Tên sản phẩm: “Tiền gửi tích lũy”

Tiện ích sản phẩm:

 • KH được tích lũy thêm tiền vào bất kỳ thời điểm nào dưới nhiều hình thức trong suốt kỳ hạn tham gia sản phẩm để gia tăng số dư gốc;
 • Được nhận lãi suất có kỳ hạn và lãi suất điều chỉnh tăng/giảm ngay khi thị trường thay đổi lãi suất;
 • Tối đa hóa khả năng sinh lợi từ số vốn tích lũy;
 • Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ tiện ích khác: Mobile banking.
1-tien-gui-tich-luy
Tiền gửi tích lũy

Đặc tính sản phẩm:

Đặc tính chung:

 • Thời hạn gửi tiền: Có kỳ hạn 12, 24, 36, 60 tháng (kỳ hạn cụ thể do Giám đốc Sở Giao dịch, chi nhánh loại I, loại II lựa chọn).
 • Loại tiền áp dụng: VND; USD.
 • Số tiền gửi mỗi lần tối thiểu: 20.000.000 VND; 1.000 USD.
 • Tổng số tiền tích lũy của TK khi đến hạn, số lần tích lũy và số tiền tích lũy mỗi lần không cố định.
 • Lãi suất: Lãi suất thả nổi tại chi nhánh nơi khách hàng mở tài khoản.
 • Ngày đến hạn TK: Được xác định và cố định ngay khi mở TK.

Gửi và rút

 • Gửi: KH có thể gửi tiền vào TK tại bất kỳ thời điểm nào thông qua đa dạng hình thức gửi.
 • Rút: KH rút toàn bộ gốc và lãi.
 • Rút vốn đúng hạn: KH được hưởng toàn bộ tiền lãi đã cam kết.
 • Rút vốn trước hạn: Lãi suất TG KKH tại thời điểm đóng tài khoản.
 • Rút vốn sau hạn: Kể từ ngày đến hạn, lãi đến hạn được bảo lưu chờ thanh toán, số tiền gốc trả theo lãi suất TG KKH tại thời điểm đóng tài khoản.

Phí và lãi

Phí:

 • Phí đóng sớm: KH chịu phí đóng sớm, khi đóng TK trong vòng 03 ngày, kể từ ngày mở TK. Mức phí đóng sớm thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng.
 • Phí rút tiền trước hạn: KH rút tiền trước hạn không báo trước cho Ngân hàng trước một ngày (01 ngày) làm việc, thực hiện theo quy định trong từng thời kỳ.
 • Phí dịch vụ: SMS; Internet Banking và dịch vụ khác theo quy định.

Lãi suất:

 • Lãi suất áp dụng: Đối với kỳ hạn < 24 tháng, LS áp dụng tối đa bằng LS TGCKH 6 tháng trả lãi cuối kỳ. Đối với kỳ hạn > 24 tháng, LS áp dụng tối đa bằng LS TGCKH 12 tháng trả lãi cuối kỳ.
 • Phương pháp tính lãi: Lãi được tính theo từng lần tích lũy, từ ngày gửi đến ngày đến hạn của TK TGTL, theo số ngày thực tế KH tham gia gửi.
 • Trả lãi: trả lãi một lần khi đến hạn hoặc khi KH đến tất toán TK.
 • Kênh phân phối: Trực tiếp tại quầy giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *