Trong thời đại số hóa bùng nổ hiện nay, học nghiệp vụ nâng cao kiến thức trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin (CNTT) đã trở thành một nhu cầu thiết yếu.

Việc này không chỉ giúp cá nhân và tổ chức bắt kịp với những tiến bộ công nghệ mà còn mở ra cơ hội phát triển vượt bậc, từ việc tối ưu hóa quy trình làm việc đến việc tạo ra những giải pháp sáng tạo và tiên tiến.

Hơn bao giờ hết, việc liên tục nâng cao kiến thức và kỹ năng CNTT là chìa khóa để duy trì sự cạnh tranh và đạt được thành công trong một thế giới đang không ngừng thay đổi.

NGHIỆP VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  • Bắt đầu làm bài trắc nghiệm nhấn nút Start
  • Có hỗ trợ phóng to màn hình để làm bài tập trung hơn.
  • Bài đang làm dang dở, thu nhỏ cửa sổ lại, làm việc khác xong vẫn có thể tiếp tục
  • Mỗi lần tắt đi bật lại, hoặc load lại trang, câu hỏi sẽ được đảo ngẫu nhiên.
Vẫn còn một số lỗi chính tả, mong các bạn học có thể tham chiếu văn bản gốc PDF để có được câu trả lời chính xác nhất.
Chúc các bạn vui vẻ.
0%
0 votes, 0 avg
599
Created by admin

Agribank

495-cntt-nghiepvu

1 / 300

Theo Quyết định số 716/QD-NHNo-CNTT cùa Tổng Giám đốc ban hành Quy trình quàn trị vận hành hệ thống AD, Email, Antivirus trong hệ thổng Agribank, khỉ cán bộ đi công tác từ bao nhiêu ngày trở lên không có nhu cầu sử dụng Email thì phải làm đề nghị tạm dừng User AD/Email?

2 / 300

Bạn nên làm gi nếu để máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh khuất tầm nhìn?

3 / 300

Bạn nghĩ rằng cỏ khà năng người gọi giả giọng và giả danh người khác được không, chẳng hạn như già giọng giám đốc cùa bạn?

4 / 300

Theo QĐ sổ 243/QĐ-NHNo-CNTT. Việc thay đổi chương trình chi được cập nhật vào hệ thống khi có sự phê duyệt của?

5 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bản sửa đổi bổ sung, trước khi trả lời (Reply)/chuyển tiếp (Forward) thư diện tử cho người khác, anh/chị phải xem xét cẩn thận điều gì? (Chọn đáp án đúng nhất)

6 / 300

Đầu mối phối hợp tổ chức khảo sát nhu cầu, hiện trạng hệ thống thông tin cần thiết để lập phương án kết nổi VPN Sỉte-to-Site vởí các Đơn vị, Chỉ nhánh của Agribank?

7 / 300

Đe tạo tin điện tra soát MTn99 - Đề nghị cung cấp dữ liệu điện MX bị cắt bớt cho các tin điện SWIFT MT chuyển đổỉ và MT thông thưởng chuyển đến trên IPCAS (loại điện MT103, MT202 hoặc MT910), GDV thực hiện:

8 / 300

Với quy trình cẩp, thiết lập tài khoản kết nối VPN Remote Access cho Khách hàng, đề nghị cấp xác thực đa yếu tổ được thực hiện bởi ai

9 / 300

Làm thế nào bạn có thể biết rằng thiết bị của bạn đã bị nhiễm phần mềm độc hại?

10 / 300

Trong trường hợp bắt buộc phài gửi hình ảnh căn cước công dân qua mạng zalo, anh/chị sẽ làm gì để giâm thiểu nguy cơ mất an toàn bảo mật?

11 / 300

Hệ thống Agribank eBanking có bao nhiêu loại người dùng ngân hàng?

12 / 300

Theo anh/chị tiêu chuẩn ISO 27001 là tiêu chuẩn áp dụng cho lĩnh vực nào?

13 / 300

Tấn công già mạo qua điện thoại là gì?

14 / 300

Kill dùng thiết bị bão mật xong hoặc khồng dùng nữa, người dùng cần làm như nào để đàm bào an toàn theo quy định cùa Agribank

15 / 300

Theo Quyết định số 716/QD-NHNo-CNTT của Tổng Giám đốc ban hành Quy trình quản trị vận hành hệ thống AD, Email, Antivirus trong hệ thống Agribank, khi cán bộ tạm thời nghỉ không làm việc tại Agribank như nghi không lương, nghỉ thai sàn, v.v... có phải làm đề nghị tạm dừng User AD/Email?

16 / 300

Theo Quy trình bảo hành bào trì trang thiết bị tin học trong hệ thống Agribank, đổi với các hệ thống Đơn vị tự thực hiện bào trì phâi xây dựng kỹ thuật cho từng trang thiết bị tin học/hệ thống trang thiết bị tin học, tối thiểu bao gồm các nội dung nào?

17 / 300

Trên IPCAS, để thực hiện tính lương cho cán bộ cần nhập bao nhiêu thông tin tại mân hình GA/PR/100809- Thông tin chung

18 / 300

Theo Quyết định số 2779/QD-NHNo-CNTT. Cán bộ được cấp mới mã ngưởỉ dùng, sau khi nhận bàn giao mã người dùng, mật khẩu cần thực hiện

19 / 300

Theo QĐ sổ 243/QĐ-NHNo-CNTT. Mầu 1PC AS-TEST-01 cỏ bắt buộc phải có trong bộ hồ sơ thực hiện thay đối chương trình ứng dụng IPCAS hay không?

20 / 300

Số quản trị tại đơn vị ở chi nhánh tối thiểu là bao nhiêu người trong hệ thống Agribank eBanking?

21 / 300

Mã độc tống tiền ỉà gỉ?

22 / 300

Theo anh/chị, các nguồn lây nhiễm mã độc vào máy tính là gì? (Chọn đảp án đúng nhất)

23 / 300

Anh/chị mang máy tính đi công tác và muổn cho máy tính kểt nổi vào mạng cơ quan để thực hiện công việc. Anh chị phải tuân thù điểu nào dưới dây? (Chọn đáp án đúng nhất)

24 / 300

Điểm yểu của an toàn thông tin có thể tồn tại ở đâu trong hệ thống CNTT?

25 / 300

Theo Quyết định sổ 2779/QĐ-NHNo-CNTT. Cán bộ cần làm gỉ để được cấp mã người dùng trên phần mềm IPCAS?

26 / 300

Theo Quyết định số 2779/QĐ-NHNo-CNTT. Người quản trị IPCAS cỏ mấy loại?

27 / 300

Theo tiêu chuẩn ISO 27001, TTCNTT bắt buộc phải xây dựng tuyên bố áp dụng (SOA) phù hợp với tiêu chuẩn và thực tế hoạt động, đúng hay sai?

28 / 300

Theo Quyết định sổ 2779/QĐ-NHNo-CNTT. Trường hợp user của cán bộ cỏ sử dụng phương thức xác thực đăng nhập bằng thiết bị bào mật (usb token, smart card) nhưng thiết bị bị hỏng, chứng thư số hết hạn, cán bộ cần đãng nhập IPCAS để giãi phóng khách hàng, cán bộ cần thực hiện

29 / 300

Theo Quyết định sổ 2779/QD-NHNo-CNTT. Cán bộ đã cỏ mã người dùng IPCAS và cỏ thay đổi về vị trí công việc, cần làm gì để mã người dùng IPCAS cỏ đủ quyền thực hiện công việc?

30 / 300

Bộ phận hỗ trợ mức 1 (service desk) hiện nay đang thuộc phòng nào cùa TTCNTT?

31 / 300

Theo Quyết định số 2779/QD-NHNo-CNTT. Để đâm bào an toàn bào mật user, cán bộ ưước khi nghi phép, được cử đi tập huấn, đi học, đi họp cần thực hiện

32 / 300

Theo quy trình hỗ trợ dịch vụ CNTT, khi gửi yêu cầu dịch vụ CNTT, người dùng có phải cung cẩp thông tin mô tá chi tiết về yêu cầu dịch vụ CNTT hay không?

33 / 300

Trên IPCAS, tài khoản tiền gửi tiết kiệm linh hoạt được đóng một phần trong trường hợp nào?

34 / 300

Người dùng là Giao dịch viên/Kiểm soát viên trên hệ thống Agribank eBankíng khi cần hỗ trợ trong việc cấp phát/thay đổi/thu hồi Mã người dùng cần viết phiếu yêu cầu gửi đến bộ phận nào xử lý?

35 / 300

Đầu mối phối hợp tổ chức khảo sát nhu cầu, hiện trạng hệ thống thông tin cần thiết để lập phương án kết nối VPN Site-to-Site với các Đối tác/Bên thứ ba?

36 / 300

Theo Quyết định số 716/QD-NHNo-CNTT của Tồng Giám đốc ban hành Quy trình quản trị vận hành hệ thống AD, Email, Antivirus trong hệ thống Agribank; khi cán bộ cần hỗ trợ đổi lại mật khẩu hệ thổng AD/Email cán bộ phải làm gỉ?

37 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bản sửa đổi bổ sung, ai được phép sử dụng, khai thác thông tin cá nhân của khách hàng, người lao động?

38 / 300

Anh/chị thiết lâp mạng Wireless LAN cho chỉ nhánh như thế nào để đảm bảo an toàn, tuân thù quy định?

39 / 300

Quy trình sổ 3133/QTr-NHNo-CN ngày 31/12/2022 của Tổng Giám đốc về Xử lý khủng hoàng khi xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng tại Agríbank ban hành nhằm mục đích gì?

40 / 300

Theo QĐ số 243/QD-NHNo-CNTT. Phần ứng dụng server của phần mềm IPCAS đang được phát triển được lưu trữ tại đâu

41 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bản sửa đổi bổ sung, khi nhận được Username/Password lần đầu tiên, anh/chị sẽ làm gì để đảm bảo an toàn?

42 / 300

Theo QĐ số 243/QĐ-NHNo-CNTT. Mầu IPCAS-LIVE-01 được dùng để làm gì?

43 / 300

Đạt là kiểu người đãng trí. Anh ấy phản ứng khá đúng trong tỉnh huống nào sau đây?

44 / 300

Theo QĐ số 243/QĐ-NHNo-CNTT. Có bao nhiêu mẫu biểu kèm theo QĐ243?

45 / 300

Các thông tin về hệ số phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực... được đăng kỷ và quàn lý tại màn hình nào?

46 / 300

Khách hàng đang có hợp đồng thấu chi chưa hết hạn và có kết quả phân loại nợ ở nhóm 2, khi đó khách hàng:

47 / 300

Anh/chị sẽ làm gì để đảm bảo an toàn cho điện thoại di động cùa mình?

48 / 300

PDCA viết tắt của cụm từ nào?

49 / 300

Trên IPCAS, tại màn hình dlfxOl, khi nhập giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay với khách hàng cá nhân thì GDV chọn "Sub type- Mã Giao dịch" là:

50 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các văn bàn sửa đổi bổ sung, anh/chị cỏ được dùng một mật khẩu cho nhiều user khác nhau không?

51 / 300

Qua rà soát, anh/chị phát hiện một máy tính trong công ty đã bị chiếm quyền điều khiển và cài đặt phần mềm cho phép chúng truy cập từ xa vào máy tính nạn nhân. Theo anh/chị đây là loại phần mềm độc hạỉ gì?

52 / 300

Theo Quyết định số 2779/QĐ-NHNo-CNTT. Có bao nhiêu loại người dùng?

53 / 300

Quy trình thực hiện tạo mã cán bộ và đăng ký thông tin cán bộ mới trên module quản lý nhân sự được thực hiện như thế nào?

54 / 300

Đơn vị nào cỏ chức năng nhận và tổng hợp Báo cáo thông tin nhân sự chù chốt liên quan đến sai phạm?

55 / 300

Chức năng quàn lỷ cho vay đổi với khách hàng cá nhân trả nợ trước hạn khoản vay tại tổ chức tín dụng khác theo Vãn bàn 11459/NHNo-KHCN và Vãn bàn 11460/NHNo-KHCN được quàn lý nhận diện từ những màn hình nào trên IPCAS?

56 / 300

Theo Quyết định sô 716/QD-NHNo-CNTT của Tổng Giám đốc ban hành Quy trình quản trị vận hành hệ thống AD, Email, Antivirus trong hệ thống Agribank; các mảy trạm làm việc tại phòng đặt tên như thế nào là đúng quy định?

57 / 300

Khách hàng đang có hợp đồng thấu chi chưa hết hạn và cỏ kết quả phân loại nợ ở nhóm 3, khi đó khảch hàng:

58 / 300

Theo Quyểt định sổ 2779/QĐ-NHNo-CNTT. Trường hợp cán bộ quên mật khẩu dăng nhập cần thực hiện

59 / 300

Đotì vị nào có trách nhiệm xây dựng tài liệu hướng dẫn cài dặt, tài liệu hướng dẫn sừ dụng phần mềm và các tài liệu kỳ thuật có liên quan khác phục vụ quá trình triển khai, vận hành

60 / 300

Việc đãng ký nghỉ phép trẽn module quản lý nhân sự có cần phải kiểm soát phê duyệt không?

61 / 300

Khi có sự cố xảy ra vớí kết nối VPN (không kết nổi được, đường truyền chậm, không ồn định, v.v...) thì Đổi tác/Bên thứ ba, Đơn vị, Chi nhánh, Người dùng, Khách hàng cần thông báo sự cố qua kênh xử lý nào?

62 / 300

Theo Quyết định sổ 716/QD-NHNo-CNTT của Tổng Giám đốc ban hành Quy trình quàn trị vận hành hệ thống AD, Email, Antivirus trong hệ thống Agribank; các máy trạm có phài đăng nhập vào domain của Agribank (corp.agribank.com.vn) không

63 / 300

Điều chuyển cán bộ trong nội bộ chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh con trực thuộc) được thực hiện ưên màn hình nào trên module quản lỷ nội bộ?

64 / 300

Khi đối tác đến triển khai dự án, để thuận tiện làm việc anh/chị dùng tài khoản AD cùa mình cho đối tác xác thực vào hệ thống Wifi Internal, theo anh/chị tiềm ẩn rủi ro gỉ? (Chọn đáp án đúng nhất)

65 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bản sủa đổi bổ sung, loại tài khoản người dùng phải cỏ cấu trúc mật khẩu như thể nào?

66 / 300

Người dùng ngân hàng trên Agribank eBanking không đăng nhập hệ thống trong bao nhiêu ngày thỉ trạng thái người dùng sẽ tự động chuyển sang trang thái "Không hoạt động"

67 / 300

Theo Quy trinh sổ 3133/QTr-NHNo-CN ngày 31/12/2022 của Tổng Giám đốc về Xừ lý khủng hoàng khi xảy ra sự cổ an toàn thông tin mạng nghiêm trọng tại Agribank; triển khai công tác truyền thông phải thực hiện đánh giá tình huống sự cổ, xây dựng kế hoạch và kịch bàn xử lý khủng hoàng truyền thông tối thiểu gồm các nội dung nào?

68 / 300

Quyền của người dùng ngân hảng trên hệ thống Agribank eBanking bao gồm?

69 / 300

Khỉ khỏa bí mật của người dùng bị mất/lộ hoặc nghi ngờ bị mất/lộ hoặc không có nhu cầu sử dụng nữa thì người dùng cần làm gì để đảm bảo an toàn theo quy định của Agribank

70 / 300

Trong những tên dưới đây, đâu là tên cùa một phần mềm độc hại nổi tiếng?

71 / 300

Điều chuyển cán bộ ra ngoài chi nhánh (Sang một chi nhánh khác thuộc Agribank) được thực hiện trên màn hình nào trên module quản lý nội bộ?

72 / 300

Một người dùng ngân hàng trên Agrỉbank eBanking vừa có quyền tạo lập và quyền phê duyệt. Người đó có thể thực hiện hoàn thiện một giao dịch trên hệ thống không?

73 / 300

Theo Luật An ninh mạng ngày 24/2018/QH14 quy định Các hành vĩ bị nghiêm cấm về an ninh mạng, nội dung nào sau đây là sai?

74 / 300

Anh/chị được giao dùng chung máy tính vởỉ người khác. Anh/chị làm gì để đảm bão an toàn và tuân thủ quy định của Agribank?

75 / 300

Điều kiện nào không đúng để thiết lập kết nối VPN Site-to-Site?

76 / 300

Theo QĐ sổ 243/QĐ-NHNo-CNTT. Ma nguồn Client của Phần mềm IPCAS được biên dịch trên máy nào trước khi được chuyển sang Deploy Server (Upp Server)?

77 / 300

Tính toàn vẹn dữ liệu là gì?

78 / 300

Theo Quyết định số 2779/QD-NHNo-CNTT. Trường hợp cán bộ được điều động hỗ trợ đơn vị khác trong thời hạn không quá 03 tháng cần thực hiện điều gì

79 / 300

Người dùng ngân hàng có thể đổi mật khẩu đăng nhập trên hệ thống Agribank eBanking không?

80 / 300

Khi thực hiện giao dịch chuyển tiền đi nước ngoài, trường hợp khách hàng trâ phí dịch vụ bằng VNĐ, Agribank áp dụng tỷ giá nào đề quy đỗi?

81 / 300

Một giao dịch được thiết đặt phải qua Ma trận phê duyệt trên hệ thống Agribank eBanking cần tối thiểu bao nhiêu người thực hiện?

82 / 300

Theo Quyết định số 2779/QĐ-NHNo-CNTT. Người dùng cần làm gì để sử dụng lại mã người dùng bị thu hồi tạm thời?

83 / 300

Trên IPCAS, cuối ngày khi các GDV/GDV quỹ thực hiện khóa sổ ấn chi quan trọng và hạch toán thù công chi phí ấn chi quan trọng sử dụng trong ngàyy. Đúng hay sai?

84 / 300

Khi thực hiện điều chuyển cán bộ từ đơn vị này sang đơn vị khác trên module quản lỷ nhân sự, Trụ sở chính có cần phâi phê duyệt lệnh điều chuyền không?

85 / 300

Theo Quyết định số 2779/QD-NHNo-CNTT. Người dùng là gỉ?

86 / 300

Tài liệu phân tích thiết kế phần mềm không bao gồm phương án đảm bào an toàn, bào mật hệ thống CNTT theo đúng quy định hiện hành

87 / 300

Khi khai báo mục đích chuyển tiền ra nước ngoài cùa khách hàng cá nhân, GDV thực hiện trên IPCAS:

88 / 300

Theo Quy trình bào hành bào trì trang thiết bị tin học trong hệ thống Agribank, nguyên tắc cơ bản trong bâo hành, bào trì là gì? (Chọn đáp án đúng nhất)

89 / 300

Trên IPCAS, trường Expected Mat Date tại màn hình Phát hành bảo lãnh (Guarantee Issue) để quán lý thông tin về

90 / 300

Theo Quy trình số 3I33/QTr-NHNo-CN ngày 31/12/2022 cùa Tồng Giám đốc về Xử lý khủng hoảng khi xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng tại Agribank;hồi phục sau khủng hoàng phâi thực hiện các công việc gì?

91 / 300

Thời hạn xử lý thu hồi chửng thư số tối đa từ khi nhận được yêu cầu của người dùng cuối là bao lâu.

92 / 300

Phím tắt để khóa máy tính Windows là gì?

93 / 300

Theo Quy trình bâo hành bảo trĩ trang thiết bị tin học trong hệ thổng Agribank, quy định thời hạn bảo hành như thế nào?

94 / 300

Theo QĐ sổ 243/QĐ-NHNo-CNTT. Ma nguồn Server của Phần mềm IPCAS được biên dịch trên máy nào trước khi được chuyển sang App Server (Ưpp Server)?

95 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các văn bàn sủa đổi bổ sung, thông tin nào sau đây được phân loại là thông tin bí mật? (chọn đáp án đúng nhất)

96 / 300

Bên A gửi thông điệp có nội dung là “chúc mừng” đến bên B, Bên B nhận được thông điệp có nội dung là “chúc mừng 123”, quá trình truyền thông tin đã bị can thiệp ờ giữa. Tính chất nào sau đây đã bị ành hưởng sau quá trình truyền tin này?

97 / 300

Nhập, xuất ẩn chỉ quan trọng trong nội bộ chi nhánh được theo dõi, quân lý và kiểm soát nhập, xuất trên hệ thống IPCAS (theo chùng loại, số lượng, ký hiệu (seri, số) và thực hiện như nhập xuất tiền mặt nội bộ không phát sinh bút toán hạch toán?

98 / 300

Theo Quyết định số 716/QD-NHNo-CNTT của Tổng Giám đốc ban hành Quy trình quàn trị vận hành hệ thống AD, Email, Antivirus trong hệ thống Agribank; khi cán bộ thôi không làm việc tại Agribank cỏ phải thu hồi User AD/Email không?

99 / 300

Làm thể nào bạn có thể nhận ra một ứng dụng nào đó không đáng tin cậy?

100 / 300

Định kỳ bao nhiêu ngày người dùng cần thay dồi PIN của thiết mật khẩu đăng nhập vào thiết bị lưu trữ khóa bí mật (như smartcard, etoken, USB token...)

101 / 300

Theo Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006 quy định Luru trữ, cung cấp thông tỉn cá nhân trên môi trường mạng, nội dung nào sau đây là đúng?

102 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bản sửa đỗi bổ sung, thông tin được phân loại thành những loại nào?

103 / 300

Với kết nối VPN Remote Access, khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị mất/IỘ tàỉ khoân, mật khẩu, xác thực đa yếu tố thì Người dùng, Khách hàng phải thông báo ngay cho?

104 / 300

Theo QĐ sổ 243/QĐ-NHNo-CNTT. Quy trình quàn iý thay đổi chương trình ứng dụng IPCAS gồm bao nhiêu bước?

105 / 300

Theo QĐ số 243/QĐ-NHNo-CNTT. Trong quá trình vận hành hệ thống nếu phiên bản mới không ổn định hoặc không đáp ứng đủ các yêu cầu nghiệp vụ. Việc khôi phục lại phiên bàn cũ được thực hiện theo mẫu nào?

106 / 300

Những loại thông tin nhận dạng nào cỏ thể bị già mạo khi mạo danh?

107 / 300

Căn cứ yêu cầu phát triển phần mềm, đơn vị chủ tri CNTT thực hiện phân tích khà năng đáp ứng về mặt kỹ thuật, trà lời đơn vị chù tri nghiệp vụ trong thời hạn tối đa

108 / 300

Bạn nghi ngờ rằng máy tính của mình đã bị nhiễm phẩn mềm độc hại. Bạn sẽ phàn ứng theo các bước như thế nào để đảm bảo an toàn?

109 / 300

Đe được cẩp quyền quàn trị tại đom vị trên Agribank eBanking, cán bộ cần gửi giấy tờ nào lên ITSM?

110 / 300

Khi một hacker cố gắng tấn công một máy chủ qua Internet nỏ được gọi là loạỉ tấn công gì?

111 / 300

Trên IPCAS, màn hỉnh Dpsvổố Rút tiền ưu tiên (Priority Withdrawal) được sử dụng ưong trường hợp nào? Chọn câu trà lởi đủng nhất

112 / 300

Tại Module Dealing trên IPCAS, đễ thực hiện hạch toán tại ngày đến hạn với các giao dịch đã phát sinh trước ngày giao dịch hiện tại GDV làm bước nào sau đây?

113 / 300

Theo Quyểt định số 2779/QD-NHNo-CNTT. Yêu cầu về hợp đồng đối vởi cán bộ Agribank đề được cẩp mã người dùng truy cập IPCAS là gì?

114 / 300

Theo Quyết định sổ 2779/QD-NHNo-CNTT. Người dùng tại Trụ sờ chính là gì?

115 / 300

Khi hệ thống, dịch vụ cỏ ứng dụng PKI có lỗi (do PKI hoặc do thiết bị bảo mật) thì người dùng cuối phải ỉảm những bước nào

116 / 300

Đơn vị nào có chức năng nhận và tổng hợp Báo cáo thông tin nhân sự chù chốt?

117 / 300

Các Đơn vị nghiệp vụ, Đơn vị chủ quản, Chi nhánh thực hiện rà soát nhu cầu, các thay đổi yêu cầu sử dụng, các tài khoàn/kểt nổi VPN không còn nhu cầu sừ dụng của các Đối tác/Bên thứ ba, Chi nhánh, Người dùng, Khách hàng khi nào?

118 / 300

Bạn nhận được tin nhan đính kèm một đường link liên kết từ một trong các sổ liên lạc trên điện thoại của mình. Bạn sẽ làm gì trong tình huống này để đảm bào an toàn?

119 / 300

Đâu là dấu hiệu cho thấy có thể phần mềm độc hại đã được cài đặt trên thiết bị của bạn?

120 / 300

Loại hình khách hàng nào cho phép khai báo trên IPCAS thuộc đối tượng cho vay theo Văn bàn số 18/HD-NHNo-KHCN ngày 05/01/2023 của Tổng Giám đốc Agribank về hưởng dẫn cho vay đối với người lao động của Agri bank

121 / 300

Dấu hiệu có thể có của Website giả mạo là gì?

122 / 300

Trên IPCAS, mối quan hệ giữa hạn mức giao dịch tiền mặt và hạn mức tồn quỳ tiền mặt cũa Giao dịch viên?

123 / 300

Đơn vị nào thực hiện phê duyệt mã cán bộ cho lao động mởỉ tuyển dụng?

124 / 300

Tài khoản tiền gửi thanh toán được phép thấu chi (Hợp đồng thấu chỉ đã hết hạn) và đang có nợ gốc và lãi. Khi phát sinh giao dịch ghi có vào tài khoản, thứ tự ưu tiên thu nợ được thực hiện như sau:

125 / 300

Thiết bị nào trong số những thỉết bị này cũng là phương tiện lưu trữ?

126 / 300

Theo Quy trình sổ 3133/QTr-NHNo-CN ngày 31/12/2022 của Tổng Giám đốc về Xử lỷ khủng hoảng khi xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng tại Agribank; Khi xảy ra sự co an toàn thông tin mạng nghiêm trọng tại Agribank thực hiện theo các bước xử lý như thể nào?

127 / 300

Anh/chị tự cắm thêm thiết bị 0 cứng rời vào máy tính làm việc ở cơ quan, theo quy định, điều đó đúng hay sai ?

128 / 300

Theo QĐ sổ 243/QĐ-NHNo-CNTT. Mầu nà(D sau đây được sừ dụng để yêu cầu chỉnh sủa dữ liệu?

129 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ" NHNo-CNTT và các văn bản sửa đổi bồ sung, trước khi họp trực tuyến người tổ chức phải làm gì? (Chọn đáp án đủng nhất)

130 / 300

Khi có quyết định nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động cùa cán bộ có hiệu lực, đơn vị quàn lý nhân sự cần làm gì?

131 / 300

Khi sử dụng điện thoại thông minh, trường hợp các ứng dụng hỗ trợ các phương pháp xác thực khác nhau, theo anh/chị phương pháp nào an toàn nhất?

132 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các văn bản sửa đổi bổ sung, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm lạm dụng mạng Internet? (chọn đáp án đúng nhất)

133 / 300

Theo tiêu chuẩn ISO 27001, TTCNTT phải thực hiện đánh giá nội bộ ít nhất 1 nãm 01 lần, đúng hay sai?

134 / 300

Đơn vị nào thực hiện kiểm tra, thử nghiệm

135 / 300

Theo Quy trình sổ 3133/QTr-NHNo-pN ngày 31/12/2022 của Tổng Giám đốc về Xử lý khủng hoàng khỉ xày ra sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng tại Agribank; nguyên tắc xử lý khủng hoảng khỉ xây ra sự co là gì?

136 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các văn bản sửa đổi bổ sung, anh/chị có phải xem xét tính đúng đắn cùa nội dung thư trước khi trà lời (Reply)/chuyển tiếp (Forward) không?

137 / 300

An toàn thông tin là gì?

138 / 300

Hệ thống ITSM cung cấp giải pháp quàn lý tập trung các yêu cầu hỗ trợ người dùng, các công cụ dể thống kê, quàn lý và tự động hỏa các tiến trình quân lý sự cổ, quàn lý vấn đề, quân lý thay đồi Quản lý cấu hình, v.v... liên quan đen các dịch vụ CNTT, đúng hay sai?

139 / 300

Theo QĐ số 243/QĐ-NHNo-CNTT. Mầu IPCAS-VER-01 cỏ bắt buộc phài có trong bộ hồ sơ thực hiện thay đổi chương trình ứng dụng IPCAS hay không?

140 / 300

Theo quy định, Đơn vị phải hoàn thành xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bào trì trước khi hểt hạn bâo hành bao lâu?

141 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bản sửa đổi bổ sung, loại tài khoản quản trị, tài khoản người dùng phải có cẩu trúc mật khẩu như thế nào?

142 / 300

Theo QĐ số 243/QĐ-NHNo-CNTT. Deploy Server (UPP Server) cỏ chức năng gì?

143 / 300

Theo Quy trình số 3133/QTr-NHNo-pN ngày 31/12/2022 của Tổng Giám đốc về Xử lý khủng hoàng khi xày ra sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng tạĩ Agribank; các giải pháp kỹ thuật để xừ lý sự cổ an toàn thông tin mạng nghiêm trọng là gì?

144 / 300

Quy trình thực hiện chức năng quản lý Thư tín dụng trả chậm có điều khoản thanh toán ngay (UPAS L/C) do Agribank phát hành trên IPCAS bắt buộc phải thực hiện giao dịch sau:

145 / 300

Anh/Chị hãy cho biết Quy chế số 1879/QĐ-NHNo-CNTT được xây dựng dựa trên Quy định nào của Ngân hàng Nhà nước?

146 / 300

Chi nhánh cần làm gỉ khi phát hiện tên cùa cán bộ bị sai trên module quản lý nhân sự?

147 / 300

Theo Quyết định số 716/QD-NHNo-CNTT của Tổng Giám đốc ban hành Quy trinh quản trị vận hành hệ thống AD, Email, Antivirus trong hệ thống Agribank; các máy trạm có phải cài đặt chương trình phòng chống virus theo quy định của Agribank không?

148 / 300

Trường hợp nào sau đây là sự cố bào mật CNTT mà bạn nên thông báo cho bộ phận IT?

149 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bản sửa đoi bồ sung, vị trí quản trị hệ thống IPCAS phải có tối thiểu mấy cán bộ và tối thiểu mấy user?

150 / 300

Theo Quy trình bảo hành bảo trì trang thiết bị tin học trong hệ thống Agribank, bảo hành, bào trì từ xa chỉ được thực hiện khi hệ thống mạng dùng để truy cập của Đơn vị được trang bị các công cụ bào mật nào?

151 / 300

Trong trường hợp đăng ký sai và cần xỏa thông tỉn nghi hưu, chấm dứt hợp đồng lao động của cản bộ thì đơn vị quản lý nhân sự cần phải làm gì?

152 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT vả các vãn bản sửa đồi bổ sung, khỉ gửi thư đỉện tử cho đối tác/khách hàng của Agribank, anh/chị phải làm gỉ? (Chọn đáp án đúng nhất)

153 / 300

Quy trình xác thực nào sử dụng nhiều hơn một yếu tổ xác thực để logon?

154 / 300

Nga muốn gỉới thiệu một phần mềm quàn lý tiền lương tốt hơn trong bộ phận của mình. Neu lả người quàn lý của Nga, bạn sẽ làm như thế nào?

155 / 300

Theo Quyết định số 716/QD-NHNo-CNTT của Tổng Giám đốc ban hành Quy trình quản trị vận hành hệ thống AD, Email, Antivirus trong hệ thống Agribank; tất cả các máy trạm tại đơn vị phải cài đặt chương trình phòng chống virus theo quy định cùa Agribank, cập nhật mẫu virus mới nliẩt và quét virus định lò’ tối thiểu bao lâu một lần?

156 / 300

Tội phạm mạng sử dụng nhiều chiến thuật tấn công khác nhau. Nhận định nào về tấn công gỉà mạo (phishing) và tấn công già mạo nhắm vào mục tiêu cụ thể (spear phishing) là đúng?

157 / 300

SPAM là gì?

158 / 300

Bạn nhận ra một email lừa đảo. Bạn nên xử lý như thế nào?

159 / 300

Theo Quyết định số 2779/QD-NHNo-CNTT. Người quân trị IPCAS có quyền thực hiện các giao dịch hạch toán không?

160 / 300

Theo QĐ số 243/QĐ-NHNo-CNTT. Mầu nào được sử dụng khi yêu cầu biên dịch chương trình?

161 / 300

Đâu ià kiểu tấn công giả mạo bằng tỉn nhắn vãn bàn?

162 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bàn sửa đổi bổ sung, Anh/Chị quan sát thấy vào giờ nghỉ trưa, có một máy tính không cỏ người làm việc có màn hình đà được khóa, nhưng trên CPU vẫn cắm thiết bị Token xác thực, theo anh/chị người dùng máy tính này đà vi phạm quy định nào sau đây?

163 / 300

Anh chị cỏ nên thưởng xuyên cập nhật bàn vá cho phần mềm hệ đỉều hành để đảm bào an toàn?

164 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT vả các văn bân sửa đổi bổ sung, các quyền truy cập tối đa nên dành cho user là gì?

165 / 300

Việc sừ dụng Giấy ẩn chì Thư bào lãnh trên IPCAS được áp dụng cho các giao dịch nào sau đây?

166 / 300

Đơn vị nào xây dựng kịch bản kiểm tra, thử nghiệm phần mềm

167 / 300

Theo quy định bảo hành bảo trì, chương trình phần mềm tin học gồm những gì?

168 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các văn bản sửa đổi bổ sung, mật khẩu nào dưới đây là mật khẩu mạnh?

169 / 300

Hệ thổng ITSM cung cấp giãi pháp quàn lý tập trung các yêu cầu Í1Ỗ trợ người dùng, các công cụ để thống kê, quản lý và tự động hóa các tiến trình quản lý sự cố, quàn lý vấn đề, quàn lý thay đổi Quàn lý cấu hình, v.v... liên quan đến các dịch vụ CNTT, đủng hay sai?

170 / 300

Ket nối truy cập mạng Agribank từ xa qua VPN phải tuân thủ nguyên tắc nào ?

171 / 300

úhg dụng độc hại cỏ thề gây ra sự cổ cho người dùng của họ như thể nào?

172 / 300

Bạn nhận được một tập tin tên là "thongtin.pdpTập tin này chứa một liên kết dẫn đến một trang web cung cấp thêm thông tin. Khi nhấp vào đó, chương trình pdf hiển thị "cảnh báo bảo mật" và hỏi bạn xem có thật cần mở liên kết đó không? Bạn nên làm gỉ?

173 / 300

Kill nghĩ chế độ, nghỉ ốm, nghỉ phép, đi học... hoặc không dùng đến chữ kỷ số và chứng thư sổ của minh từ bao nhiêu ngày trở lên. Người dùng cuối phải ỉàm thủ tục để tạm ngưng hoạt động của chứng thư sổ theo quy định của Ngân hàng nông nghiệp.

174 / 300

Anh/chị bật máy tính và nhận thấy máy tính của mình xuất hiện màn hỉnh khởi động không bình thường anh chị sẽ làm gì?

175 / 300

Phân biệt sự khác nhau giữa CC và BCC khi gửi Email

176 / 300

Theo quy trình hỗ trợ dịch vụ CNTT, Bộ phận nào làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu dịch vụ CNTT?

177 / 300

Sự khác biệt giữa email thư rác và email lừa đào là gì?

178 / 300

Phẩn mờ rộng cùa tập tin nào sau đây được coi là có thể nguy hiềm?

179 / 300

Theo Quyết định số 2779/QD-NHNo-CNTr. Cán bộ đang ký hợp đồng thử việc với Agribank có được cấp mã người dùng phần mềm IPCAS không?

180 / 300

Theo Quy chế Ỉ879/QĐ-NHNo-CNTT vả các văn bản sửa đổi bồ sung, tài sản CNTT gồm cỏ những loại nào sau đây? (chọn đáp án đúng nhẩt)

181 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bân sửa đổi bổ sung, trong quá trinh quản lý và sử dụng User/Password anh/chị phải (chọn đáp án đúng nhất)

182 / 300

Theo Quy chể 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các văn bàn sửa đổi bổ sung, Anh/chị cần thực hiện những yêu cầu nào sau đây để đàm bảo an toàn khi thu hồi/loại bỏ thiết bị tin học?

183 / 300

Khỉ người dùng chuyển công tác hoặc nghỉ việc thì cần làm những việc như nào đổi với chứng thư số của mình đang sừ dụng.

184 / 300

Tại sao bạn phải có danh sách liên hệ để báo cáo/yêu cầu hỗ trợ trong trường hợp có sự cố bào mật?

185 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bản sửa đổi bổ sung, hệ thống thông tin cấp độ.3 là hệ thống thông tin có tiêu chí nào sau đây? (Chọn đáp án đúng nhất)

186 / 300

Bạn nên gừi nội dung nào sau đây bằng địa chỉ email cá nhân cùa mình?

187 / 300

Bạn nhận được một cuộc gọi từ đường dây nóng khẩn cấp của cảnh sát "thực". Người gọi đưa ra cành báo: "Công ty cùa bạn đang bị theo dõi và tên của bạn là mục tiêu. Người gọi muốn hướng dẫn bạn "quy trình xác minh email" để tự bào vệ mình. Bạn nên xử lý như thể nào?

188 / 300

Bạn nhận được email CQ tệp đính kèm là "Danh-sach-khach-hang.xlsm”. Bạn nên làm gì với nỏ?

189 / 300

Theo Quyết định số 2779/QD-NHNo-CNTT. Mã người dùng là gì?

190 / 300

Khoản nợ (Giải ngân) cùa khách hàng có ngày đến hạn theo kỳ trả nợ là ngày Chủ nhật. Ngày làm việc tiếp theo là Thứ 2 khách hàng đến trà nợ. Khi đỏ IPCAS:

191 / 300

Trên IPCAS, chi nhánh loại I thực hiện xác nhận giao dịch mua bán ngoại tệ với chi nhánh loại II trực thuộc dể tạo deal giao dịch đổi ứng tại màn hỉnh nào?

192 / 300

Hành vi/cảm xúc nào mà tin tặc cố gắng khai thác khi tiểp xúc với nạn nhân?

193 / 300

Theo Quyết định so 2779/QD-NHNo-CNTT. Cán bộ cần thay đổi quyền hạch toán sồ cái cùa mã người dùng trên IPCAS cần thực hiện

194 / 300

Tại sao sử dụng ứng dụng nhẳn ỉin nhanh lại có thể nguy hiểm?

195 / 300

Dịch vụ mạng SMTP dùng để làm gì?

196 / 300

Trên IPCAS, TSCĐ thuộc công trình xây dựng cơ bàn được nhập/tạm nhập tại màn hình nào?

197 / 300

Mọi để nghị cấp, thay đổi, thu hồi liên quan đến việc quản lý tài khoàn và kết nổi VPN trong nội bộ Agrỉbank phài được lập, xử lý trên hệ thống ?

198 / 300

Người dùng sử dụng driver của thiết bị bão mật (như smartcard, etoken, USB token ...) từ nguồn nào để đảm bào an toàn theo quy định của Agribank

199 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các văn bản sửa đồi bổ sung, khi Người lao động nghỉ việc, rời khỏi Agribank phải làm gì? (chọn đáp án đúng nhất)

200 / 300

Theo Quyết định sổ 716/QD-NHNo-CNTT của Tổng Giám đốc ban hành Quy trình quàn trị vận hành hệ thống AD, Email, Antivirus trong hệ thống Agribank; khi người dùng yêu cầu cấp mới User hệ thống AD/Email, người quản trị tạo và thông báo Username/Password cho người dùng, người dùng phải làm gì?

201 / 300

Trên IPCAS, giao dịch hạch toán thủ công được sử dụng trong trường hợp nào?

202 / 300

Khi thực hiện giao dịch Đòi tiền hộ L/C/Nhờ thu xuất khẩu (Collection L/C/Non L/C) trên IPCAS:

203 / 300

Cỏ thể đặt lại mật khẩu cho người dừng ngân hàng trên hệ thống Agribank eBanking không?

204 / 300

Theo Quyết định số 2779/QĐ-NHNo-CNTT. Trường hợp cân bộ được điều động hỗ trợ đơn vị khác quá 03 tháng, lãnh đạo quản lý trực tiếp cần làm gì cần thực hiện điều gì

205 / 300

Điều gì cài thiện an toàn thông tin tại nơi làm việc?

206 / 300

Theo quy trình hỗ trợ dịch vụ CNTT, bộ phận nào cỏ trách nhiệm liên hệ với người dùng, xác nhận kết quà xử lý yêu cầu và đóng yêu cầu?

207 / 300

Đơn vị chù trĩ nghiệp vụ thực hiện

208 / 300

Bạn nên thực hiện những biện pháp phòng ngừa nào?

209 / 300

Theo quy định, máy tính làm việc tại cơ quan có bắt buộc Join Domain không?

210 / 300

Theo quy trình hỗ trợ dịch vụ CNTT, Bộ phận chịu trách nhiệm với dịch vụ CNTT là các phòng chuyên môn nghiệp vụ tại TTCNTT được giao nhỉệm vụ quàn lý, quàn trị, vận hành và hỗ trợ xử lý các sự cố xảy ra với các dịch vụ CNTT đó, đúng hay sai?

211 / 300

Trên IPCAS, vấn tin số dư sổ cái cho biết thông tin gì?

212 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các văn bàn sửa đổi bổ sung, quy định việc nâng cao nhận thức An toàn thông tin cho người dùng như thế nào?

213 / 300

Người dùng ngân hàng đãng nhập sai mật khẩu trên Agribank eBanking bao nhiêu lần thì bị khóa user?

214 / 300

Theo quy trình hỗ trợ dịch vụ CNTT, yêu cầu dịch vụ CNTT được phân làm mấy mức độ ưu tiên?

215 / 300

Điều gì thúc đẩy tin tặc cố gắng và đánh cắp dữ liệu cùa bạn?

216 / 300

Thuật ngữ viết tắt bằng tiếng Anh của mạng diện rộng là gì?

217 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các văn bản sửa đối bổ sung, anh/chị cần hủy bỏ dữ liệu trên máy tính trước khi trả lại không?

218 / 300

Cần phải làm gì để bào vệ dữ liệu trên một máy tính xách tay để dữ liệu không bị lộ nểu máy tính bị lẩy cắp?

219 / 300

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001, hàng năm TTCNTT có phải tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức của ngưởỉ dùng về an toàn thông tin

220 / 300

Trong khoảng thởỉ gian nguồn điện bị sụt áp do quá tài bất thường, các thiết bị nào sau đây là hữu dụng nhất trong việc duy trì các mức nguồn điện thích hợp?

221 / 300

Người dùng ngân hàng tạm thời không sử dụng hệ thống Agribank eBanking trong bao nhiêu ngày thì có trách nhiệm lập phiếu yêu cầu cập nhật trạng thái sang "Không hoạt động"

222 / 300

Nếu muốn cài phần mềm ngoài danh mục cho phép của Agribank, anh chị có phải trinh Thủ trưởng đom vị phê duyệt không?

223 / 300

Theo quy định, các linh kiện/ thiết bị phần cứng được thay thể trong kỳ bảo trì cuối cùng cùa hợp đồng bảo trì phải được bảo hành theo tiêu chuẩn của hãng trong thời gian tối thiểu bao lâu kể từ ngày thay thể?

224 / 300

Khỉ thấy đuôi .Doc, ta thường nghĩ rằng đó là tài liệu Word. Tuy nhiên, các tập tín đôi khi chứa những nội dung khác mà ngưởỉ dùng không nhìn thấy. Tại sao điều này lại nguy hiềm?

225 / 300

Đơn vị quàn lý nhân sự có thể chỉnh sửa các báo cáo tổng hợp theo số lượng, chất lượng của cán bộ trên module Quân lý nhân sự sau khi đã gửi Ban nghiệp vụ tại Trụ sở chính hay không?

226 / 300

Khách hàng đang có dư nợ thấu chi và hợp đồng thấu chi chưa hết hạn nhưng muốn tất toán và dùmg sử dụng hợp đồng thấu chi Giao dịch viên thực hiện trên IPCAS?

227 / 300

Bạn nên làm gì để loại bò những nguy cơ cỏ thể dẫn đến dữ liệu bị đánh cắp?

228 / 300

Theo quy định, các máy trạm có chửc năng kiểm soát, phê duyệt giao dịch được phép kết nổi internet. Đúng hay sai?

229 / 300

Theo tiêu chuẩn ISO, tài sản CNTT được xác định là những loại nào?

230 / 300

Người dùng ngân hàng cần sừ dụng phương thức xác thực nào để sử dụng và phê duyệt trên Agribank eBanking?

231 / 300

Cán bộ đã được dăng ký nghi trên module Quân lý nhân sự (gahr45) có được truy cập IPCAS trong khoảng thời gian đăng ký nghi không?

232 / 300

Theo Quy chế ỉ 879/QĐ-NHNo-CNTT và các văn bàn sữa đổi bồ sung, hệ thống cáp điện, cáp mạng có phải lập hồ sơ quản lý thay đổi không?

233 / 300

Các điều cần tuân thủ để đàm bảo an toàn két nối VPN vào hệ thống mạng Agri bank?

234 / 300

Một cá nhân giới thiệu mình tại văn phòng của bạn tự xưng là một kỹ thuật viên dịch vụ. Cô ẩy muốn thảo luận về cấu hình máy chủ hiện tại của bạn. Đây có thể lả một ví dụ về loại tấn công nào?

235 / 300

Khi truy cập vào hệ thống mạng của Agribank sử dụng VPN Remote Access, người dùng cần phải xác thực sử dụng phương pháp nào ?

236 / 300

Theo QĐ số 243/QĐ-NHNo-CNTT. Tại'bước tạo yêu cầu, có thể sử dụng mẫu biểu nào?

237 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các văn bân sửa đổi bồ sung, sử dụng máy trạm trong giờ làm việc như thế nào là đúng mục đích?

238 / 300

Trình tự phát triển phần mềm nghiệp vụ KHÔNG bao gồm bước:

239 / 300

Theo bạn, câu nào sau đây mô tả việc sừ dụng USB an toàn?

240 / 300

Cách nào sau đây là tốt nhất để chống lại điểm yếu bảo mật trong phần mềm hệ điều hành?

241 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bản sửa đồi bổ sung, hệ thống thông tin cấp độ 4 là hệ thống thông tin cỏ tiêu chí nào sau đây? (chọn đáp án đúng nhất)

242 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bản sửa đổi bỗ sung, khỉ có Người lao động (NLĐ) tại đơn vị nghỉ vỉệc, theo anh/chị quy trình xừ lý nào sau đây đâm bảo an toàn?

243 / 300

Bạn nhận được tin nhắn mời xem video hài trên Tiktok từ một trong các số liên lạc trên điện thoại cùa mình. Bạn sẽ làm gì trong tỉnh huống này?

244 / 300

Các chứng thư số như nào thì đủ điều kiện để gửi yêu cầu gia hạn

245 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các văn bàn sửa đồi bỗ sung, trước khi họp trực tuyến người tổ chửc có phải xác thực danh tính người tham gia họp không?

246 / 300

Khách hàng có khoàn vay được đảm bào 100% bằng tài sản bảo đảm và không trả được nợ. Khi bán, thanh lý tài sản bảo đàm của khách hàng, cách thírc xử lý giài chấp TSBĐ ưên IPCAS tại màn hình Lncỉ05:

247 / 300

Kết quà của quá trình kiểm tra, thử nghiệm là

248 / 300

Khi cán bộ cỏ kế hoạch nghỉ (nghỉ phép, nghỉ dưỡng, nghi thai sản...), để đàm bào an toàn cùa hệ thong cảc đơn vị cần đãng ký kể hoạch nghỉ của cán bộ tại màn hình "Quản lý ngày nghỉ của cản bộ (gahr45)" nhằm mục đích gi?

249 / 300

Theo quy trình hỗ trợ dịch vụ CNTT, khi gửi yêu cầu dịch vụ CNTT, Người dùng phải cung cấp thông tín mô tả chỉ tiết về yêu cầu theo mẫu (nếu cỏ), hoặc mô tà yêu cầu gồm tối thiểu các thông tin nào sau đây? (chọn đáp án đúng nhất)

250 / 300

Theo Quyết định số 2779/QĐ-NHNo-CNTT. Cảc văn bàn cần thiểt cho yêu cầu cấp mới mã người dùng quàn trị bao gồm những gi?

251 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các văn bàn sửa đổi bổ sung, để tuân thù cài đặt các phần mềm trên máy tính cần phải làm gi?

252 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các văn bàn sửa đổi bổ sung, người quàn trị, vận hành hệ thống có trách nhiệm gì? (Chọn đáp án đúng nhất)

253 / 300

Theo tiêu chuẩn ISO 27001, TTCNTT phải có biện pháp quản lý rùi ro an toàn thông tin, đúng hay sai?

254 / 300

Theo Quy trình số 3133/QTr-NHNo-CN ngày 31/12/2022 của Tổng Giám đốc về Xử lý khùng hoảng khỉ xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng tại Agribank; Sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng là sự cố do tấn công an nỉnh mạng vào hệ thống thông tin của Agribank và gây ra hậu quả nghiêm trọng, bao gồm một trong các trường hợp nào?

255 / 300

VPN trong quàn lý truy cập mạng từ xa là gì ?

256 / 300

Theo quy trình hỗ trợ dịch vụ CNTT, Bộ phận nào có trách nhiệm xử lỷ yêu cầu dịch vụ CNTT?

257 / 300

Trên IPCAS, TSCĐ đã được trích khấu hao cỏ được phép cập nhật ngày bắt đầu trích khấu hao hay không?

258 / 300

Bạn nhìn thấy thiết bị USB lạ đặt trên bàn làm việc cùa mình, bạn sẽ làm gì để đảm bảo an toàn?

259 / 300

ACL là thuật ngữ viết tắt của cụm từ nào sau đây

260 / 300

Theo Quyết định số 2779/QD-NHNo-CNTT. Một cán bộ được cấp bao nhiêu mã người dùng trên một mã cân đổi cùa phần mem IPCAS

261 / 300

Trên IPCAS, các khoản mục thuộc kề hoạch ngân sách cỏ thể hạch toán tại màn hình nào

262 / 300

Ví dụ nào sau đây có thể là website giâ mạo?

263 / 300

Mầu 03/PTPM do đơn vị nào xây dựng

264 / 300

Máy tính cùa bạn đã bị nhiễm độc từ chương trình độc hại. Trong trường hợp này bạn nên làm gì?

265 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các văn bàn sửa đồi bồ sung, khi lập danh sách tài sân phần mềm, anh/chị sẽ ghi nhận những thông tin tối thiểu nào sau đây? (chọn đáp án đúng nhất)

266 / 300

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001, TTCNTT có phải thảnh lập bộ phận quàn lý hệ thống an toàn thông tin hay không

267 / 300

Trước khi đem thiết bị tin học ra ngoài trụ sở để bào hành/ sửa chữa, anh/chị phải có biện pháp xóa bỏ hoàn toàn dữ liệu để ngăn ngừa việc khôi phục dữ liệu không?

268 / 300

Kết nối VPN Site-to-Site không áp dụng với đối tượng nào?

269 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các văn bàn sửa đổi bổ sung, tối thiều bao lâu bộ phận quản lý nhân sự phải phổi hợp với bộ phận điện toán thực hiện rà soát việc cấp phát quyền truy cập của người dùng?

270 / 300

IPCAS cho phép hạch toán giao dịch phát sinh từ các phân hệ nghiệp vụ vào phân hệ nghiệp vụ sổ cái như thế nào?

271 / 300

Theo QĐ số 243/QĐ-NHNo-CNTT. Mã nguồn Application Server được lưu trữ tại máy chủ nào?

272 / 300

Theo Quyết định sổ 716/QD-NHNo-CNTT của Tồng Giám đốc ban hành Quy trình quân trị vận hành hệ thống AD, Email, Antivirus trong hệ thống Agribank; cán bộ mới tuyển dụng đang trong thời gian thừ việc có được cấp tài khoản AD/Email không?

273 / 300

Điểu kiện sử dụng kết nối VPN Remote Access?

274 / 300

Theo Quy chế I879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bàn sủa đổi bổ sung, những thành phần nào sau đây phải lập hồ sơ quàn lý thay đồi theo quy định của Agribank? (Chọn đáp án đúng nhất)

275 / 300

Tài khoản tiền gửi thanh toán được phép thấu chi (Hợp đồng thấu chỉ chưa hết hạn) và đang có nợ gốc và lãi. Khi phát sinh giao dịch ghi cỏ vào tài khoản, thứ tự ưu tiên thu nợ được thực hiện như sau:

276 / 300

Đối với hệ thống Agribank eBanking, Người dùng là Quàn trị tại đơn vị, Người dùng tại Trụ sở chính khi cần hỗ trợ trong việc cẩp phát/thay đổi/thu hồi Mã người dùng cần viết phiếu yêu cầu gửi đến bộ phận nào xử lý?

277 / 300

Điều gì bạn cần xem xét để tăng tính bào mật cùa bạn trên mạng xã hội?

278 / 300

Tại sao tội phạm mạng thích khai thác phương tiện lưu trữ di động và điều gì khiến việc sừ dụng chúng trở nên nguy hiềm như vậy?

279 / 300

Đối với người sử dụng là Khách hàng, thời hạn sử dụng tối đa cùa tài khoản VPN Remote Access ?

280 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bản sửa đổi bổ sung, loại tài khoân người dùng phải cỏ cấu trúc mật khẩu như thế nào?

281 / 300

Tiêu chuẩn cản bộ như nào thì đủ điều kiện để được cấp chứng thư số

282 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bàn sửa đổi bố sung, Anh/Chị đang làm việc trên máy tính nhưng cỏ một cuộc điện thoại, anh/chị liền đứng lên rời khỏi chỗ ngồi làm việc và đi ra ngoài nghe điện thoại. Anh/chị đã không tuân thủ quy định đảm bào an toàn nào dưới đây?

283 / 300

Theo Quyết định sổ 2779/QD-NHNo-CNTT. Mã người dùng của cán bộ được kiểm soát dăng nhập bằng địa chì MAC mảy tính cửa cán bộ. Trường hợp cán bộ thay đồi máy tính để đăng nhập IPCAS cần thực hiện

284 / 300

Chữ ký điện tử được dùng để làm gỉ?

285 / 300

Theo Quy chế 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bốn sửa đồi bổ sung, người dùng Internet bị nghiêm cẩm truy cập các trang Website nào sau đây? (chọn đáp án đứng nhất

286 / 300

Hệ thống ITSM là hệ thống gì?

287 / 300

Theo Quyểtdịnh số 2779/QĐ-NHNo-CNTT. Số lượng tối thiểu Người quàn trị IPCAS tại đơn vị là bao nhiêu?

288 / 300

Đối với phần lãi quá hạn chưa thu của khoản nợ ngoại bàng (LWA) đã chuẩn hóa được quản lý và thực hiện thu nợ tại màn hỉnh LnwcOl như thể nào trên IPCAS

289 / 300

Trên IPCAS, có thể cập nhật thông tin trong một đợt kiểm kê TSCĐ hoặc CCDC không?

290 / 300

Khách hàng đang có hợp đồng thẩu chi chưa hết hạn nhưng bị tạm dừng sử dụng hạn mức thấu chi “tự động” do có phân loại nợ theo khách hàng ở nhóm 2. Khách hàng muốn tiếp tục sử dụng hạn mức thấu chi thì GDV sẽ thực hiện hủy tạm dừng hạn mức thấu chi “tự động” tại màn hình nào trên IPCAS?

291 / 300

Theo Quy chể 1879/QĐ-NHNo-CNTT và các vãn bàn sửa đổi bổ sung, trang thiết bị tin học trước khỉ kết nổi vảo hệ thống cùa Agrĩbank cần phàí làm gì để đàm bảo hoạt dộng an toàn, ốn định? (chọn đáp án đúng nhất)

292 / 300

Bao lâu thì đơn vị phải rà soát lại việc cap phát, thu hồi quyền truy cập hệ thống Agribank eBankỉng để đàm bâo thu hồi và điều chỉnh quyền truy cập kịp thời

293 / 300

Theo quy định, trước khi tiến hành sửa chữa, thay thể, anh/chị cỏ phâỉ thực hiện sao lưu cáu hình và dữ liệu có ưên thiết bị không?

294 / 300

Theo Quyết định sổ 2779/QĐ-‘NHNo-CNTT. Trường họp mã người dùng bị tạm khóa do thao tác nhập liệu vô tình gây sai mật khẩu quá số lần quy định và bị tạm khóa mã người dùng, cán bộ cần làm gì để sử dụng lại được mã người dùng?

295 / 300

Agribank đã trang bị công cụ phần mềm nào giúp anh/chị quàn lý thay đổi, quàn lý sự cổ?

296 / 300

Theo anh/chị chính sách tài khoản nào nên được thiết lập để ngăn chặn các cuộc tấn công dò quét mật khẩu vào tài khoàn của user?

297 / 300

Theo Quyết định sổ 2779/QD-NHNo-CNTT. Cán bộ cần thay đổi thời gian đãng nhập hệ thống IPCAS cần thực hiện

298 / 300

Đối với tài sản bào đàm là TSBĐ bổ sung, tại màn hỉnh Thế chấp tàĩ sàn bảo đảm Lncl05 trên IPCAS, thực hiện:

299 / 300

Mầu 02/PTPM do đơn vị nào lập

300 / 300

Theo anh/chị An toàn thông tin bao gồm các thuộc tính ià gỉ?

KIẾN THỨC CHUNG

0%
0 votes, 0 avg
9614
Created by admin

Agribank

495-kienthucchung

1 / 370

Nộỉ dung nào dưới đây KHÔNG phâi là quy định về “SỊr cẩn trọng' của cán bộ ngân hàng tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xừ cùa cán bộ ngân hàng”?

2 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử cùa cán bộ ngân hàng "Sựcẩn trọng” trong công việc mà cân bộ ngân hàng cần có là gỉ?

3 / 370

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động cùa Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, số lượng Phó Trưởng phòng tối đa tại Chỉ nhánh loại I?

4 / 370

Quy định về “Fthức bảo mật thông tin” của cán bộ ngân hàng tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” KHÔNG thuộc nội dung nào dưới đây?

5 / 370

Mục tiêu hoạt động của Cổng thông tin điện tử và bân tin Agribank KHÔNG bao gồm nộí dung nào sau đây?

6 / 370

Fanpage chi nhánh dược chính thức hoạt động theo quy định khi nào?

7 / 370

Căn cứ nào để đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự cố truyền thông?

8 / 370

Aỉ được yêu cầu Agribank cung cấp thông tín định kỳ về giao dịch và số dư trên tài khoản?

9 / 370

Điền vào chỗ trổng: Khách hàng được xem xét cho vay........... đáp ứng một sổ nhu cầu vốn Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất cho vay tối đa thi khách hàng phải được Agríbank đánh giá là cỏ tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

10 / 370

Theo quy định tại Quyết định 333/QĐ-NHNo-TTKH của Agribank quy định về giao dịch gửi, rút tiền nhiều nơi đổi với khách hàng cỏ tài khoản thanh toán, tàĩ khoản tiền gùi tiết kiệm trong hệ thống Agribank và các văn bàn sửa đổi, đồng tiền được phép gửi, rút tiền nhiều nơi bao gồm những đồng tiền nào?

11 / 370

Căn cứ để Người quyết định cho vay tại Agribank nơi cho vay xem xét quyết định cho vay hay không cho vay?

12 / 370

Hệ thống máy ATM của Agribank chấp nhận thanh toán các thương hiệu thẻ quốc tế nào?

13 / 370

Khách hảng nhận tiền kiều hối tại Agribank có phài trà phí nhận tiền không?

14 / 370

Nhiệm vụ của Chuyên viên thiết kế Bản tin KHÔNG bao gồm?

15 / 370

Theo QĐ số 240/QĐ-NHNo-TTh, đơn vị nào chuẩn bị nội dung thông tin cung cấp cho báo chí?

16 / 370

Đơn vị nào soạn thảo vãn bản công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn trình TGĐ xem xét, phê duyệt?

17 / 370

Thành phàn Ban Biên tập Website do aỉ quyết định?

18 / 370

Khách hàng đến chi nhánh Agribank đề nghị chuyển tiền cho người thân tại nước ngoài thông qua dịch vụ chuyển tiền Western Union. Cách thức thu phí đổi với dịch vụ chuyển tiền qua Western Union là:

19 / 370

Hoạt động quảng cáo, tiếp thị nào mà Giám đốc CN loại I căn cử yêu cầu hoạt động kinh doanh và định mức chi phí hàng năm TGĐ phê duyệt chịu trách nhiệm xem xét, quyết định?

20 / 370

Trường hợp nào sau đây không phảỉ là Công ty con cùa Agribank?

21 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vả quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” nội dung "Rèn luyện khả năng thích ứng cao trước sự thay đổi của môi trường và yêu cầu trong tình hình mới" thuộc quy định về chuẩn mực đạo đức nào của cán bộ ngân hàng?

22 / 370

Thời lượng tối đa của Bản tin hình?

23 / 370

Đâu là nội dung khuyến khích cán bộ Agribank khi sử dụng mạng xã hội?

24 / 370

Người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn tối thiểu bao lâu thỉ được gửi tiền gửi cỏ kỳ hạn tại Agribank?

25 / 370

Bản sắc văn hóa của Agribank bao gồm tính chất nào?

26 / 370

Theo Nội quy lao động, hành vi không thuộc nhóm các hành vỉ vi phạm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

27 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”, trong quá trình làm việc, cán bộ ngân hàng phàỉ thể hiện “Sự tận tâm và chuyên cần” thể nào?

28 / 370

Theo QĐ số 240/QĐ-NHNo-TTh, đơn vị nào đầu mối xử lý thông tin mạng xã hội?

29 / 370

Theo Nội quy lao động, tình tiết giảm nhẹ khi xem xét xử lý kỷ luật lao động là gì? (Lựa chọn đáp án đúng nhất)

30 / 370

Theo quy định tại Quyết định 239/QĐ-NHNo-TTKH của Agribank về quy trình dịch vụ Agripay, Người nhận tiền cần xuất trình những loại giấy tờ tùy thân nào sau đây đề nhận tiền?

31 / 370

Các loại lãi suất của tiền gửi có kỳ hạn gồm những loại nào?

32 / 370

Khách hàng tổ chức có thể sừ dụng dịch vụ gì trên SMS Banking?

33 / 370

Theo Quy chế tổ chức vả hoạt động cùa Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, phòng Khách hàng tại Chi nhánh loại II cỏ sổ lượng Phó Trưởng phòng tối đa?

34 / 370

Thẩm quyền phê duyệt nghỉ không hưởng lương của Hội đồng thành viên đổi với người giữ chức danh thuộc thẩm quyền quàn lý của HĐTV là bao nhiêu ngày?

35 / 370

Nội dung nào KHÔNG phải là quy định về “Ỷ thức bào một thông tin” của cán bộ ngân hàng tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tẳc ứng xử của cán bộ ngân hàng”?

36 / 370

Theo Nộí quy lao động, tổng sổ lần khám sửc khỏe trong năm đổi với lao động nam ưên 55 tuổi là:

37 / 370

Chi nhánh loại I thực hiện truyền thông trên báo chí nào?

38 / 370

Đổi chiếu xác nhận nợ vay với khách hàng có thể bàng nhũng hình thức nào?

39 / 370

Trong các dịch vụ sau dịch vụ nào là dịch vụ tài chính trên Agribank E-Mobiỉe Banking?

40 / 370

Hạn mức chuyển khoản của thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn tại máy ATM cùa Agribank là bao nhiêu?

41 / 370

Hạn mức tín dụng đối với pháp nhân phát hành thẻ tín dụng công ty tối đa là bao nhiêu?

42 / 370

Người giữ chức vụ bị xử lý kỷ luật cách chức trong trường hợp nào sau đây?

43 / 370

Nội dung nào KHÔNG phải là quy định về “Tỉnh chủ động, sảng tạo, thích ứng' cùa cán bộ ngân hàng tại “Bộ chuẩn mực đạo đửc nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”?

44 / 370

Triết lý kinh doanh cùa Agrỉbank là:

45 / 370

Kiểm tra của Agribank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền đối với khách hàng vay vốn lưu động?

46 / 370

Đâu KHÔNG phải trách nhiệm của Ban Truyền thông trong hoạt động trên mạng xã hội ?

47 / 370

Dịch vụ Vn Topup được tích hợp trên dịch vụ nào cùa Agribank?

48 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vả quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hảng” nội dung "Không làm lơ khi thẩycảc hiện tượng sai trái xung quanh " thuộc quy định về chuẩn mực đạo đức nào của cán bộ ngân hàng?

49 / 370

Theo quy định tại Quyết định 333/QĐ-NHNo-TTKH cùà Agribank quy định về giao dịch gửi, rút tiền nhiều nơi đối với khách hàng có tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiêm trong hệ thống Agrỉbank và các văn bàn sửa đổi, giao dịch rút tiền mặt, chuyển khoản, chuyển tiền được áp dụng đổi với những loại sản phẩm tiền gửi nào sau đây?

50 / 370

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động cùa Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số ố 16/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, Chi nhanh loại II là:

51 / 370

Quản iý và phát triên Cổng thông tin điện tử và các kênh truyền thông số của Agribank thuộc nhiệm vụ cùa đơn vị nào?

52 / 370

Tại Trụ sở chính ai làm Trưởng Ban xử lý truyền thông?

53 / 370

Nhu cầu vay vốn nào dưới đây được Agribank xem xét cấp tín dụng?