Category Archives: Nghiệp Vụ

Học hỏi, trao đổi, giao lưu nghiệp vụ tài chính ngân hàng bảo hiểm

Bảng Thông Báo Lãi Suất Ngân Hàng Agribank

bang thong bao lai suat ngan hang agribank hinh dai dien

Trong bối cảnh kinh tế không ngừng biến động, Bảng Thông báo Lãi suất Ngân hàng trở thành một biểu đồ sống, phản ánh sự dao động của hệ thống tài chính và tác động trực tiếp đến túi tiền của hàng triệu người dân và doanh nghiệp. Như một bản ghi chính xác về […]

Điều kiện phát hành thẻ tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản

Điều kiện phát hành thẻ tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản Đối với cá nhân Ngân Hàng chỉ phát hành thẻ tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản cho khách hàng là cá nhân người Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau: Có năng lực pháp luật dân sự, […]

Hồ sơ cho vay thấu chi

Hồ sơ cho vay thấu chi cần chuẩn bị như sau: Đối với cho vay thấu chi không có bảo đảm bằng tài sản Giấy đề nghị cấp/thay đổi hạn mức thấu chi (Mẫu của Ngân hàng) Xác nhận mức lương/trợ cấp xã hội của Tổ chức quản lý lao động hoặc Cơ quan lao […]