kỹ thuật POS và thông số kết nối E-Merchant do Trung Tâm Thẻ cấp.

  • Trường hợp ĐVCNT đề nghị triển khai chức năng giao dịch MOTO, Chi nhánh Thanh toán gửi Tờ trình cập nhật/hủy chưc năng MOTO tại POS về Trung Tâm Thẻ (phòng Vận hành nghiệp vụ thẻ).

Thực hiện lắp, cài đặt các thông số kỹ thuật POS, thông số kết nối ĐVCNT, lập Biên bản bàn giao thiết bị POS (nếu có) theo đúng quy định.

Cung cấp giấy in hóa đơn POS; các biểu tượng, biểu trưng của thẻ và tài liệu hướng dẫn liên quan đến chấp nhận thanh toán thẻ cho ĐVCNT.

Đối với ĐVCNT có 01 địa điểm kinh doanh, chỉ trang bị, lắp đặt 01 thiết bị POS tại 01 quầy thanh toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *