Tên sản phẩm:“Trái phiếu trả lãi sau toàn bộ”

Tiện ích sản phẩm

 • KH được lựa chọn nhiều kỳ hạn đa dạng theo quy định của Ngân hàng, KH được nhận lãi khi đến hạn với mức lãi suất cạnh tranh, hấp dẫn và được bảo đảm an toàn, bí mật mọi thông tin cá nhân, được Bảo hiểm tiền gửi (trừ khách hàng là tổ chức, người mua trái phiếu vô danh).
 • KH được chuyển nhượng, xác nhận số dư; chiết khấu hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại các TCTD khác (nếu TCTD đó chấp thuận) theo quy định.
 • Trái phiếu ghi danh: Là trái phiếu có ghi tên người sở hữu
 • Trái phiếu vô danh: Không ghi tên người sở hữu. Trái phiếu vô danh thuộc sở hữu của người nắm giữ giấy tờ có giá
 • Ghi sổ: Chi nhánh nơi phát hành mở cho chủ sở hữu một TK trái phiếu và giao cho chủ sở hữu một trái phiếu với nội dung phù hợp, đúng quy định của Ngân hàng.

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính chung

 • Kỳ hạn: Có kỳ hạn, tối thiểu 01 (một) năm.
 • Đồng tiền: Việt Nam đồng (VND).
 • Mệnh giá tối thiểu: 100.000 VND.
 • Mệnh giá tối đa: là bội số của mệnh giá tối thiểu, không khống chế mệnh giá tối đa.

Thanh toán gốc

KH thực hiện rút gốc một lần tại quầy giao dịch CN Ngân hàng phát hành trái phiếu (với trái phiếu ghi danh) hoặc có thể rút tại CN Ngân hàng khác (với trái phiếu vô danh)

Thanh toán đúng hạn: KH được thanh toán toàn bộ gốc + lãi

Thanh toán sau hạn:

 • Nếu đến hạn, KH chưa rút vốn, Ngân hàng không chuyển sang kỳ hạn tiếp theo. Số tiền gốc được hưởng LS tiền gửi không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian sau hạn. Số tiền lãi được theo dõi để trả cho KH khi KH rút gốc.

Thanh toán trước hạn:

 • Ngân hàng không thanh toán trước hạn (trừ trường hợp quy định tại từng đợt phát hành hoặc được Tổng Giám đốc Ngân hàng chấp thuận bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của chủ sở hữu trái phiếu và Tờ trình của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nơi phát hành).
 • Trường hợp được thanh toán trước hạn, số tiền gốc được trả lãi suất tiền gửi không kỳ hạn đối với thời gian thực gửi.

Lãi

 • Phương pháp điều chỉnh lãi suất: LS cố định hoặc LS được điều chỉnh theo từng thời kỳ, không nhập gốc;
 • Cách tính lãi: Số tiền lãi = Mệnh giá x Lãi suất x Kỳ hạn
 • Trả lãi: Ngân hàng thanh toán tiền lãi một lần khi đến hạn thanh toán cùng với tiền gốc (mệnh giá).
 • Kênh phân phối: Trực tiếp tại quầy giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *