Tên sản phẩm: “Tín phiếu ngắn hạn trả lãi sau toàn bộ”

Tiện ích sản phẩm

KH được lựa chọn kỳ hạn theo quy định nhưng tối đa dưới 01 (một) năm, được bảo đảm an toàn, bí mật mọi thông tin cá nhân, được bảo hiểm tiền gửi (trừ khách hàng là tổ chức, người mua tín phiếu vô danh).

KH được chuyển nhượng, xác nhận số dư, cầm cố vay vốn hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại Ngân hàng/TCTD khác, được chiết khấu theo quy định.

Tín phiếu ghi danh: Là tín phiếu có ghi tên người sở hữu

Tín phiếu vô danh: Không ghi tên người sở hữu. Tín phiếu vô danh thuộc sở hữu của người nắm giữ giấy tờ có giá

Tín phiếu ghi sổ: Chi nhánh nơi phát hành mở cho chủ sở hữu một TK và giao cho chủ sở hữu một Tín phiếu với nội dung phù hợp, đúng quy định của Ngân hàng.

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính chung

 • Kỳ hạn: Theo quy định của từng đợt phát hành song tối đa dưới 01 (một) năm.
 • Đồng tiền: Việt Nam đồng (VND).
 • Mệnh giá tối thiểu, mệnh giá tối đa: Tuỳ thuộc vào quy định của Ngân hàng cho từng đợt phát hành, tối thiểu là 100.000 VND, các mệnh giá lớn hơn mệnh giá tối thiểu phải là bội số của mệnh giá tối thiểu. Không hạn chế mệnh giá tối đa.

Thanh toán gốc

 • KH thực hiện rút gốc một lần tại quầy giao dịch Chi nhánh Ngân hàng phát hành
 • Thanh toán đúng hạn: KH được thanh toán toàn bộ gốc + lãi
 • Thanh toán sau hạn: Nếu đến hạn, KH chưa rút vốn, Ngân hàng không chuyển sang kỳ hạn tiếp theo. Số tiền gốc được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian sau hạn. Số tiền lãi được theo dõi để trả cho chủ sở hữu tín phiếu khi đến rút gốc.
 • Thanh toán trước hạn: Giám đốc Chi nhánh được quyết định thanh toán trước hạn căn cứ quy định của từng đợt phát hành và đề nghị của chủ sở hữu giấy tờ có giá, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động.
 • Trường hợp được thanh toán trước hạn, số tiền gốc giấy tờ có giá được trả lãi tiền gửi không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian thực gửi.

Lãi

 • Phương pháp điều chỉnh lãi suất: LS cố định.
 • Cách tính lãi: Số tiền lãi = Mệnh giá x Lãi suất x Kỳ hạn.
 • Trả lãi: Ngân hàng thanh toán tiền lãi một lần khi đến hạn thanh toán cùng với tiền gốc (mệnh giá).
 • Kênh phân phối: Trực tiếp tại quầy giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *