Tên sản phẩm:“Tín phiếu dài hạn trả lãi định kỳ”

Tiện ích

 • KH được lựa chọn các loại kỳ hạn với lãi suất ưu đãi, nhận lãi tại nhiều thời điểm theo định kỳ trả lãi tín phiếu, được hưởng LS tiền gửi không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian sau hạn, được bảo hiểm tiền gửi (trừ khách hàng là tổ chức, người mua tín phiếu vô danh).
 • KH vay vốn, cầm cố, bảo lãnh; xác nhận khả năng tài chính để thân nhân đi du lịch, học tập tại nước ngoài, được chuyển quyền sở hữu khi tín phiếu chưa đến hạn thanh toán.
 • Tín phiếu phiếu ghi danh: Là tín phiếu có ghi tên người sở hữu.
 • Tín phiếu vô danh: Không ghi tên người sở hữu. Tín phiếu vô danh thuộc sở hữu của người nắm giữ giấy tờ có giá
 • Tín phiếu ghi sổ: Chi nhánh nơi phát hành mở cho chủ sở hữu một TK và giao cho chủ sở hữu một tín phiếu với nội dung phù hợp, đúng quy định của Ngân hàng.

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính chung

 • Kỳ hạn: Có kỳ hạn, tối thiểu 01 (một) năm.
 • Đồng tiền: Việt Nam đồng (VND).
 • Mệnh giá tối thiểu: 100.000 VND.
 • Mệnh giá tối đa: là bội số của mệnh giá tối thiểu, không khống chế mệnh giá tối đa.

Thanh toán gốc

KH thực hiện rút gốc một lần tại quầy giao dịch CN Ngân hàng phát hành tín phiếu dài hạn (với tín phiếu dài hạn ghi danh) hoặc có thể rút tại CN Ngân hàng khác (với tín phiếu dài hạn vô danh).

Thanh toán đúng hạn: KH được thanh toán toàn bộ gốc

Thanh toán sau hạn:

 • Nếu đến hạn, KH chưa rút vốn, Ngân hàng không chuyển sang kỳ hạn tiếp theo. Số tiền gốc được hưởng LS tiền gửi không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian sau hạn. Số tiền lãi KH chưa lĩnh được theo dõi để trả cho KH giấy tờ có giá khi rút gốc.

Thanh toán trước hạn:

 • Ngân hàng không thanh toán trước hạn (trừ trường hợp quy định tại từng đợt phát hành hoặc được Tổng Giám đốc Ngân hàng chấp thuận bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của chủ sở hữu và Tờ trình của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nơi phát hành). Trường hợp được thanh toán trước hạn, khách hàng phải trả lại tiền lãi đã nhận (nếu có), số tiền gốc được trả lãi suất tiền gửi không kỳ hạn đối với thời gian thực gửi.

Lãi

 • Phương pháp điều chỉnh lãi suất: LS cố định hoặc LS được điều chỉnh theo từng thời kỳ.
 • Cách tính lãi: Số tiền lãi = Mệnh giá x Lãi suất x Kỳ hạn
 • Trả lãi: theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm.
 • Kênh phân phối: Trực tiếp tại quầy giao dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *