Tên sản phẩm: “Tiền gửi thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn)”

Tiện ích sản phẩm

Thủ tục đơn giản, khách hàng (KH) có thể sử dụng để thanh toán qua các hình thức: chuyển tiền, thu hộ/chi hộ, ủy nhiệm thu, cung ứng séc, phát hành thẻ, …; sử dụng các dịch vụ trên tài khoản: Thấu chi, gửi/rút nhiều nơi.

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính chung

Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn

Đồng tiền: VND và ngoại tệ

Số dư tối thiểu: Đối với khách hàng tổ chức

+ Số dư tối thiểu bằng VND: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

+ Số dư tối thiểu bằng ngoại tệ: 100 đơn vị tiền tệ (Ví dụ: 100 USD, 100 EUR, v.v…).

Gửi và rút

+ Gửi: KH gửi tiền nhiều lần vào TK tại quầy giao dịch/CDM, chuyển khoản qua ATM/CDM, trên kênh điện tử, Ủy nhiệm chi…

+ Rút: KH rút tiền nhiều lần bằng các phương tiện thanh toán.

Phí và lãi

+ Phí: Phí dịch vụ áp dụng theo biểu phí hiện hành của Ngân hàng

+ Lãi suất: Lãi suất thả nổi.

Cách tính và lãi: Trả lãi theo định kỳ hàng tháng vào tài khoản tiền gửi thanh toán (TGTT) của khách hàng theo hình thức lãi nhập gốc. Ngân hàng không tính và trả lãi trường hợp số dư bình quân tháng trên tài khoản TGTT nhỏ hơn số dư tối thiểu.

Kênh phân phối: Giao dịch lần đầu trực tiếp tại quầy, các lần tiếp theo có thể thực hiện trên nhiều kênh: ATM/CDM; kênh điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *