Phân Biệt Bảo Hiểm Sinh Kỳ và Bảo Hiểm Tử Kỳ

Bảo Hiểm Sinh Kỳ

Khái niệm:

 • Bảo hiểm sinh kỳ là loại bảo hiểm dành cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời điểm nhất định được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Cơ chế hoạt động:

 • Nếu người được bảo hiểm sống đến thời hạn đã thỏa thuận, công ty bảo hiểm sẽ trả số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng.
 • Ngược lại, nếu người được bảo hiểm chết trước thời hạn này, công ty bảo hiểm không phải chi trả bất cứ khoản tiền nào.

Phí bảo hiểm:

 • Phí bảo hiểm sinh kỳ có thể được đóng một lần ngay khi ký kết hợp đồng hoặc chia thành nhiều lần đóng trong suốt thời gian hợp đồng.
 • Mức phí thường không thay đổi trong suốt thời hạn đóng phí.

Bảo Hiểm Tử Kỳ

Khái niệm:

 • Bảo hiểm tử kỳ là loại bảo hiểm dành cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một khoảng thời gian nhất định được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Cơ chế hoạt động:

 • Nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn đã thỏa thuận, công ty bảo hiểm sẽ trả số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng.
 • Ngược lại, nếu người được bảo hiểm sống qua thời hạn này, công ty bảo hiểm không phải chi trả khoản tiền nào.

Bảo Hiểm Hỗn Hợp

Khái niệm:

 • Bảo hiểm hỗn hợp là sự kết hợp giữa bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ. Nó cung cấp quyền lợi cho cả hai trường hợp: nếu người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định hoặc nếu họ chết trong thời hạn đó.

Cơ chế hoạt động:

 • Nếu người được bảo hiểm sống đến thời hạn đã thỏa thuận, công ty bảo hiểm sẽ trả số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng.
 • Nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn đã thỏa thuận, công ty bảo hiểm cũng sẽ trả số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng.

So sánh chi tiết

Tiêu chíBảo Hiểm Sinh KỳBảo Hiểm Tử Kỳ
Mục đíchBảo vệ tài chính khi sống đến hạnBảo vệ tài chính khi tử vong
Điều kiện thanh toánSống đến thời hạn hợp đồngChết trong thời hạn hợp đồng
Khoản thanh toánTrả khi sống đến hạnTrả khi tử vong
Phí bảo hiểmCó thể đóng một lần hoặc nhiều lầnThường đóng theo kỳ hạn
Kết quả nếu không xảy raKhông thanh toán nếu chết trước hạnKhông thanh toán nếu sống qua hạn

LỜI KẾT

Bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ đều có mục đích chính là bảo vệ tài chính, nhưng khác nhau về điều kiện và thời điểm chi trả. Hiểu rõ sự khác biệt này sẽ giúp người tham gia bảo hiểm lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *