Trắc nghiệm kế toán ngân quỹ trong ngân hàng là một phần quan trọng của quá trình đào tạo và đánh giá kiến thức và kỹ năng của các nhân viên ngân hàng, đặc biệt là trong bộ phận kế toán và tài chính.

Nó tập trung vào việc hiểu và áp dụng các nguyên tắc, quy trình và thủ tục kế toán liên quan đến quản lý và giám sát ngân quỹ của ngân hàng.

Trắc nghiệm này có thể bao gồm các câu hỏi về cách ghi nhận và kiểm soát các giao dịch tiền mặt, xử lý chứng từ, và tuân thủ các quy định pháp lý và quy định ngành ngân hàng.

Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc quản lý tài sản tiền mặt của ngân hàng và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý và giám sát tài chính.

Kiến thức cơ bản về kế toán ngân hàng:

 • Khái niệm về kế toán ngân hàng: Kế toán ngân hàng là việc thu thập, ghi chép, tổng hợp, phân tích và đánh giá các thông tin về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
 • Các nguyên tắc cơ bản của kế toán ngân hàng: Kế toán ngân hàng tuân theo các nguyên tắc cơ bản của kế toán như nguyên tắc bản chất kinh tế, nguyên tắc nhất quán, nguyên tắc trọng yếu, nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc khớp đối.
 • Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng: Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng được xây dựng dựa trên hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam, bao gồm các tài khoản kế toán tổng hợp và tài khoản kế toán chi tiết.
 • Báo cáo tài chính ngân hàng: Báo cáo tài chính ngân hàng bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.
1-nghiep-vu-trac-nghiem-ke-toan-ngan-quy
Nghiệp vụ kế toán ngân quỹ

Các loại nghiệp vụ kế toán ngân hàng phổ biến:

 • Nghiệp vụ huy động vốn: Ngân hàng huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân thông qua các nghiệp vụ như tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, phát hành trái phiếu,…
 • Nghiệp vụ cho vay: Ngân hàng cho vay vốn cho các tổ chức, cá nhân thông qua các nghiệp vụ như cho vay tiêu dùng, cho vay kinh doanh, cho vay mua nhà,…
 • Nghiệp vụ trung gian thanh toán: Ngân hàng thực hiện các dịch vụ thanh toán cho khách hàng như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, thu hộ, chi hộ,…
 • Nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng: Ngân hàng cung cấp các dịch vụ khác cho khách hàng như dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ ngoại hối,…
 • Nghiệp vụ ngoại hối: Ngân hàng thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi ngoại tệ.

Quy trình xử lý nghiệp vụ kế toán ngân hàng:

 • Thu thập chứng từ
 • Kiểm tra chứng từ
 • Lập chứng từ kế toán
 • Hạch toán nghiệp vụ
 • Kiểm tra sổ sách kế toán
 • Lập báo cáo tài chính

Các biểu mẫu kế toán ngân hàng thông dụng:

 • Biểu mẫu chứng từ huy động vốn: Chứng từ gửi tiết kiệm, chứng từ phát hành trái phiếu,…
 • Biểu mẫu chứng từ cho vay: Hợp đồng vay, chứng từ giải ngân vay,…
 • Biểu mẫu chứng từ trung gian thanh toán: Lệnh chuyển khoản, lệnh thu hộ, lệnh chi hộ,…
 • Biểu mẫu chứng từ dịch vụ ngân hàng: Hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng tư vấn tài chính,…
 • Biểu mẫu chứng từ ngoại hối: Hợp đồng mua bán ngoại tệ, lệnh giao dịch ngoại hối,…

Các vấn đề thường gặp trong kế toán ngân hàng:

 • Hạch toán nghiệp vụ phức tạp: Các nghiệp vụ kế toán ngân hàng thường phức tạp hơn so với kế toán doanh nghiệp. Ví dụ như nghiệp vụ cho vay lãi suất thả nổi, nghiệp vụ ngoại hối,…
 • Hạch toán nghiệp vụ phát sinh mới: Các ngân hàng thường xuyên phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới. Điều này đòi hỏi kế toán ngân hàng phải cập nhật kiến thức mới để hạch toán chính xác các nghiệp vụ phát sinh.
 • Hạch toán nghiệp vụ sai sót: Doanh nghiệp có thể mắc sai sót trong quá trình hạch toán nghiệp vụ. Điều này đòi hỏi kế toán ngân hàng phải có kỹ năng kiểm tra, xử lý sai sót để đảm bảo tính chính xác của thông tin kế toán.
 • Điều chỉnh số dư tài khoản: Doanh nghiệp có thể phát hiện sai sót trong số dư tài khoản sau khi đã lập báo cáo tài chính. Điều này đòi hỏi kế toán ngân hàng phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh số dư tài khoản để đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.
 • Lập báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính ngân hàng phải tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Điều này đòi hỏi kế toán ngân hàng phải có kỹ năng lập báo cáo tài chính theo đúng quy định.

HOÀN THÀNH PHẦN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VÀ NGÂN QUỸ TẠI ĐÂY

VBARD chúc bạn hoàn thành tốt bài kiểm tra của mình. Bạn lưu ý, các câu hỏi có thể tự thay đổi ngẫu nhiên, không theo thứ tự sau mỗi lần truy cập website.

0%
0 votes, 0 avg
1514
Created by 414ecc17ab8055f1b07957dccef855eevbard

Agribank

nghiep_vu_ktnq

Kế toán ngân quỹ (250 câu)

1 / 250

Việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán của khách hàng được thực hiện tại:

2 / 250

Trường hợp nào sau đây khi giao dịch tiền gửi tiền tiết kiệm phải thông qua người giám hộ?

3 / 250

Trường hợp quy định thu phí dịch vụ bằng ngoại tệ nhưng khách hàng chỉ có VND để thanh toán, Agribank sẽ thực hiện thu phí như thế nào?

4 / 250

Theo quy định của Agribank, hạch toán dự thu là:

5 / 250

Chứng từ nào sau đây thuộc mẫu chứng từ kế toán bắt buộc in sẵn (mẫu loại P)?

6 / 250

Sau khi mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử thành công thì trong thời hạn bao lâu khách hàng phải đến quầy giao dịch của Agribank để xác thực thông tin?

7 / 250

Khách hàng có thể đóng tài khoản thanh toán của khách hàng tại đâu

8 / 250

Đối với giao dịch kỳ hạn mua ngoại tệ, thanh toán VND, tại ngày bắt đầu hiệu lực hợp đồng, xác định giao dịch lãi (ghi nhận thu nhập) khi:

9 / 250

Theo nguồn gốc phát sinh, chứng từ bao gồm:

10 / 250

Khi thực hiện dịch vụ cho thuê tủ/két an toàn, Chi nhánh phải đảm bảo các điều kiện gì?

11 / 250

Chủ tài khoản thanh toán mở bằng phương thức điện tử không được thực hiện giao dịch/hành vi nào?

12 / 250

Agribank không thực hiện phong tỏa số tiền trên tài khoản thanh toán mở bằng phương thức điện tử của khách hàng trong trường hợp nào sau đây?

13 / 250

Agribank nơi mở tài khoản được đóng tài khoản thanh toán của khách hàng trong trường hợp nào sau đây:

14 / 250

Trong quá trình giao dịch, nếu số lần phát sinh giao dịch tiết kiệm của khách hàng vượt quá số trang in sẵn của sổ tiết kiệm, giao dịch viên thực hiện

15 / 250

Trong xử lý sai lệch thông tin tiền gửi tiết kiệm, Đơn vị xử lý giao dịch tiết kiệm phải phối hợp triển khai, đối chiếu xác minh thông tin với đơn vị phát hành sổ tiết kiệm bằng các phương thức nào

16 / 250

Trong quy trình tiếp quỹ tiền mặt cho Giao dịch viên tại Hội sở chi nhánh, ai là người giao tiền mặt cho Giao dịch viên?

17 / 250

Chữ ký trên Ủy nhiệm chi chỉ được

18 / 250

Mức phí tối thiểu áp dụng trong trường hợp khách hàng vay trả nợ trước hạn trong ngay

19 / 250

Nhận định nào sau đây đúng về mẫu chứng từ kế toán?

20 / 250

Phong tỏa tài khoản thanh toán là?

21 / 250

Giám đốc chi nhánh tổ chức hậu kiểm tại Phòng giao dịch theo hình thức nào?

22 / 250

Khi tạm ứng tiền án phí, giao dịch viên hạch toán vào tài khoản:

23 / 250

Đối với hồ sơ, chứng từ của Hội sở chi nhánh, việc giao nhận hồ sơ, chứng từ hậu kiểm được thực hiện tại đâu?

24 / 250

Các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán trong hệ thống Agribank phải đáp ứng yêu cầu nào sau đây?

25 / 250

Tại chi nhánh loại II: Trường hợp số dự phòng phải trích trong quý lớn hơn số dự phòng hiện có, phần chênh lệch phải trích bổ sung, hạch toán

26 / 250

Thiếu, mất tiền mặt, tài sản quý có giá trị tương đương từ giá trị bao nhiêu phải điện báo ngay về Trụ sở chính Agribank (Ban Tài chính Kế toán) và Chi nhánh NHNN trên địa bàn trong 24 giờ?

27 / 250

Thu tiền mặt theo túi niêm phong chủ yếu áp dụng cho các đối tượng khách hàng nào sau đây?

28 / 250

Giao dịch viên chủ động thực hiện thu nợ trong trường hợp

29 / 250

Thu, chi tiền mặt, ngoại tệ tiền mặt, giấy tờ có giá phải căn cứ chứng từ nào dưới đây?

30 / 250

Agribank nơi mở tài khoản thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán trong trường hợp nào sau đây:

31 / 250

Người nào phải chịu trách nhiệm về bó, túi, bao, hộp, thùng tiền đã niêm phong?

32 / 250

Agribank thực đóng tài khoản thanh toán trong trường hợp nào sau đây

33 / 250

Tại chi nhánh loại I: Tập trung quỹ dự phòng từ các chi nhánh loại II chuyển về, hạch toán:

34 / 250

Phí dịch vụ SMS Banking thông báo biến động số dư tài khoản tiền gửi tiết kiệm, có kỳ hạn (chưa bao gồm VAT) là bao nhiêu?

35 / 250

Anh/ chị cho biết khi xảy ra trường hợp thiếu tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá theo biên bản của Hội đồng kiểm kê/ Hội đồng kiểm đếm thì người có tên trên niêm phong bó, túi, hộp, bao, thùng tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá phải bồi thường bao nhiêu?

36 / 250

Trong “Quy trình tiếp quỹ, nộp tiền mặt về quỹ, thu-chi tiền mặt với khách hàng”, Giao dịch viên kiểm tra đối chiếu cuối ngày như thế nào?

37 / 250

Phí dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản vay (chưa bao gồm VAT) là bao nhiêu?

38 / 250

Quầy giao dịch loại 1 tại các Phòng giao dịch của các chi nhánh Agribank được bố trí giao dịch theo cặp gồm:

39 / 250

Chi nhánh phải duy trì số dư nợ gốc tối thiểu trên hợp đồng tín dụng/giấy nhận nợ (giải ngân từ 2 lần trở lên) đối với khách hàng là pháp nhân và doanh nghiệp tư nhân theo mức:

40 / 250

Việc sử dụng tài khoản thanh toán của cá nhân là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi được thực hiện thông qua những người nào sau đây

41 / 250

Giao dịch nào sau đây yêu cầu 02 chữ ký của cán bộ ngân hàng trên chứng từ (chữ ký của Giao dịch viên, Kiểm soát viên)?

42 / 250

Chìa khóa hộp tôn đựng chìa khóa dự phòng máy ATM do ai giữ?

43 / 250

Khi tất toán từng lần nhận nợ (HĐTD chưa hết hạn) đối với khách hàng là pháp nhân/doanh nghiệp tư nhân, Giao dịch viên lưu nhật ký chứng từ:

44 / 250

Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật là cá nhân?

45 / 250

Khách hàng nào dưới đây có thể mở tài khoản thanh toán tại Agribank?

46 / 250

Agribank không thu phí trả nợ trước hạn trong trường hợp nào?

47 / 250

Agribank nơi giao dịch tiền gửi tiết kiệm phải thực hiện niêm yết công khai những nội dung nào sau đây?

48 / 250

Agribank hạch toán khoản lãi phải thu từ hoạt động cấp tín dụng đối với:

49 / 250

Trường hợp thông tin của đơn vị giao dịch tiết kiệm gốc trên sổ tiết kiệm không đầy đủ, rõ ràng (mẫu dấu, chữ ký, họ tên của Giám đốc đơn vị phát hành sổ tiết kiệm, họ tên, chức danh của người được Giám đốc ủy quyền ký trên sổ tiết kiệm), giao dịch viên thực hiện

50 / 250

Theo quy định của Agribank, chứng từ gốc:

51 / 250

Agribank thu phí dịch vụ thư thông báo biến động số dư tài khoản tiền vay tối đa (chưa bao gồm VAT) là bao nhiêu?

52 / 250

Agribank nơi giao dịch không phải Agribank nơi mở tài khoản không được thực hiện:

53 / 250

Thành viên tham gia cấp tín dụng hợp vốn chuyển số tiền góp vốn để giải ngân về Thành viên đầu mối, hạch toán vào tài khoản:

54 / 250

Yêu cầu chung đối với người lao động làm công tác Tiền tệ - Kho quỹ trong hệ thống Agribank là gì?

55 / 250

Nhận định nào sau đây sai?

56 / 250

Theo quy định tại Quyết định số 1052/QĐ-NHNo-TCKT ngày 05/5/2023 của Tổng Giám đốc, số giao dịch là?

57 / 250

Đóng gói tiền mặt như thế nào?

58 / 250

Khách hàng là tổ chức được phép ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán cho những đối tượng nào sau đây?

59 / 250

Giao dịch viên tiếp nhận hồ sơ giải ngân từ Người quản lý nợ cho vay theo quy định với các thông tin: thời hạn vay 10 năm, nguồn vốn: cho vay thông thường…. sau khi kiểm tra hồ sơ giấy và dữ liệu trên hệ thống IPCAS giao dịch viên hạch toán:

60 / 250

Phương pháp thu phí dịch vụ theo quy định tại Agribank

61 / 250

Khi tất toán từng lần nhận nợ (HĐTD chưa hết hạn) đối với khách hàng là cá nhân, Giao dịch viên lưu nhật ký chứng từ:

62 / 250

Trưởng phòng Kế toán và Ngân quỹ/ người được ủy quyền trong Ban quản lý kho không thực hiện trách nhiệm nào sau đây?

63 / 250

Agribank có quyền nào về mở và sử dụng tài khoản thanh toán sau đây?

64 / 250

Việc bàn giao tài sản bảo đảm (bản gốc, bản chính giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản) cho thủ kho được thực hiện:

65 / 250

Những đối tượng cá nhân nào sau đây được mở tài khoản thanh toán trong hệ thống Agribank?

66 / 250

Trên chứng từ kế toán, chữ viết sử dụng khi khách hàng là người nước ngoài được quy định thế nào?

67 / 250

Trường hợp ổ khoá hoặc chìa khoá cửa kho tiền, két sắt tại chi nhánh bị hỏng cần sửa chữa, thay thế phải có văn bản báo cáo và được sự chấp thuận của ai?

68 / 250

Thủ tục bàn giao lại tài sản bảo đảm khi bên bảo đảm trực tiếp đến giao dịch và đã hoàn thành việc trả nợ, nghĩa vụ được bảo đảm:

69 / 250

Chứng từ kế toán sao chụp chỉ được thực hiện khi

70 / 250

Agribank áp dụng quy định gửi rút tiền nhiều nơi với những loại tiền tệ nào?

71 / 250

Khách hàng mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử, trước khi xác thực thông tin thành công tại quầy giao dịch của Agribank, khách hàng được thực hiện giao dịch/dịch vụ nào?

72 / 250

Khách hàng có thể thay đổi thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán của khách hàng tại đâu

73 / 250

Số dư tối thiểu trong tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức là bao nhiêu?

74 / 250

Các Phòng giao dịch chưa đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu an toàn kho quỹ, không có kho có được giao hạn mức tồn kho không?

75 / 250

Trường hợp nào sau đây khi giao dịch tiền gửi tiền tiết kiệm phải thông qua người đại diện theo pháp luật?

76 / 250

Nội dung hậu kiểm hồ sơ, chứng từ giao dịch gồm:

77 / 250

Người gửi tiền tiết kiệm có thể gửi tiền vào sổ tiết kiệm đã cấp bằng hình thức giao dịch

78 / 250

Hạn mức tài khoản thanh toán bù trừ của giao dịch viên (CCA) là gì:

79 / 250

Trường hợp bộ phận hậu kiểm của Hội sở chi nhánh trực tiếp quản lý xuống hậu kiểm tại Phòng giao dịch thì số lần tối thiểu hậu kiểm viên xuống hậu kiểm tại Phòng giao dịch là:

80 / 250

Trên chứng từ kế toán, số tiền bằng chữ phải viết thế nào?

81 / 250

Sau khi hạch toán phát hành bảo lãnh, giao dịch viên lưu nhật ký chứng từ gồm:

82 / 250

Đơn vị cung ứng dịch vụ không hoàn trả lại khoản phí dịch vụ đã thu trong trường hợp nào?

83 / 250

Mẫu sổ tiết kiệm 02/STK áp dụng đối với các sản phẩm tiết kiệm nào?

84 / 250

Giao dịch tiền gửi tiết kiệm bao gồm

85 / 250

Phí duy trì dịch vụ Agribank E-Mobile Banking (chưa VAT) là

86 / 250

Hạn mức giao dịch tiền mặt là:

87 / 250

Agribank không thực hiện phong tỏa số tiền trên tài khoản thanh toán mở bằng phương thức điện tử của khách hàng trong trường hợp nào sau đây?

88 / 250

Số chứng từ là dãy gồm bao nhiêu ký tự

89 / 250

Một bó tiền bao gồm mấy thếp?

90 / 250

Các trường hợp nào được vào kho tiền?

91 / 250

Chi nhánh phải duy trì số dư nợ gốc tối thiểu trên hợp đồng tín dụng/giấy nhận nợ (giải ngân từ 2 lần trở lên) đối với khách hàng là cá nhân theo mức:

92 / 250

Trong quy định vào, ra kho tiền, thành viên nào ra khỏi kho tiền cuối cùng?

93 / 250

Phí thường niên thẻ lộc việt năm đầu

94 / 250

Đối với cho vay liên chi nhánh, thành viên đầu mối theo dõi phần giải ngân của các Thành viên tham gia cấp tín dụng tại tài khoản:

95 / 250

Đối với giao dịch kỳ hạn bán ngoại tệ, thanh toán VND, tại ngày bắt đầu hiệu lực hợp đồng, xác định giao dịch lãi (ghi nhận thu nhập) khi:

96 / 250

Chứng từ kế toán áp dụng trong hệ thống Agribank được phân loại theo tính chất pháp lý, bao gồm:

97 / 250

Đầu ngày giao dịch, Giao dịch viên được ứng tiền mặt, tài sản quý, nhận các ấn chỉ quan trọng từ bộ phận nào để thực hiện giao dịch với khách hàng?

98 / 250

Khi xảy ra hỏng hóc, mất mát thì việc sửa chữa thay thế chìa khóa két ATM sẽ do đơn vị nào thực hiện?

99 / 250

Đối với giao dịch kỳ hạn mua ngoại tệ, thanh toán VND, tại ngày bắt đầu hiệu lực hợp đồng, xác định giao dịch lỗ (ghi nhận chi phí) khi:

100 / 250

Giao dịch viên tiếp nhận hồ sơ giải ngân từ Người quản lý nợ cho vay theo quy định với các thông tin: thời hạn vay 06 tháng, nguồn vốn: cho vay thông thường…. sau khi kiểm tra hồ sơ giấy và dữ liệu trên hệ thống IPCAS giao dịch viên hạch toán:

101 / 250

Trường hợp khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm khác chi nhánh, Agribank thu mức phí là bao nhiêu

102 / 250

Trong trường hợp giải tỏa bảo lãnh khi đến hạn, Giao dịch viên tiếp nhận hồ sơ giải tỏa bảo lãnh và cập nhật bổ sung vào Danh mục hồ sơ bảo lãnh gồm

103 / 250

Đối với sổ tiết kiệm được rút từng phần khác đơn vị giao dịch tiết kiệm, giao dịch viên thực hiện:

104 / 250

Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch nào liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn/ tiền gửi tiết kiệm trên kênh giao dịch điện tử E-banking?

105 / 250

Sau khi niên phong và lập biên bản hộp chìa khóa, mã khóa dự phòng cửa kho tiền được mang đi gửi khi nào?

106 / 250

Phí chuyển tiền đi cùng hệ thống Agribank áp dụng với khách hàng tổ chức không có thỏa thuận hợp tác (Chưa bao gồm VAT) được quy định như thế nào?

107 / 250

Giao dịch yêu cầu 2 chữ ký là giao dịch

108 / 250

Hết giờ làm việc hàng ngày, toàn bộ ấn chỉ quan trọng tồn cuối ngày của GDV được để và bảo quản ở đâu?

109 / 250

Để quản lý, nắm bắt được toàn bộ tài sản và điều hành kịp thời hoạt động kho quỹ, Giám đốc Chi nhánh phải trực tiếp tham gia vào Hội đồng kiểm kê trong tháng tối thiểu mấy lần?

110 / 250

Cần mấy thành viên trong BQL kho tiền đi lấy lại hộp chìa khóa dự phòng cửa kho tiền?

111 / 250

Agribank chấm dứt phong tỏa hoặc giải tỏa phong tỏa tài khoản thanh toán khi:

112 / 250

Thư bảo lãnh trắng được bảo quản tại:

113 / 250

Giao dịch điều chỉnh sai sót về hạch toán là giao dịch phải ký

114 / 250

Nhận định nào sau đây đúng về mẫu chứng từ kế toán?

115 / 250

Đối tượng khách hàng nào sau đây được mở tài khoản thanh toán tại Agribank bằng phương thức điện tử?

116 / 250

Thành phần BQL kho tiền "đóng" cửa kho tiền theo thứ tự nào sau đây?

117 / 250

Theo quy định tại văn bản số 1019/QĐ-NHNo-TCKT ngày 28/4/2023, danh mục mẫu sổ tiết kiệm Agribank đang sử dụng bao gồm?

118 / 250

Khi trích lập dự phòng rủi ro được thực hiện ở tài khoản loại nào?

119 / 250

Trường hợp thông tin trên sổ tiết kiệm, thông tin khách hàng và thông tin tài khoản có sai lệch bất thường, có dấu hiệu lợi dụng (Sổ tiết kiệm phát hành không đúng quy định; số sổ, số tiền không khớp với dữ liệu trên hệ thống,...) giao dịch viên thực hiện

120 / 250

Tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng là?

121 / 250

Trường hợp không đủ điều kiện để kéo dài thời hạn gửi tiền theo quy định, vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi có kỳ hạn, Agribank thực hiện?

122 / 250

Tại thời điểm 30/9/2023 Khách hàng Nguyễn Văn A có khoản nợ ở nhóm 3, Số lãi phải thu:

123 / 250

Định danh khách hàng điện tử (eKYC) là gì?

124 / 250

Trong quy trình nộp tiền mặt về quỹ của Giao dịch viên tại Hội sở chi nhánh, ai là người xuất tiền (cross-out) trên hệ thống IPCAS chuyển Kiểm soát viên?

125 / 250

Kiểm ngân có trách nhiệm gì?

126 / 250

Nhận định nào sau đây đúng về quy trình tiếp quỹ đối với Phòng giao dịch?

127 / 250

Phí phát hành thẻ lộc việt

128 / 250

Khách hàng mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử, trước khi xác thực thông tin thành công tại quầy giao dịch của Agribank, khách hàng được thực hiện giao dịch/dịch vụ nào?

129 / 250

Chứng từ kế toán đã lưu trữ được cung cấp cho các đối tượng

130 / 250

Agribank áp dụng quy định gửi rút nhiều nơi với tài khoản nào?

131 / 250

Trong thủ tục niêm phong chìa khóa dự phòng cửa kho tiền, yếu tố nào ghi trên bảng kê sau đây là sai?

132 / 250

Trong quy định vào, ra kho tiền, thành viên nào vào kho tiền đầu tiên?

133 / 250

Chìa khóa của hộp sắt/tôn bảo quản chìa khóa dự phòng cửa kho tiền được Giám đốc, Thủ kho tiền bảo quản như thế nào?

134 / 250

Loại giao dịch nào phải sử dụng mẫu chứng từ kế toán bắt buộc in từ hệ thống IPCAS (mẫu loại I)?

135 / 250

Số tiền lãi vay của 01 ngày được xác định bằng:

136 / 250

Việc quản lý kho tiền, giám sát xuất, nhập, bảo quản tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, tài sản khác, quản lý và sử dụng chìa khóa cửa kho tiền là trách nhiệm và nhiệm vụ của ai?

137 / 250

Việc sử dụng tài khoản thanh toán của cá nhân là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi phải được thực hiện thông qua?

138 / 250

Agribank được quyền từ chối thực hiện giao dịch đối với trường hợp nào sau đây?

139 / 250

Thành viên tham gia cấp tín dụng liên chi nhánh chuyển số tiền góp vốn để giải ngân về Thành viên đầu mối, hạch toán vào tài khoản:

140 / 250

Trong các trường hợp nào sau đây được mở hộp chìa khoá dự phòng?

141 / 250

Chủ tài khoản có các quyền nào sau đây?

142 / 250

Trường hợp Agribank nhận lại khoản tạm ứng án phí. Căn cứ các hồ sơ, tài liệu liên quan, giao dịch viên hạch toán:

143 / 250

Phí bảo lãnh được thu khi nào?

144 / 250

Chứng từ sử dụng trong thu phí dịch vụ theo quy định tại Agribank là?

145 / 250

Bảng kê chi tiền của khách hàng do ai lập?

146 / 250

Phí thông báo biến động số dư (đã bao gồm VAT) của dịch vụ SMS Banking là

147 / 250

Nguồn dự phòng rủi ro được theo dõi ở loại tài khoản nào?

148 / 250

Khi sử dụng tài khoản thanh toán, khách hàng được quyền tra soát khiếu nại trong thời hạn nào sau đây:

149 / 250

Đối tượng nào sau đây không được bố trí làm Thủ kho/Thủ quỹ?

150 / 250

Các hình thức trả lãi Tiền gửi tiết kiệm Agribank đang áp dụng?

151 / 250

Các đối tượng nào được vào kho tiền để thực hiện kiểm kê định kỳ, đột xuất?

152 / 250

Khi mở hộp chìa khóa dự phòng cửa kho tiền phải có sự chứng kiến của ai?

153 / 250

Phí thường niên áp dụng đối với thẻ liên kết sinh viên

154 / 250

Agribank tạm khóa tài khoản thanh toán mở bằng phương thức điện tử của khách hàng trong trường hợp nào?

155 / 250

Ấn chỉ quan trọng được bảo quản tại đâu?

156 / 250

Hạn mức tồn quỹ tiền mặt là:

157 / 250

Khách hàng nào sau đây thuộc khách hàng tổ chức theo quy định của Agribank?

158 / 250

Phong bì/ túi vải niêm phong đựng chìa khoá, mã khoá dự phòng: cửa gian kho, két sắt (bao gồm cả két sắt có 03 ổ khóa của PGD không có kho tiền và két sắt của GDV), tủ sắt trong kho, thùng chở tiền xe chuyên dùng được bảo quản ở đâu?

159 / 250

Trường hợp Agribank nơi giao dịch thực hiện tạm khóa, chấm dứt tạm khóa không phải là Agribank nơi mở tài khoản thì sau khi tạm khóa, chấm dứt tạm khóa tài khoản thanh toán thì phải gửi cho Agribank nơi mở tài khoản văn bản sau:

160 / 250

Trường hợp thông tin của khách hàng trên sổ tiết kiệm với thông tin trên IPCAS và thông tin trên giấy tờ tùy thân của khách hàng không khớp nhau, giao dịch viên thực hiện

161 / 250

Theo quy định của Agribank, chứng từ nào sau đây có giá trị thanh toán và ghi sổ ngân hàng?

162 / 250

Quy định về thu phí khi khách hàng đóng TKTT đã mở bằng phương thức điện tử tại Agribank?

163 / 250

Điều chỉnh bằng phương thức hủy giao dịch khác ngày, trường hợp phải hạch toán lại, hồ sơ lưu nhật ký chứng từ gồm có

164 / 250

Theo quy chế quản lý phí dịch vụ tại Agribank, việc miễn, giảm phí dịch vụ cho khách hàng được thực hiện tại đâu?

165 / 250

Theo quy định của Agribank: Việc tính và hạch toán lãi dự thu được thực hiện vào:

166 / 250

Thời điểm nào trong ngày giao dịch, số dư tiền mặt thực tế của Giao dịch viên phải khớp đúng với số dư tồn quỹ tiền mặt của Giao dịch viên đó trên IPCAS?

167 / 250

Phí thông báo mất thẻ tiết kiệm, GTCG

168 / 250

Tỷ lệ chia sẻ phí áp dụng giữa đơn vị đầu mối và các đơn vị cung ứng dịch vụ

169 / 250

Các giao dịch nào sau đây yêu cầu 3 chữ ký của cán bộ ngân hàng trên chứng từ (chữ ký của Giao dịch viên, Kiểm soát viên, Người phê duyệt)?

170 / 250

Trường hợp Agribank chịu án phí theo Quyết định của tòa án, giao dịch viên hạch toán vào tài khoản:

171 / 250

Trường hợp rút tiền gửi tiết kiệm thông qua người ủy quyền, người được giám hộ, người đại diện theo pháp luật. Trên chứng từ rút tiền gửi tiết kiệm in/ghi thông tin của ai?

172 / 250

Đối với khách hàng cá nhân trong trường hợp cho vay thông thường với những khoản vay giải ngân từ lần thứ hai trở lên thì trong hồ sơ mà người quản lý nợ cho vay bàn giao cho bộ phận kế toán không bao gồm

173 / 250

Khi Tăng/giảm giá trị thế chấp tài sản bảo đảm, Giao dịch viên tiếp nhận hồ sơ từ Người quản lý khoản cấp tín dụng gồm:

174 / 250

Khi hàng đặc biệt vận chuyển đến nơi nhận, đơn vị nhận hàng phải tổ chức như thế nào?

175 / 250

Trường hợp chứng từ kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại, chi nhánh phải thực hiện

176 / 250

Thành phần BQL kho tiền "mở" cửa kho tiền theo thứ tự nào sau đây?

177 / 250

Tình trạng của thư bảo lãnh sau khi đã được hạch toán phát hành trên hệ thống Ipcas là:

178 / 250

Khi vận chuyển ngoại tệ mặt ra nước ngoài hay nhập ngoại tệ mặt (trừ việc vận chuyển ngoại tệ tiền mặt qua biên giới) phải có lệnh của ai?

179 / 250

Dịch vụ nào sau đây miễn phí khi khách hàng tra cứu, kiểm tra thông tin tài khoản tiền gửi tại Agribank?

180 / 250

Tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ làm công tác Tiền tệ Kho quỹ trong hệ thống Agribank?

181 / 250

Mức phí chiết khấu tối thiểu đối với thẻ Lộc Việt tại ĐVCNT thanh toán bằng QR Code

182 / 250

Chuyển nguồn dự phòng về Trụ sở chính do đơn vị nào thực hiện?

183 / 250

Khách hàng có thể sử dụng loại giấy tờ tùy thân nào để mở TKTT bằng phương thức điện tử tại Agribank?

184 / 250

Kiểm tra, kiểm kê đột xuất trong các trường hợp nào sau đây?

185 / 250

Tổng hạn mức giao dịch TKTT mở bằng phương thức điện tử trước khi xác thực thông tin tại quầy giao dịch của Agribank?

186 / 250

Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền gửi tiết kiệm ?

187 / 250

Số dư tối thiểu trong tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân là bao nhiêu?

188 / 250

Phí cấp lại thẻ tiết kiệm, GTCG (mất, hỏng…)

189 / 250

Giao dịch yêu cầu 3 chữ ký là giao dịch

190 / 250

Thời hạn miễn, giảm phí dịch vụ đối với khách hàng giao dịch lần đầu tại Agribank là?

191 / 250

Mẫu chứng từ kế toán do Agribank ban hành gồm:

192 / 250

Người gửi tiền phải trực tiếp giao dịch với Agribank, không được ủy quyền cho người khác thực hiện những giao dịch nào?

193 / 250

Đơn vị cung ứng dịch vụ phải gửi Biểu phí dịch vụ về Ngân hàng Nhà nước trên cùng địa bàn để báo cáo trong thời gian bao lâu?

194 / 250

Người thực hiện giao thư bảo lãnh gốc cho bên bảo lãnh nhận trực tiếp tại ngân hàng là:

195 / 250

Theo quy định tại Quyết định số 599/QĐ-NHNo-TCKT ngày 19/4/2017, Tổng Giám đốc ban hành mẫu chứng từ cơ bản áp dụng thống nhất toàn hệ thống gồm có

196 / 250

Phí chuyển quyền sở hữu thẻ tiết kiệm, GTCG

197 / 250

Thành viên tham gia cấp tín dụng hợp vốn hạch toán giải ngân theo thông báo của Thành viên đầu mối:

198 / 250

Giao dịch viên có trách nhiệm nào sau đây?

199 / 250

Đối với những nơi có đường giao thông khó khăn, hoặc vùng sông nước … không thể đi xe ô tô thì số tiền vận chuyển một lần không được vượt quá bao nhiêu?

200 / 250

Điều chỉnh bằng phương thức hủy giao dịch và hạch toán lại khác ngày, Giao dịch viên lập

201 / 250

Phí chuyển tiền đi khác hệ thống Agribank qua kênh điện tử áp dụng với khách hàng cá nhân (Chưa bao gồm VAT) được quy định như thế nào?

202 / 250

Trường hợp phát hiện yếu tố bất thường trong quá trình hậu kiểm, bộ phận hậu kiểm phải làm gì?

203 / 250

Quy định Giấy tờ xác minh thông tin của cá nhân là người cư trú và cá nhân nước ngoài là người không cư trú gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Agribank?

204 / 250

Trong quá trình hậu kiểm nếu phát hiện sai sót thì hậu kiểm viên phải làm gì?

205 / 250

Để kiểm soát hoạt động của các Giao dịch viên, Agribank quy định 1 Kiểm soát viên kiểm soát tối đa mấy Giao dịch viên?

206 / 250

Trường hợp phát sinh các giao dịch chuyển tiền đến đối với tài khoản đã đóng, Agribank thực hiện

207 / 250

Tại thời điểm 30/9/2023 Khách hàng Nguyễn Văn A có khoản nợ được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn, không phải trích dự phòng rủi ro theo quy định, Số lãi phải thu:

208 / 250

Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng sổ tiết kiệm theo quy định, người nhận chuyển nhượng sổ tiết kiệm được hưởng:

209 / 250

Khách hàng có thể gửi hồ sơ về mở tài khoản thanh toán tại Agribank bằng các hình thức nào sau đây?

210 / 250

Các thành viên giữ chìa khoá kho tiền cần kiểm tra gì trước khi ra khỏi cửa kho tiền?

211 / 250

Thông tin trên sổ tiết kiệm sau khi chuyển nhượng?

212 / 250

Xác nhận giao dịch liên quan đến các khoản cấp tín dụng trên chương trình IPCAS, cuối ngày giao dịch:

213 / 250

Trường hợp người gửi tiền chỉ cần có ít nhất một trong các đặc điểm: không đọc được, không nhìn được, không ký và không điểm chỉ được thì phải có bao nhiêu người làm chứng khi gửi tiền gửi tiết kiệm?

214 / 250

Agribank nơi mở tài khoản thực hiện đóng tài khoản trong trường hợp nào sau đây:

215 / 250

Các hình thức mở tài khoản thanh toán trong hệ thống Agribank?

216 / 250

Thu tiền theo túi niêm phong của khách hàng thực hiện như thế nào?

217 / 250

Các loại tiền đã có thông báo không tiếp tục phát hành ra lưu thông và không còn thu được thường xuyên có thể giao nhận như thế nào?

218 / 250

Giá trị ngoại tệ quy ra VND để hạch toán các nghiệp vụ mua bán ngoại tệ được tính theo:

219 / 250

Trường hợp thư bảo lãnh gốc được trả lại sau khi có đề nghị giải tỏa của người quản lý khoản bảo lãnh, giao dịch viên thực hiện:

220 / 250

Khi khách hàng yêu cầu thay đổi thông tin về số tiền gửi, loại sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, kỳ hạn, hình thức lĩnh lãi của sổ tiết kiệm đã phát hành, giao dịch viên thực hiện

221 / 250

Phí duy trì dịch vụ Agribank Ebanking

222 / 250

Ký hiệu chứng từ là một chuỗi gồm bao nhiêu ký tự

223 / 250

Thực hiện xuất tài sản bảo đảm của bên thứ ba (người vay không phải là chủ sở hữu tài sản), người nhận là:

224 / 250

Các Quyết định/Văn bản ủy quyền/Giấy ủy quyền từng lần của Trưởng phòng Kế toán và Ngân quỹ cho cấp phó phải được chấp thuận của ai?

225 / 250

Theo mục đích sử dụng và nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chứng từ được chia thành:

226 / 250

Theo quy định của Agribank, các giao dịch trích tài khoản khách hàng theo thỏa thuận (thu phí, giao dịch ủy quyền thu nợ, lãi,…) yêu cầu phải có bao nhiêu chữ ký của cán bộ ngân hàng trên chứng từ kế toán?

227 / 250

Khách hàng có thể mở TKTT bằng phương thức điện tử với loại tiền nào?

228 / 250

Agribank có quyền từ chối thực hiện lệnh thanh toán của chủ tài khoản trong các trường hợp nào sau đây?

229 / 250

Chìa khóa, mã số dự phòng két sắt của Giám đốc Chi nhánh loại I, loại II được gửi bảo quản tại đâu?

230 / 250

Hộp bảo quản chìa khóa dự phòng cửa kho tiền có 02 ổ khóa do ai giữ?

231 / 250

Chi nhánh Agribank khác nơi mở tài khoản thanh toán được phép thực hiện nội dung nào liên quan đến tài khoản thanh toán theo yêu cầu của khách hàng?

232 / 250

Trong Lệnh điều chuyển vận chuyển hàng đặc biệt phải nêu rõ những nội dung gì?

233 / 250

Khách hàng mở TKTT bằng phương thức điện tử có thể xác thực thông tin khách hàng tại đâu?

234 / 250

Trường hợp hủy giao dịch mà không phải thực hiện hạch toán lại, phải lập

235 / 250

Số dư tối thiểu đối với tài khoản thanh toán mở bằng phương thức điện tử?

236 / 250

Nợ lãi của khách hàng trong thời gian khoanh nợ:

237 / 250

Phí chuyển tiền đi khác hệ thống Agribank qua kênh CMS áp dụng với khách hàng tổ chức (Chưa bao gồm VAT) được quy định như thế nào?

238 / 250

Mức phí chiết khấu tối thiểu đối với ĐVCNT thanh toán trực tuyến (E-Merchant)

239 / 250

Giao dịch viên tiếp nhận hồ sơ giải ngân từ Người quản lý nợ cho vay theo quy định với các thông tin: thời hạn vay 40 tháng, nguồn vốn: cho vay thông thường…. sau khi kiểm tra hồ sơ giấy và dữ liệu trên hệ thống IPCAS giao dịch viên hạch toán :

240 / 250

Agribank nơi cho vay chủ động giải chấp tài sản cầm cố là giấy tờ có giá/thẻ tiết kiệm của khách hàng do Agribank phát hành để thu nợ tất toán khoản vay. Người ký nhận trên phiếu xuất kho là:

241 / 250

Theo hình thức thể hiện của chứng từ thì chứng từ gồm:

242 / 250

Sau khi nhận được văn bản thông báo của Hội đồng xử lý rủi ro Trụ sở chính, tại chi nhánh hạch toán chậm nhất trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được nguồn dự phòng từ Trụ sở chính (ngoại trừ tháng 12):

243 / 250

Trường hợp khách hàng tất toán tài khoản tiết kiệm để chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán của chính chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm mở tại Agribank, giao dịch viên hướng dẫn khách hàng:

244 / 250

Đơn vị nhận tiền mặt theo túi niêm phong có nhiệm vụ và chịu trách nhiệm gì?

245 / 250

Chìa khóa sử dụng hàng ngày của Phó Giám đốc tham gia BQL kho tiền được bảo quản ở đâu?

246 / 250

Thành phần nào là người phụ trách chung, chỉ huy trên đường vận chuyển, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá; tổ chức thực hiện giao nhận, vận chuyển, áp tải?

247 / 250

Mẫu sổ tiết kiệm 01/STK áp dụng đối với các sản phẩm tiết kiệm nào?

248 / 250

Thành viên tham gia cấp tín dụng liên chi nhánh hạch toán giải ngân theo thông báo của Thành viên đầu mối:

249 / 250

Đối với số tiền nhận theo túi niêm phong và đã ghi có vào tài khoản khách hàng, đơn vị thực hiện như thế nào?

250 / 250

Để đối chiếu và làm căn cứ chứng minh các giao dịch được phép hạch toán chậm (offline) đã được ghi sổ, Bảng liệt kê các giao dịch phát sinh trong ngày phải có các thông tin cơ bản nào?

LỜI KẾT

Trắc nghiệm kế toán ngân quỹ trong ngân hàng là một công cụ quan trọng để đánh giá và đào tạo nhân viên ngân hàng trong việc hiểu và áp dụng các nguyên tắc kế toán và quy trình liên quan đến quản lý ngân quỹ.

Nó giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc quản lý tài sản tiền mặt của ngân hàng, tuân thủ các quy định pháp lý và quy định của ngành ngân hàng.

Trắc nghiệm này đặt nặng việc hiểu rõ các nghiệp vụ kế toán cụ thể, xử lý chứng từ, và đảm bảo rằng các quy trình liên quan đến ngân quỹ được thực hiện đúng cách.

Đây là một phần quan trọng của việc đảm bảo sự ổn định và an toàn của hệ thống tài chính ngân hàng, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý và giám sát tài chính.

donate-info
Ủng hộ Tác giả nếu bạn muốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *